هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   205   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

صنعت ساختمان در آیینه پیام ساختمان

اين کاملا طبيعي است که وقتي به پايان سال نزديک ميشويم هر شخصي، اعم از حقيقي و حقوقي، به نوعي اقدام به بررسي بيلان کاري 12 ماه گذشته خود ميکند تا ببيند کجاي قصه واقع شده و اگر قصد برنامهريزي براي آينده دارد با داشتن گوشه چشمي به آنچه تاکنون به دست آورده، براي ادامه راه نقشه ميکشد و برنامهريزي ميکند. از خودمان که پنهان نيست، از شما چه پنهان که ما هم در اين آخر سالي با ورق زدن آرشيو يک سال گذشته، نگاهي داشتيم به آنچه رفت و آنجا که رفتيم؛ تا ببينيم بعدازاين به کجا بايد رفت!

فروردين- آغاز سال

اولين شماره سال 93 را با بررسي «تأثير هدفمندي دوم بر مسکن» آغاز کرديم و نيز «فاز دوم هدفمندي با شيب ملايم» و همچنين «نقش ساختمان در اقتصاد 93» را. درحالي که اين اميدواري به وجود آمده بود که «قفل صندوق زمين و ساختمان باز ميشود» و صحبت از «چينش جديد در نظام مهندسي» و «معماري متأثر از اقتصاد» بود. سخنگوي دولت گفت: «مي خواهيم پول را به اهلش بدهيم». همزمان با «ورود معاون اول رئيس جمهور به مسکن مهر»، عدهاي ميگفتند: «سازندگان واقعي وارد عرصه شوند» و برخي ديگر هشدار ميدادند: «برچسب انرژي را جدي بگيريد».

ارديبهشت - آغاز نقل و انتقالات

اينکه «درآمد يارانه کجا مصرف شود ؟» و «مردم براي اجاره چه کنند ؟» دو موضوع مهم ارديبهشت ماه بود. علاوه بر آن، رئيس کانون سراسري انبوهسازان وقتي «مشکلات پنج گانه انبوهسازان» را مطرح کرد که «اميد کارگران به مسکن اميد» و «گره ساخت وساز در دست شهرداري» بود و «فروش تخلف با ارزانترين قيمت» موجود! و «زنگ خطر حذف روستاها» هم به صدا درآمده بود. «چشم مسکن به هدفمندي و مذاکرات» و «بازي نرخ سود بانکي با مسکن» گره خورده بود و تازه معلوم شده بود که «بايد رانت خواري را از بين برد» و «15درصد تهران ساکن بافت فرسوده» هستند. درحالي که «مستأجران روي تيغ دو لبه» بودند، «عملکرد هشت ماهه آخوندي زير ذره بين مجلس» رفته بود.

خرداد

درحالي که خيليها ميدانستند در خردادماه، «با نزديک شدن ماه رمضان و پايان فصل نقل و انتقالات؛ قيمت مسکن تغيير ميکند» ولي کمتر کسي توجه ميکرد که «در گودبرداريهاي پنهان از نهادهاي ناظر، خانهها در انتظار آوارند اينجا»! شايد به خاطر همين بود که وزير راه و شهرسازي هم در اين ماه با صداي بلند اعلام کرد: «خودمان را به خواب خرگوشي نزنيم»! نائب رئيس اول سازمان نظام مهندسي خبر داد: «درهاي نظام مهندسي به روي همه باز است» درحالي که «دستمزد کم مهندس ناظر» موضوع روز بود و از طرف ديگر، «مشکلات واگذاري مسکن مهر» و «فرياد تشنگي زمين» به هوا رفته بود و اگرچه «بازار املاک بستر کلاهبرداري» بود ولي «اهم برنامههاي انبوهسازان» رسما اعلام شد. رئيس سازمان نظام مهندسي از «بزرگترين اسراف تاريخ ايران» گلايه کرد و رئيس کميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي گفت: «کشور با توصيه آباد نميشود».

اما با وجود «رکود در ساخت، رونق در مشارکت» در خرداد، چگونه «خريد قسطي خانه با حداقل آورده» ممکن ميشود؟ مگر اينکه «نگاه به مهندسي به عنوان يک بازار» رواج پيدا کند و «نسخه آمريکايي، بيماري ايراني، درمان نروژي» جديتر شود. در اين ماه درحالي که داشت پاي «شايعه سازان بازار مسکن در محاکم قضايي» باز ميشد که بازار شايعه «تهران از توفان تا زلزله» همه گير شده بود. از سوي ديگر گفتند «شهر مال شهرداري است» و «چارديواري ديگر اختياري نيست» ولي رئيس کميسيون ماده 100 شهرداري تهران اعلام کرد «تخلف ساختماني ظلم به مردم است». تنها «معماري بومي رو به فراموشي» نبود بلکه يکي از مسائل اين بود: «ساختمانسازي يا همسايه آزاري»!

تير

در تيرماه سال 93 درحالي که «چشم بازار مسکن به مذاکرات» بود و عدهاي دنبال يافتن «راهکارهاي رونق ساخت وساز» بودند، اعلام شد که در سازمان نظام مهندسي استان تهران «50درصد ساخت وساز در دست 20 نفر» بوده و «حـق مسـکـن فقط حـرف اسـت»! «مافياي مخوف در لابي شهرداري ها» سرانجام «زنگ خطر براي معماري ايران» را به صدا درآورد، چراکه گويا «رواج کم فروشي در ساخت وساز» و نيز «تصرف اراضي ملي، دهن کجي به قانون» و همچنين «80 هزار پرونده تغيير کاربري» موجب شد تا عدهاي اعلام کنند «آپارتمانها آلونک ميشوند» بنابراين « فاتحه باغهاي تهران را بخوانيد». در همان روزهايي که مهمترين سؤال اين بود که «چرا مجلس مقررات ملي ساختمان را مطالبه نميکند ؟» معاون وزير گفت: «ياد بگيريم با زلزله زندگي کنيم». افسوس که تلخي «10 سال پس انداز براي خريد 31 متر خانه» شيريني خبر «حذف مجريان فاقد صلاحيت» را از بين برد. اجلاس سالانه سازمان نظام مهندسي کشور نيز در اين ماه برگزار شد.

مرداد- نمايشگاه

مرداد 93 را با سؤال «گره بازار مسکن گشوده ميشود ؟» آغاز کرديم، ماهي که گفته شد «نظارت بر گودبرداريها تشديد ميشود». علاوه بر «پيشنهاد مالي انبوهسازان براي مسکن» و نيز «ادامه التهاب در بازار اجاره» و همچنين «خانههاي خالي بيشتر از مسکن مهر»؛ «آب اساسيترين مسئـله» بود. «مشارکت انبوهسازان در بافت فرسوده» وقتي جديتر شد که «تهديد بزرگ مشاوران املاک» رو شد! در همان حال که «دود بيتوجهي به کارگران در چشم کارفرما» ميرفت، انبوهسازان رسما اعلام کردند:... «تس«تسهيلات را به ساخت بدهيد نه خريد مسکن». اما شايد مهمترين اتفاق صنعت ساختمان، برگزاري «چهاردهمين نمايشگاه بينالمللي صنعت ساختمان» بود که پيام ساختمان ويژه نامه چهارروزه و سه زبانه آن را تهيه، چاپ و منتشر کرد. علاوه بر آن «اولين نمايشگاه فرصتهاي سرمايهگذاري در شهرهاي جديد» در دل نمايشگاه صنعت ساختمان برگزار شد که ويژه نامه چهارروزه آن را هم پيام ساختمان تهيه کرد.

شهريور- افول نقل و انتقالات

به نظر شما وقتي «اجاره نشينان در بن بست» هستند و «بسازبفروشها قانون را دور ميزنند» آيا اين درست است که بگوييم «وام مسکن بگيريد 3 برابر پس دهيد»؟ حتما درست است چراکه در همان زمان «کارد فروش تراکم به استخوان رسيد» و «تغيير در سازمان نظام مهندسي»، «زنگ خطر براي مهندسان» را به صدا درآورد. اگرچه «اماواگرهاي پرداخت وام» همان زمان هم مطرح بود و «اجراي ماليات بر خانه خالي» در حالت کج دار و مريز قرار داشت و هيچ وقت به ثمر نرسيد ولي «تيغ تيز آخوندي براي شهرداري» همان زمان هم بر آهيخته بود. راستي «پيشنهاد بسته خروج از رکود انبوهسازان به دولت» هم ارائه شد.

مهر- نيمه دوم

مهرماه و نيمه دوم سال را با «سناريوهاي شش ماهه دوم مسکن» آغاز کرديم و يکي از دغدغهها در اين ماه اين بود که «صداي ساکنان بافت فرسوده شنيده نميشود». انبوهسازان در اين ماه روز جهاني اسکان بشر را به عنوان «روز انبوهساز» گرامي داشتند و معاون وزير گفت: «بيمه کيفيت ساختمان همچنان در ابهام است» و اکنون که شش ماه گذشته اين ابهام ادامه دارد. درحالي که «بازار اجاره گرفتار وعده و وعيد» و «آب تهران در وضعيت قرمز» و «توپ بحران آب در زمين کشاورزي» بود، «انتقاد پشت درهاي بسته» انجام ميشد و هر چه عدهاي در خصوص مسکن مهر به مسئولان ميگفتند «روياي مردم را خراب نکنيد» ولي «سود 10 ميليوني پيش فروش مسکن مهر» موجب شد تا عدهاي شعار بدهند: «دريافت وام چه مشکل، فروش وام چه آسان»!

آبان

در آبان ماه و درحالي که «مسکن مهر ناتمام، مسکن اجتماعي نامعلوم» بود «راهکارهاي خروج از رکود مسکن» بررسي شد که يکي از آنها «پيامدهاي پرداخت وام 50 ميليوني» بود. «پايان کابوس تهراني ها»، «تشديد برخورد با ساخت وسازهاي مجاز» و «مجازات شديد زمين خواران» خبرهاي خوشي بود که در اين ماه منتشر شد هرچند خبرهاي «کاهش صدور خدمات فني و مهندسي»، «صنعتيسازي کمتر از 5درصد» و «36 سال انتظار براي خانه دار شدن» شيريني آنها را از بين برد.

آذر

آذرماه هرسال با بررسي بودجه عمراني در خانه ملت «سرنوشت يک سال آينده ساختمان» رقم ميخورد و خدا را چه ديديد؟ شايد با «طرحي براي خانه دار شدن همه» درحالي که «داشتن مسکن حق مردم است» روزي برسد که تيتر «مستأجران خانه دار ميشوند» به وقوع بپيوندد و آن وقت نه تنها «سازندگان در تله ناآگاهي حقوقي» نميافتند که «هزار و يک گره بيمه کارگران ساختماني» هم وا ميشود. اما تا آن روز بايد براي يافتن سؤال «چگونه ساخت وساز باکيفيت ميشود» چشم به «ابزارهاي نوين تأمين مالي مسکن» داشت. راستي ميدانستيد هنوز هم «بنگاهها حق پيش فروش ندارند»؟.

دي

صنعت ساختمان هم دنياي عجيبي است! چراکه در آن ازيک طرف «رکود مسکن به نفع خريدار» است و از طرف ديگر «بازار مسکن، بهشت سوداگري» تلقي ميشود! درهرحال، در دي ماه گذشته سرانجام «پس لرزههاي کاهش صدور پروانه ساختماني» احساس شد و خودش را در «رنج فعالان عمراني از کسري بودجه» و «واحدهاي نوساز بدون خريدار» نشان داد؛ «مشکل بيمه کارگران همچنان باقي» ماند و «دود نفت در چشم مسکن» رفت. در بررسي «آئين شهرداري و شهروندي» مشخص شد که «نقشههاي کج به منزل ميرسد» و هرچند «مردم شهري شاد ميخواهند» اما همچنان و هنوز «کد رهگيري در اجاره نامهها صوري است»!

بهمن

بررسي لايحه بودجه سال 94 در مجلس، موجب شد تا در بهمن ماه، با نگاهي به «چشم انداز ساخت وساز در سال آينده» سعي کنيم تا «فرصتها و چالشهاي اقتصاد 94» را بررسي کنيم و ببينيم «بودجه سال آينده چقدر نفتي است ؟» تحليل «بازار مسکن از سونامي تا رکود» يعني اينکه از «10 سال پس انداز براي خريد 31 متر خانه» و «36 سال انتظار براي خانه دار شدن» ظرف چند ماه برسيم به «رونق ساخت وساز با سرمايههاي اندک» و «خريد خانه با کمترين پس انداز»! هرچند در اين ماه وزير راه و شهرسازي با صدور شش ابلاغيه «تحول بزرگ در نظام مهندسي ساختمان» را کليد زد اما عليرغم ميل وي همچنان «شهرداري فرمانرواي ساخت وساز» است و درنتيجه «جايگاه ما در ساخت وساز دنيا» چندان چنگي به دل نميزند. از طرف ديگر با اينکه اعلام شد «سازندگان به خريد کلنگي رغبت ندارند» ولي از «جزئيات تسهيلات 50 ميليوني مسکن» مشخص بود «شرايط بازار اجاره مناسب شده است».

اسفند

شايد آخرين ماه سال براي بررسي «آخرين وضعيت تعاونيهاي مسکن» موقع مناسبي باشد، به ويژه اينکه در اين ماه جزئيات طرح مسکن اجتماعي از سوي وزارتخانه رسانهاي و مشخص شد که در آن تعاونيهاي مسکن نقش پررنگي خواهند داشت. اما اين مهمترين موضوع صنعت ساختمان در اسفندماه نبود، بلکه زادروز خواجه نصيرالدين طوسي که روز مهندسي نام گذاري شده به عنوان واقعهاي بسيار مهم موجب برگزاري مراسمي در سراسر کشور شد. از همين رو ويژه نامه پيام ساختمان به مناسبت روز مهندسي در اين ماه تهيه و چاپ شد و در مراسم گوناگون مهندسان در تهران، شيراز و اهواز توزيع شد. الآن هم که به طور دقيق ساعت 12 ظهر روز پنجشنبه 21 اسفندماهاست تنها چيزي که ميدانم اين است که به طور قطع اگر عمري باقي بود سال آينده هم با شما و همراه شما خواهيم بود؛ چرا که خود را جدا از صنعت ساختمان نميدانيم و اگر در اين حوزه (به اميد خدا) ارزاني و فراواني باشد براي شما و ماست و اگر (خداي ناکرده) سخت و گراني و مشکلات باشد بازهم براي ما و شماست. فلذا ديگر حرفي نميماند الا اينکه:

به پايان آمد اين دفتر، حکايت همچنان باقي / به صد دفتر نشايد گفت وصف الحال مشتاقي.