نشریه شماره   204   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

اجازه تردد با «اينترنت اشياء»

گروه تأسيسات: در جهان كنوني بهرهگيري از فنآوريهاي روز، جزيي از زندگي روزمره شهروندان شدهاست. صنعت ساختمان نيز از فنآوريهاي نوين الكترونيكي بهرهها بردهاست كه خانههاي هوشمند نمونهاي از آن است. سيستمهاي تردد يكي از ملزوماتي است كه با بهرهگيري از علم الكترونيك در ساختمانهاي حساس كه نياز به مانيتورينگ رفت وآمد دارند، اين نياز را برآورده ميكند. با محمدرضا مالي، مديرعامل شركت فرافن سامانه آسيا كه يكي از نخستين شركتهاي داراي اين خدمات است، به گفتگو نشستيم.

پيام ساختمان: منظور از كنترل تردد چيست؟

استفاده از تکنولوژيهاي مختلف شناسايي مثل RFID يا بيومتريک مثل تشخيص اثر انگشت يا تشخيص چهره يا شناسايي از روي الگوي شبکيه چشم، قفلهاي ديجيتالي و الكتريكي براي دسترسي فيزيکي به يک محل خاص مثلا ورود به يک اتاق يا ورود به پارکينگ يا يک طبقه خاص با آسانسور است كه براي اين كار ميبايست نرم افزارهاي جامع تردد نيز طراحي شود. براي کنترل تردد از تجهيزات الکترونيک، الکتريکي و مکانيکي و نرم افزار استفاده ميشود.

پيام ساختمان: بازار اين حرفه را در ايران چگونه ارزيابي ميكنيد؟

اين تکنولوژي هم مثل بسياري از تکنولوژيهاي ديگر بخشي از دنياي IOT خواهد بود يا به عبارتي “Internet of Things” كه به زبان ساده اينترنت اشيا ناميده ميشود و به معني گفتگوي اشيا با همديگر و يا به زبان فنيتر ارتباط اشيا با يکديگر و تبادل اطلاعات بين آنهاست. جنبههاي سادهاي از آن در زمينه کنترل تردد هم تبلور پيدا کرده اما هنوز عموميت نيافته و شايد بهتر بگويم هنوز به بلوغ کافي براي عموميت پيدا کردن نرسيدهاست. البته به زودي و در عرض کمتر از 10 سال تحولي عظيم در اين زمينه رخ خواهد داد. در حال حاضر خيلي از سازمانها به سيستمهايي مجهز هستند که ميتوانند پرسنل و ارباب رجوعشان را مانيتور کنند يعني به طور خودکار بفهمند چه کسي در چه زماني و کجا حضور دارد. اين کار با استفاده از تکنولوژي RFID و استفاده از تگها و ريدرهاي RFID انجام ميشود. نمونهاي از IOT گوشيهاي هوشمند مجهز به تکنولوژي NFC است كه در زمينه پرداخت و حمل ونقل عمومي امروز كاربرد دارد. همين تكنولوژي در زمينه تردد هم ميتواند استفاده شود. اينها رؤياهاي امروز نيست بلکه واقعيتهاي امروز است يعني همين الآن محصولاتي در بازار با اين قابليتها وجود دارند ولي هنوز رواج نيافتهاند.

پيام ساختمان: مشكلات خود در زمينه توليد و ورود اين تكنولوژي را چگونه تقسيم بندي ميكنيد؟

واقعيت اين است که ما علاقه زيادي به توليد داخلي محصولات کنترل تردد در کشور خودمان داريم ولي اقتصادي کردن توليد اين محصولات در حال حاضر دو مشکل اساسي دارد ؛يکي نداشتن بازار بزرگ براي رسيدن به تيراژ انبوه و اقتصادي کردن توليد و ديگري عدم وجود زنجيره توليد در محصولات الکترونيک داخل کشور.

مصارف حال حاضر کشور براي محصولات کنترل تردد آنقدر نيست که توليد را توجيه کند و متأسفانه به علت مسائل تحريم، امکان دستيابي به بازارهاي جهاني هم مشکل است. صنعت الکترونيک کشور هم چندان پيشرفته نيست و حلقههاي زنجير توليد در اين صنعت به خوبي چيده نشده و اين خود مانعي بر سر توليد اقتصادي همه محصولات الکترونيک در داخل کشور است. البته بنده واردات محصولات الکترونيک به صورت SKD و مونتاژ آنها را توليد نميدانم. توليد وقتي مفهوم پيدا کرده و ارزش افزوده ايجاد ميکند که شامل تحقيق و توسعه، طراحي، نمونهسازي، توليد انبوه، کنترل کيفيت و فروش محصول باشد.

مهمترين مشکلات ما در زمينه واردات عدم ثبات روشها و قوانين است که مانع برنامهريزي صحيح و بلندمدت ميشود و گاه ضرر و زيانهاي هنگفتي را به بار آوردهاست. به عنوان مثال طرح شبنم براي مدت زيادي مشکل بزرگي براي ما شده بود و کالاها براي بيشتر از يک ماه در انبار نگهداري ميشدند تا برچسب شبنم آن آماده شود كه خوشبختانه اين طرح در حال حاضر لغو شدهاست.

پيام ساختمان: آينده بازار اين محصولات را چگونه ارزيابي ميكنيد؟

بازار ما حدود 2 سال است در حالت رکود قرار دارد و هر روز اين رکود بيشتر ميشود. اين رکود بيشتر ناشي از انتظار براي روشن شدن تکليف مذاکرات هستهاي است که من اميدوارم اين تحول مثبت باشد. نوسانات يا عدم ثبات در هر حوزهاي مانع از برنامهريزي صحيح است بخصوص در مورد ارز که حاصل آن نوسان در قيمت تمام شده محصول است. خوشبختانه يا متأسفانه مردم ما با اين نوسان قيمت کاملا سازگاري پيداکرده و مشکل زيادي در فروش ايجاد نميکند. ما هم سعي ميکنيم با يک برنامهريزي مالي صحيح اثر نوسانات خفيف ارزي را در قيمت محصولاتمان فيلتر کنيم.