هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   204   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

رخنه تاسیسات چيني در بازار ايتاليايي ها

گروه تأسيسات: تعداد و اهميت شركتها و مؤسساتي كه در خيابانهاي شهر فعال هستند بيانگر اهميت آن خيابان است. برخي از خيابانهاي شهر از اهميت كمتري برخوردارند و وزارتخانه، سفارتخانه و ادارات مهم كمتري در آن خيابان حضور دارند و يا اصلا حضوري ندارند. گرچه هميشه اهميت خيابانها به ادارات مستقر در آن نيست و برخي از خيابانها به دلايل تاريخي و يا اجتماعي اهميت سمبليك پيدا ميكنند. ميان خيابانهاي مهم پايتخت خيابان طالقاني هم ازنظر ادارات مهم و هم ازنظر وجه سمبليك و تاريخي واجد اهميت است اما ما براي كار ديگري به اين خيابان مهم ميرويم، ديدار از بازار تأسيسات ساختماني تهران.

تأسيسات در كنار وزارتخانه

خيابان طالقاني از وليعصر (عج) تا نيمههاي آن (نزديك مترو طالقاني) واجد تمام خصوصيات سمبليك و مهم است. خياباني كه دو وزارتخانه نفت و جهاد كشاورزي را در خود جاي داده و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي و همچنين اداره پالايش و پخش صنايع نفتي، شركت عمليات اكتشاف نفت، بنياد شهيد جمهوري اسلامي ايران و شركت بورس كالاي ايران در كنار ساختمان مركزي سه بانك بزرگ و قديمي كشور جاي گرفتهاند. البته قرار گرفتن سفارت سابق ايالات متحده آمريكا، خانه هنرمندان، تماشاخانه ايرانشهر و همچنين نزديكي به دانشگاه اميركبير (پلي تكنيك) را هم بايد به اين ليست افزود. اما تمام اين فضاي تاريخي بعد از متروي طالقاني تبديل به بازاري از تأسيسات عموما سنتي ميشود كه با بيلبوردهاي تبليغاتي به مراجعان خوشامد ميگويد.

خيابان طالقاني در تسخير ايتالياييها

نيمه دوم خيابان طالقاني کمتر شبيه نيمه اول آن است و امروز با هياهوي كمتري روبه رو است اما همچنان گاريهاي باربري به سبك بازار بزرگ تهران محصولات  سنگين را جابه جا ميكنند با اين تفاوت كه مغازههاي اين بازار عموما در جوار خيابان قرار دارند و برخي از آنها نيز در مجتمعهاي تجاري كوچك سازماندهي شدهاند. يعني اينكه نشاني از ساختار سنتي بازار ندارند.

در جوار مترو به سراغ نخستين مخاطب خود ميروم. شخصي كه نميخواست نام وي برده شود از بازار اين روزهاي تأسيسات دل خوشي ندارد: « وقتي برندهاي تايواني و برندهاي خوب چيني را معرفي كنيم به همان ذهنيت سابق مردم آن را بيكيفيت ميدانند درحالي که الآن محصولات خوبي» در بازار است. البته وي اذعان ميكند كه محصولات ايراني خوبي هم در بازار حضور دارد که از بهترين برندهاي بازار هستند ولي در مقايسه با محصولات خارجي كيفيت پايينتري دارند؛ البته محصولات ايراني هم از محصولات چيني بهتر هستند ولي اين تناسب در زمينه قيمت روندي عكس پيدا ميكند.

وي ميگويد: پشتيبانيهاي شركتهاي ايراني در رغبت مشتريان به كالاهاي داخلي تأثيرگذار بودهاست. براي مثال همين رغبت در مورد محصولات داراي نمايندگي در كشور وجود دارد.

اما محصولات چيني به صورت وسيع وارد کشور شده و بازار را تسخير کردهاست به گونهاي كه مشتريان، حتي تجارب كاسبهاي قديم را هم قبول ندارند و هنگامي که گفته ميشود يک محصول ممكن است قسمتي از آن ايتاليايي و قسمتي ديگر محصولات صاحب برند باشد، به دليل عدم اعتماد مشتريان به محصول چيني، اين موضوع را قبول نميكنند.

وي در ميان محصولات «خارجي» بازار وارداتي ايران را در تسخير ايتالياييها ميداند چون ارتباط تجاري ما با ايتالياييها بيشتر است بودهاست، کشوري كه نظارت كافي بر توليدات خود دارد و حتي اگر اين كالاها در چين هم توليد شوند (كه در بسياري از موارد اينگونهاست) نظارت مستقيم آنها بر امر توليد وجود دارد و مورد تأييد است .»

چينيها روي ما اثر ندارند

موسوي، مدير فروش يک شركت صنايع گرمايشي مخاطب بعدي من است. وي نيز وضعيت بازار را به دليل ركود صنعت ساختمان و همچنين نوسانات نرخ ارز خوب توصيف نميكند و ميگويد: ما بايد در اين فصل مشتريان بسيار زيادي داشته باشيم اما به اين دليل كه پروژهها خوابيده اين موضوع بر روي فروش ما هم تأثير گذاشتهاست.

وي ميگويد: البته محصولات اين گروه دو نوع است يكي داخلي است كه بر اثر نوسان ارز تغيير قيمتي نداشته و ديگري وارداتي كه به دليل ركودي كه در بازار حاکم است و رقابتي که محصولات مختلف با يکديگر داشتهاند سعي كردهايم افزايش قيمتي نداشته باشيم.

به گفته موسوي بحث رواني روي بازار بسيار اثرگذار است و آنها كه پروژه داشتهاند هميشه سعي ميكنند پول كمتري پرداخت و محصولي خريداري کنند كه ارزانتر است و محصول ارزان همان محصولات سنتي بازار است. شايد به همين دليل است كه محصولات چيني و سنتي قديمي بازار را تسخير كردهاست. وي خاطرنشان ميکند: محصولات چيني بازار خود را دارد ولي زياد روي بازار فروش محصولات ما تأثيري نگذاشتهاست زيرا برندهاي مطرح همواره جايگاه خود را در بازار حفظ ميکنند.

بازار خراب است

امين نصر،ركود ساخت وساز را در بازار فروش تأسيسات ساختماني تأثيرگذار دانسته و اظهار ميدارد: آن قدر بازار خراب است كه فروشنده نميتواند محصولش را حتي به قيمت كارخانه بفروشند و براي اينكه تنها چك هايش را پاس کند تنها راضي به اين است كه يك نفر مشتري پيدا كند .» گرچه قيمت دلار در روزهاي اخير پايين آمده ولي اين موضوع بر روي قيمت محصولات تأثيري نگذاشتهاست.

وي كه واردکننده يك برند پمپ آب دانماركي است، ميگويد: گرچه محصولات بازار ايران بيشتر سنتي است ولي محصولات با تكنولوژي بالا نيز کم کم جاي خود را در بازار فروش محصولات ساختماني باز ميکنند.

اصل ايتاليايي

ديگر مخاطب من نمايندگي فروش پكيجهاي يک شركت ايتاليايي است؛ شركتي كه در زمينه ساخت پكيجهاي معمولي و چگالشي تخصص دارد. وي ميگويد: قيمت پكيجهاي معمولي از 2 ميليون و 50 هزار تومان و پكيجهاي چگالشي از 4 ميليون و 600 هزار تومان شروع ميشود .» نصب و اجراي پكيجهاي چگالشي زمان بيشتر و در نتيجه هزينه بالاتري در بر دارد چراكه اين پكيجها به لولههاي فاضلاب نياز دارد، گرچه راندمان پكيجهاي چگالشي تا دو برابر بيشتر از پكيجهاي معمولي است.

وي ميافزايد: به دليل قيمت بالا تنها چند عدد از پكيجهاي چگالشي (آن هم به شهرستان) فروخته شدهاست. البته مصرفکننده تنها بر اساس توان مالي خود اقدام به خريد کرده و به راندمان محصول دقت نميكند چه بسا حتي عليرغم ارزش كم انرژي در كشور اين سيستمهاي با بهرهوري بيشتر سود بيشتري هم عايد مصرفکننده كند.

اين فعال بازار ساختمان خاطرنشان ميکند: صنعت پكيج در حال حاضر بيشتر دست ايتالياييها است زيرا در كشورهاي اروپاي مركزي و انگلستان به دلايل اقتصادي استفاده از اين سيستمها توجيه ندارد. مثلا در انگلستان از پكيج برقي استفاده ميكنند چون قيمت گاز آنجا بسيار بالاست.

همه دست نگه داشتهاند

ابراهيم خواه يكي ديگر از فروشندگان بازار طالقاني نيز وضعيت بازار را «بسيار ساكت» ميداند و ميگويد: معاملات نسبت به سالهاي قبل «بسيار ضعيف» است. او نيز ركود صنعت ساختمان را سرچشمه مشكلات ميداند چون اكثر سازندگان «دست نگه داشته اند» تا آينده بازار را تحليل كنند اما برخلاف اكثر مخاطبان ما او براي «محصولات چيني سهمي قائل» نميشود. اين فعال بازار تأسيسات ادامه ميدهد: پكيج چيني در بازار پيدا نميشود. البته پكيجها و محصولات تأسيساتي ايران كيفيت خوبي دارند و شايد تنها برخي تجهيزات فرعي تصفيه استخرها يا لوازم جانبي در بازار چيني باشند.