چهره ماندگار معماری ایران

شمار نشریه : 204

داريوش بوربور، متولد 7 ارديبهشتماه 1313 در تهران است، او تحصيلات ابتدايي خود را در ايران گذراند و در سن 12 سالگي بهمنظور ادامه تحصيلات به انگلستان سفر کرد. پس از طي مراحل متوسطه، و اخذ ديپلم از دانشگاه کمبريج،  ليسانس خود را در رشته معماري و همچنين فوقليسانس را در رشته شهرسازي از دانشگاه ليورپول دريافت کرد. پسازآن براي گذراندن دوره دکترا به ژنو عزيمت کرد و تخصص خود را در معماري مناطق گرم و خشک زير نظر استاد مشهور فرانسوي پروفسور« اوژن بودوئَن» انجام داد. همزمان، با استاد معروف شهرسازي پروفسور «آرنولد اوشِل» و معمارهاي بنام سوييسي، فراي و هونزيکر نيز در تعدادي از پروژههاي مختلف همکاري نمود.

 در سال 1340 بهعنوان معاون مديريت فني شرکت ساختماني ايران به کشور بازگشت و در سال 1342 دفتر مهندسي مشاور معماري و شهرسازي خود را در تهران بنيانگذاري نمود. با فعاليت و پشتکار در مدتزمان کوتاهي مهندسين مشاور بوربور را به يک موسسه بزرگ مهندسي مشاور توسعه داده و در رشتههاي معماري، شهرسازي و محوطهسازي پروژه هاي بزرگ و جالبي را به ثمر رساند. تشکيلات مهندسي مشاور مذکور داراي مهندسين متعدد برجسته ايراني و خارجي بود و در اغلب شهرهاي مهم ايران شعبه داشت.

همزمان، طي سالهاي 1352 تا1358 با شرکت مهندسي سوييسي (سِپ) در لوزان همکاريهاي بينالمللي داشت. مابين سالهاي 1360 تا 1364 با به وجود آوردن يک تشکيلات جديد در پاريس سرويس اطلاعات فني و مديريتي به مهندسين معمار فرانسوي ارائه ميداد. در سال 1364 به لسآنجلس در کاليفرنيا عزيمت کرد و در آنجا به فعاليت مهندسي مشاور معماري و کارهاي تحقيقاتي مشغول بود.

 وي در سال 1371 مجدداً به ايران بازگشت و پژوهشگاه و کتابخانه مطالعات ايرانشناسي را بنيان گذاشت. داريوش بوربور برنده مسابقات و جوايز معماري و شهرسازي بينالمللي متعددي است، ازجمله جايزه مرکوري طلايي از ايتاليا و پنجاه آرشيتکت برتر جهان از يوگسلاوي سابق.

 بسياري از متخصصين از او بهعنوان بنيانگذار شهرسازي نوين در ايران ياد ميکنند. کارهاي شهرسازي وي شامل چندين طرح جامع شهري، طرحهاي شهرسازي منطقهاي، طرح نوسازي اطراف حرم مطهر حضرت رضا (ع) طراحي بازار رضا و موزه آستان قدس و طرح جامع محيطزيست براي کل ايران در بيش از پنجاه سال پيشازاين بوده است.

از او همچنين، بهعنوان يکي از تأثيرگذارترين معماران قرن بيستم ايران ياد ميشود. سبک معماري وي با خطوط منحني و فضاهاي غيرمتعارف پس از گذشت نيمقرن هنوز شگفتانگيز، نو و ماندگار است. فعاليتهاي داريوش بوربور در چهار قاره بوده و او کسي است که بهغيراز کار معماري و شهرسازي به  نقاشي، نويسندگي، تاريخ، محيطزيست، زبانشناسي و ديگر مطالب ايرانشناسي پرداخته است. همچنين بهعنوان يک محقق سخنرانيهاي زيادي در دانشگاههاي معتبر دنيا داشته و نوشتههاي او در نشريات معتبر بينالمللي در ممالک مختلف و به زبانهاي مختلف ازجمله در دايرهالمعارف بينالمللي شهرسازي و دايره المعارف ايرانيکا به چاپ رسيده است.