تمام استان‌ها درگير ترويج مقررات ملي

شمار نشریه : 204

ششمين همايش مقررات ملي ساختمان با حضور معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي، استاندار و مدير کل راه و شهرسازي استان فارس و جمع کثيري از اعضاي نظام مهندسيهاي سراسر کشور در شيراز برگزار شد. دکتر حامد مظاهريان معاون امور مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي در افتتاحيه اين مراسم که در روزهاي ششم و هفتم اسفند برگزار شد، گفت: وزارت راه و شهرسازي با راه اندازي دبيرخانههاي دائمي مقررات ملي ساختمان در استانهاي کشور قصد دارد تمامي استانها را درگير ترويج مقررات ملي ساختمان کند.

مظاهريان افزود: وزارت راه و شهرسازي در اجراي وظايف قانوني خود، وظيفه ترويج مقررات ملي ساختمان را بر عهده دارد و تلاش ميکند تا تمامي استانها را درگير تدوين و پيگيري قوانين مربوط به ساخت وساز در کشور کند و بدين منظور دبيرخانه دائمي مسائل فني ساختمان در استان خراسان، دبيرخانه دائمي مقررات ملي ساختمان در استان فارس و دبيرخانه انرژي ساختمان در استان اصفهان شکل گرفته و استانهاي يزد و سمنان کانديداي تشکيل دبيرخانه دائمي مصالح ساختمان هستند.

وي ادامه داد: متولي شکل گيري و راه اندازي اين دبيرخانهها، دفتر ملي مقررات ساختمان است.

دکتر مظاهريان با ابراز تأسف از اينکه براي نگهداري از مسکن به عنوان گرانترين کالايي که ممکن است انساني در زندگي خود خريداري کند؛ اقدامات لازم و شايسته انجام نميشود و در بسياري موارد پيش از به پايان رسيدن عمر مفيد ساختمان آن واحد مستهلک ميشود، گفت: نگهداري و مراقبت از ساختمان کاري بسيار تخصصي است اما در حال حاضر نگهداري از ساختمان بدون در نظر گرفتن موارد علمي مرتبط انجام ميگيرد. ازاين رو در تعريف وظايف مربوط به نگهداري ساختمان بايد معرفي صلاحيتهاي جديد در دستور کار قرار گيرد

وي کاهش استهلاک ساختمان، افزايش ايمني، افزايش عمر مفيد، افزايش بهرهوري ساختمان، تعريف سيستم صرفه جويي در منابع مالي و انساني، جلوگيري از افرايش ضايعات، پيشگيري از تعميرات و پيش بيني موارد احتمالي که ممکن است وقوع آنها منجر به تخريب و استهلاک ساختمان شود را ازجمله برخي مزيتهايي که بايد در نگهداري ساختمان موردتوجه قرار گيرد برشمرد و گفت: اميدواريم با برگزاري اين همايش در مسير رسيدن به ايدهآلهاي ساخت وساز قرار گيريم و زمينه خودآگاهي براي مردم فراهم شود؛ چراکه بايد مردم بدانند براي بررسي و برطرف کردن مشکلات ساختمان خود بايد به شرکتهاي معتبر فعال در اين حوزه مراجعه کنند.

لايحه مراقبت و نگهداري از ساختمان

استاندار فارس گفت: ميتوان نتيجه همايش مقررات ملي ساختمان با موضوع نگهداري و مراقبت از ساختمان را در قالب لايحه به مجلس شوراي اسلامي ارائه کرد.

سيد محمد احمدي، در مراسم آغاز به کار ششمين همايش مقررات ملي ساختمان با ابراز اميدواري از اينکه برگزاري همايشهاي علمي و نشستهاي تخصصي دستاوردهاي ارزنده براي کشور داشته باشد، گفت: به طور حتم اين همايش نتايج مفيد و پرباري براي کشور دارد که ميتوان نتيجه اين نشست را در قالب لايحه به مجلس ارائه داد.

وي با ابراز تأسف از اينکه حتي افرادي که در ساختمان ساکن هستند به درستي از آن نگهداري نميکنند، گفت: تمام اين ساختمانها از جمله ساختمانهاي مسکوني، اداري، راه، پل و غيره، ثروتهاي ملي هستند و مراقبت از ثروتهاي ملي ضرورت دارد و نبايد فراموش کرد که براي ساخت سازهاي کشور وقت و ثروت صرف شدهاست.

دکتر احمدي با اشاره به سازههايي که در زمانهاي گذشته در کشورمان ساخته شده و هنوز هم پابرجا هستند، گفت: نهايت عمر مفيد ساخته شده ما در عصر کنوني 50 سال است و مسيرهاي آسفالته در مدت زمان کمتر از دو سال تخريب ميشود!

وي افزود: ناظران اگر با وجدان خود به منافع ملي به صورت بلندمدت نگاه کنند به طور حتم زد و بندهاي بيارزش براي منافع چندروزه شخصي را ناديده ميگيرند.

قانون شيراز براي کل کشور

مديرکل راه و شهرسازي فارس گفت: در حال حاضر قانوني براي مراقبت و نگهداري از ساختمان نداريم و اميدواريم خروجي ششمين همايش مقررات ملي ساختمان، تدوين قانوني به اين منظور و با نام شهر شيراز باشد.

هوشنگ عشايري در مراسم شروع به کار ششمين همايش مقررات ملي با بيان اينکه برگزاري اين همايش بايد خروجي مناسب و ارزشمند داشته باشد، گفت: هدف گذاري براي اين همايش بازنگري در مبحث مقررات ملي ساختمان بوده و پيشنهاد ميشود خروجي اين همايش قانوني با عنوان مراقبت ساختمان و به نام شهر شيراز باشد که با موافقت مسئولان کشوري به تصويب برسد.

وي ارتقاي کيفيت ساختمانها، کمک به تغيير رويکرد سازندگان ساختمان در مراقبت و نگهداري از ساختمان، ايجاد ارتباط گسترده بين پژوهشگران و دست اندرکاران ساخت وساز، آسيب شناسي موانع اجرايي براي تحقق مراقبت و نگهداري بهينه از ساختمانها و جلب مشارکت مراکز علمي و تجربي مرتبط با صنعت ساختمان به منظور پروژههاي پژوهشي و تحقيقاتي در زمينه توسعه و به کارگيري تجهيزات کنترلي خاص در مراقبت و نگهداري از ساختمانها از جمله اهداف ششمين همايش مقررات ملي ساختمان اعلام کرد و از وصول بيش از 100 مقاله تخصصي و ارائه 50 مقاله برتر در 9 پانل اين همايش خبر داد.

پنج هزار سال مهندسي در ايران

پايان بخش آئين شروع به کار ششمين همايش مقررات ملي ساختمان در شيراز، پخش فيلم «پنج هزار سال مهندسي در ايران» بود که در آن طي چهار بخش «آب، باد، خاک، آتش» به فناوريهاي مهندسان ايراني در حفر قنات و انتقال آب، ساخت تهويه مطبوع به وسيله بادگير، تصفيه آب در چغازنبيل، جابه جايي احجام بزرگ سنگي در تخت جمشيد و ساخت آن، ذوب فلزات و ريخته گري، ساخت طولانيترين ديوار آجري دنيا در گرگان و... پرداخته شده بود.

نشستهاي تخصصي

ادامه ششمين همايش مقررات ملي به برگزاري نشستها و پنلهاي تخصصي اختصاص داشت. در انتهاي اين همايش دو روزه در شهر شيراز ،  قطعنامه پاياني قرائت شد.