هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   204   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

فوق العاده

سودجويي  و اختلال در خريد اوراق مسکن

تسنيم نوشت: در حالي متوسط قيمت هر برگه اوراق حق تقدم مسکن حدود 87 هزار تومان است که برخي کارگزاريهاي پايتخت اين اوراق را با قيمت بيش از 92 هزار تومان به فروش ميرسانند.

رواج کانکس

و خانه پيش ساخته

اقتصادنيوز نوشت: برخي افراد بهجاي آنکه زمان و هزينه بسيار زيادي را براي ساخت واحدهاي مسکوني در فضاي باز، مناطق مسکوني يا فضاي سبز صرف کنند، از خانههاي پيشساخته يا کانکس استفاده ميکنند.

برق ناگهان گران شد

تابناک نوشت: به گفته فلاحتيان معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي، از اول اسفندماه جاري تعرفه برق بخش خانگي و کشاورزي 10 درصد و ساير مشترکان 20 درصد افزايشيافته است.

تهاتر بدهيهاي وزارت راه با مطالبات دولت

تسنيم نوشت: هيئتوزيران مصوب کرد؛ برخي از بدهيهاي وزارت راه و شهرسازي به بنياد مستضعفان، قرارگاه سازندگي خاتمالانبياء و شرکت توسعه راههاي پارس با مطالبات دولت از اين بخشها تهاتر شود.