افــزایش تعرفه‌هاخالی کردن سفره مردم است

شمار نشریه : 204

نماينده مردم گرمســـــــار و سخنگوي کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شــوراي اسلامي  با اشاره به وجود موارد مختلف افزايش تعرفه و عوارض در لايحه بودجه سال 1394، اظهار داشت: افزايش تعرفه و عوارض در حوزههاي مختلف فشار به مردم و خالي کردن سفره آنهاست.

غلامرضا کاتب افزود: شاهد تبصرهها و بندهايي خصوصاً در تبصرههاي الحاقي به لايحه بودجه 1394 هستيم که به دنبال افزايش تعرفهها و عوارض در زمينههاي مختلف است اما اگر اين تبصرهها رأي بياورد مفهومي جز فشار به مردم و افزايش هزينههاي آنان ندارد.

 سخنگوي کميسيون برنامهوبودجه مجلس در ادامه تصريح کرد: افزايش نامتعارف قيمت حاملهاي انرژي نيز علاوه بر فشار به مردم، بالا رفتن تورم در کشور را به دنبال دارد، بنابراين نمايندگان مجلس و دولتمردان به دنبال کاهش تورم و کمتر کردن فشار به مردم هستند اما پيشنهادهايي که اکنون در صحن علني در حال بحث است و سياست افزايش عوارض و تعرفهها را دنبال ميکند جز آسيب به مردم نتيجهاي نخواهد داشت.