هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   204   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

آپارتمان نابغه موسیقی

ولفگانگ آمادئوس موتزارت( Wolfgang Amadeus Mozart) موسيقيدان نابغه اتريشي در 27 ژانويه 1756 در «سالزبورگ» اتريش به دنيا آمد و در پنجم سپتامبر 1791در «وين» درگذشت.

با توجه به وضعيت مسکن موتزارت ميتوان عنوان يک خانهبهدوش را براي او در نظر گرفت. موتزارت در کمتر از ده سال در يازده آپارتمان  مختلف زندگي کرد، اما يکي از آپارتمانهاي وي بسيار معروف است اين آپارتمان شامل چهار اتاق، دو کابينت، آشپزخانه، اتاق زيرشيرواني، انباري و دو خزانه چوبي است بازديد از خانه موتزارت درواقع مروري است بر زندگي و کار او . طبقه سوم ساختمان محل سکونتش اطلاعات سمعي و بصري در مورد وضعيت زندگي فردي و اجتماعي و انديشههاي وي ارائه ميکند. همچنين مکانهاي مختلفي که در آن زندگي ميکرده ،روابط وي با  امپراتور، مشتريان، دوستان، مقامات تئاتر و ديگر معاصران و انديشههاي وي،در  فضايي که موتزارت زندگي کرده به شکل کاملاً طبيعي چيده شده است .گچبريها ،کتابخانه چندزبانه ، پيانو  و ميز بازي تداعيکننده فضاي زندگي موتزارت  در دهه 1780  مي باشد.

در طبقه دوم آهنگ، سازها،  اپراها و شاهکارهاي وي به نمايش گذاشتهشده است. در طبقه اول تاريخچه و پيشينه خانوادگي و فرازوفرودهاي زندگي خانوادگي نمايش دادهشده است. در زيرزمين اين آپارتمان يک سالن کنسرت و همهکساني که آرزو دارند کارهاي موتزارت را در وين دنبال کنند، بهترين کارهاي وي را  پيدا ميکنند .