هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   204   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

پیام ساختمان در نمایشگاه هـا و همایش هـا

نمايشگاه بين المللي انبوه سازان همزمان با هشتمين نمايشگاه صنعت ساختمان قزوين

نمايشگاه بينالمللي انبوهسازان همزمان با هشتمين نمايشگاه صنعت ساختمان بهمنظور ارائه توانمنديهاي اين صنعت در سطح استان و جذب نامآوران کشوري با هدف تبادل دانش و اطلاعات تعاملات اثربخشي تکنولوژي و فني ارتقاي روابط صنعتي و معرفي و آگاهسازي بيشتر سرمايهگذاران،کارآفرينان و مصرفکنندگان 28 بهمنماه در محل دائمي نمايشگاههاي بينالمللي  قزوين برگزار شد.پيام ساختمان با حضور در غرفهاي اختصاصي علاوه بر پوشش خبري، اقدام به توزيع رايگان نشريه بين شرکتکنندگان و بازديدکنندگان نمود.

برگزاري  جلسه شوراي شهر  تهران

به گزارش خبرنگار پيام ساختمان يکصد و سي و سومين جلسه شوراي شهر تهران در روز سهشنبه 28 بهمن 93 در تهران برگزار شد. در اين جلسه کليات لايحه بودجه 94 شهرداري تهران، سازمانها و شرکتهاي تابعه به تصويب رسيد و قرار شد اعضاء در جلسات بعدي جزئيات بودجه را مورد بررسي قرار دهند.

در ساعات پاياني يکصد و سي و سومين جلسه شوراي شهر تهران، کليات لايحه بودجه سال 94 شهرداري تهران، سازمانها و شرکتهاي تابعه آن به تصويب اعضاي شوراي شهر رسيد. پيام ساختمان در اين نشست حضور يافت و اقدام به پوشش خبري مراسم نمود.

نمايشگاه بين المللي انرژيهاي نو

به همت سنديکاي صنعت برق ايران هفتمين نمايشگاه بينالمللي انرژيهاي نو، تجديد پذير، بهرهوري و صرفهجويي با محورهاي واقعي شدن قيمت خريد برق توليدي از انرژيهاي نو با توجه به تجربه دنيا، حمايت از ساخت داخل و رقابتي شدن توليدات داخلي با  استقرار 41 غرفه ، 2 تا 5 اسفند در محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي تهران  برگزار شد.

همايش روز مهندس

مراسم گراميداشت روز مهندس روز دوشنبه ، چهارم اسفندماه با حضور رئيسجمهور و جمعي از  مقامات دولتي در برج ميلاد تهران برگزار شد.

به گزارش پيام ساختمان در اين مراسم که به همت جامعه اسلامي مهندسان (جام) برگزار شد، بيژن نامدار زنگنه وزير نفت، عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي، محمدرضا باهنر رئيس جامعه اسلامي مهندسين، سيد مهدي هاشمي نماينده مردم تهران، فريبرز واحدي مديرکل راه و شهرسازي استان تهران، اکبر ترکان رئيس شوراي مرکزي سازمان نظاممهندسي ساختمان کشور ، سعيد غفراني رئيس سازمان نظاممهندسي استان تهران و بسياري از مقامات و شخصيتهاي دولتي و فعالان بخش خصوصي صنعت ساختمان کشور حضور داشتند.

پيام ساختمان بهعنوان حامي رسانهاي همايش،ضمن پوشش خبري مراسم اقدام به توزيع  رايگان ويژهنامه روز مهندس در بين حاضرين نمود.

همايش دورنماي اقتصاد ايران در سال 94 

همايش دورنماي اقتصاد ايران در سال 94  با حضور علي آقا محمدي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام؛ غلامرضا مصباحي مقدم نماينده مجلس شوراي اسلامي و برخي از مقامات و کارشناسان اقتصادي با محوريت  چشمانداز وضعيت اقتصادي کشور در سه پنل  بازار سرمايه، ارز و طلا و بازار مسکن در محل اتاق بازرگاني ايران در تاريخ  4 اسفندماه 93  برگزار شد .پيام ساختمان در اين همايش حضور يافت و علاوه بر پوشش خبري همايش، اقدام به توزيع رايگان نشريه بين مدعوين نمود.

برگزاري مراسم بزرگداشت روز مهندس

به همت سازمان نظاممهندسي کشور و با حضور مهندس ترکان، مشاور رئيسجمهور و رئيس سازمان نظاممهندسي ساختمان کشور، دکتر غفراني رئيس نظاممهندسي ساختمان تهران ،اعضاي شوراي شهر، جمع کثيري از اعضاي نظاممهندسي تهران ، 5 اسفندماه مراسم بزرگداشتي به مناسبت روز مهندس در سالن ميلاد نمايشگاه بينالمللي تهران برگزار شد.

  پيام ساختمان بهعنوان حامي رسانهاي با حضور در اين مراسم و پوشش خبري آن، ويژهنامه اختصاصي روز مهندس را که توسط پيام ساختمان تهيه و منتشر گرديده بود، در بين حاضرين توزيع نمود که با استقبال فراوان روبهرو شد.

گردهمايي بزرگ تعاونگران سراسر کشور

گردهمايي بزرگ تعاونگران سراسر کشور با محوريت بررسي توانمندي، چالشها و ظرفيتهاي بخش تعاون 5 اسفند با حضور علي ربيعي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي؛  حجتالاسلام محمدحسن ابوترابي فرد نايبرئيس اول مجلس شوراي اسلامي، عبدالهي رئيسکل اتاق تعاون مرکزي ايران ، مهندس ماشاءالله عظيمي دبير کل اتاق تعاون مرکزي و جمع کثيري از تعاونيهاي فعال کشور در مرکز همايشهاي بينالمللي صداوسيما برگزار شد.

پيام ساختمان با حضور در اين گردهمايي اقدام به پوشش خبري  و توزيع رايگان نشريه و ويژهنامه روز مهندس، بين مدعوين نمود .

همايش  مقررات ملي ساختمان در شيراز

ششمين همايش مقررات ملي ساختمان با موضوع مراقبت و نگهداري از ساختمان در تاريخ چهارشنبه 6 اسفند 1393 در تالار حافظيه شيراز  برگزار شد.

به گزارش پيام ساختمان در ششمين همايش مقررات ملي ساختمان ، دکتر سيد محمد احمدي استاندار فارس، دکتر حامد مظاهريان معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي ، مهندس هوشنگ عشايري مديرکل اداره راه و شهرسازي استان فارس، و جمع کثيري از مسئولان وزارت راه و شهرسازي کشور، حضور داشتند.

 پيام ساختمان بهعنوان پرتيراژترين نشريه صنعت ساختمان کشور در اين مراسم حضور يافت و اقدام به پوشش خبري  همايش نمود.

 کنفرانس بينالمللي سازه و فولاد 

پنجمين کنفرانس ملي و اولين کنفرانس بينالمللي سازه و فولاد با حضور متخصصان و دستاندرکاران حوزه صنعت سازههاي فولادي ساختماني و صنعتي کشور، به همت انجمن سازههاي فولادي ايران در محل همايشهاي بينالمللي دانشگاه شهيد بهشتي و با هدف معرفي آخرين دستاوردهاي علمي، فني و اجرايي سازههاي فولادي ، طراحي و مسائل اجرايي ، نزديکي دانشگاه و صنعت براي توسعه پايدار در تاريخ6 و 7 اسفند برگزار شد.

 پيام ساختمان با حضور در غرفهاي اختصاصي علاوه بر پوشش خبري، اقدام به توزيع رايگان نشريه پيام ساختمان و ويژهنامه روز مهندس بين شرکتکنندگان و بازديدکنندگان نمود.