هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   204   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سیاست های دولت در حوزه ساخت و ساز شفاف تر شود

نايب رييس کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با اشاره به رکود حاکم بر بازار مسکن گفت: براي برون رفت از اين حالت ضروري است سياست هاي دولت در حوزه ساخت و ساز و پرداخت تسهيلات مسکن شفاف تر شود.

محمد رضا رضايي کوچي، در آيين اختتاميه ششمين همايش ملي مقررات ساختمان در شيراز افزود: مسکن حوزه بزرگي است و در حقيقت توليد مسکن و رونق بازار آن مي تواند براي جمعيت بيکار کشور به لحاظ خلق فرصت هاي شغلي و کمک به رفع معضل بيکار اثرگذار باشد.

نمايند مردم جهرم در مجلس شوراي اسلامي همچنين با بيان اين که شفاف نبودن سياست هاي دولت دراين بخش سبب رکود بازار مسکن شده است گفت: براي رونق اين بخش که از سه سال پيش بازار آن دچار رکود شده دولت بايد تحرک بيشتري داشته باشد.

وي با اشاره به اصلاح قانون نظام مهندسي در مجلس شوراي اسلامي ، اظهارداشت: مجلس اصلاح اين قانون را در دست اقدام قرار داده است و نمايندگان مجلس آمادگي دارند از نقطه نظرات متخصصان، کارشناسان و مهندسان در اين زمينه استفاده کنند.

نايب رييس کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي ادامه داد:نزديک به دو دهه از مقررات ملي ساختمان مي گذرد و لذا ضروري است با توجه به شرايط موجود و نياز روز اين قانون مورد تجديد نظر قرار گيرد.

اين نماينده مجلس بر کيفيت ساخت و سازها تاکيد کرد و گفت: ايران در نوار زلزله قرار دارد و بيمه شدن ساختمان ها براي مقابله با خسارت هاي احتمالي بسيار ضرورت دارد .

رضايي ياد آور شد: مجلس با اجباري کردن بيمه کارگران ساختماني هرگز به دنبال افزايش هزينه هاي ساخت و ساز نبوده بلکه نظر مجلس حمايت از اين قشر آسيب پذير در مقابل حوادث ساخت و ساز بوده است.