هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   159   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ارزدر خانه و ما گ‍رد جهان مي گرديم


گروه بازار ساختمان: مشهور است كه روزي شخصي بسيار تنبل، نزديك درختي كه رو به خورشيد قرار داشت، به استراحت مشغول بود اما دقیقاً زير آفتاب سوزان تابستان. در صورتی که اگر 90 درجه گردش می‌کرد، در آن طرف درخت می‌توانست با بهره بردن از سايه درخت خود را دور از تابش مستقيم خورشيد نگه دارد. در همان حال رهگذري وي را ديد و با تعجب پرسيد: چرا به زير سايه درخت نمي‌روي تا در خنكاي آن از گرمای آفتاب بگريزی ؟ شخص راحت‌طلب جواب تأمل‌برانگیزی به رهگذر داد و گفت: سايه خودش می‌آید.

با تأمل در داستان فوق، خوب است نگاهي به مهم‌ترین اقلام و خدمات فنی و مهندسی مورد نیاز عراق از يك طرف و مهم‌ترین اقلام صادراتی ایران به عراق از طرف ديگر داشته باشيم تا به روشني نکته‌ای را درك نماييم.

در شرایطی كه كشور ما بيش از هر زمان به صادرات نياز دارد تا از ارز بهره‌مند گردد و آن هم در زماني كه توانمندي ارائه خدمات فني و مهندسي در سطح نیازهای منطقه خاورميانه در ايران به خوبي وجود دارد ، می‌توان با اين اقدام موجب اشتغال بسياري از متخصصين شد. اكنون چه بايد گفت و اصولاً چه می‌توان گفت؟ كشوري با اين بازار بكر در همين نزديكي و ما در جستجوي شغل و ارزآوری به کجاهای این کره خاکی که نمی‌اندیشیم.کافی است تا فعالان اقتصادي كه از ذره ای سود در بازارهاي داخلي نمی‌گذرند به خود آيند و زمینه‌های سودآوري مانند آنچه كه در شماره اخير پيام ساختمان- مطلب شكست حتي با برگ برنده - به آن اشاره شد، را در نظر گيرند تا به جاي شكار خانگي به فكر ارتقاي توان اقتصادي داخلي باشند. اما «كو گوش شنوا» كه اين هم از عبارات مشهور در فرهنگ كشورمان است.