هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   203   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

رونمايي از نسل جديد لوله و اتصالات فاضلابي

گروه تأسيسات: توسعه صنعت در کلان شهرها يكي از اهداف بلندمدت و كلان كشور است كه شرايط را براي توسعه مهيا ميكند. در اين ميان استانهايي هستند كه از ظرفيت بالايي برخوردارند و ميتوانند در تمركززدايي از تهران نقش موثري داشته باشند. شهر تبريز ازجمله شهرهاي صنعتي كشور است و توانمنديهاي زيادي در عرصه صنعت دارد. شايد به همين دليل است كه شهرام كاشاني اصل، نايب رئيس گروه تخصصي مكانيك و تأسيسات سازمان نظام مهندسي آذربايجان شرقي به شركت وينو پلاستيك ميرود تا از مراحل توليد نسل جديد لوله و اتصالات UPVC بازديد داشته باشد. اين بازديد در راستاي سلسله بازديدهاي گروههاي مكانيك و تأسيسات شهرها و استانهاي مختلف كشور انجام شد.

در ادامه اين بازديد كه از محل كارخانه وينوپلاستيك صورت گرفت جلسهاي دوستانه و صميمي به رياست شهرام كاشاني و با حضور مديران شركت برگزار گرديد.

هم انديشي براي رسيدن به ساختمانهايي با طول عمر بالا

مهندس پاكزاد، مدير بازرگاني و مهندسي فروش شركت وينوپلاستيك با اشاره به كيفيت توليدات و الزام به هم انديشي گروههاي مهندسي مكانيك و تأسيسات كل كشور گفت: هم انديشي توليدكنندگان لوله و اتصالات UPVC به افزايش استفاده از مصالح ساختماني باكيفيت و استاندارد منجر ميشود.

وي افزود: ارتقاي كيفي توليدات مجموعههايي مانند وينوپلاستيك در نهايت منجر به افزايش طول عمر ساختمانهاي كشور ميشود. براي رسيدن به اين هدف توليدكنندگان بايد به تبادل نظر بپردازند و راهكارهاي مناسب را براي برون رفت از وضعيت حال حاضر در ساخت وساز به كارگيرند تا به سمت وسوي ساختمانهايي با طول عمر بيش از صدسال برويم. ضمن اينکه بايد بررسي شود كه چرا طول عمر مفيد ساختمانهاي ما اينقدر كوتاهاست.

عملياتي كردن مبحث 16 قانون نظام مهندسي

فرشيد غياثي، مدير فروش داخلي شركت وينوپلاستيك به شرح توليدات نسل جديد لوله و اتصالات فاضلابي power sell (بدون نياز به حرارت) و بيان مشخصات و ويژگيهاي ظاهري و فني آن پرداخت و گفت: با ارزيابي شرايط مختلف اجراي سيستم فاضلاب ساختماني، اجرايي کردن واقعي مبحث 16 نظام مهندسي ساختمان و مقررات ملي در زمينه توليد و استفاده از لوله و اتصالات با کيفيت UPVC عملي ميشود.

در پايان جلسه با حضور اعضاي گروه مكانيك و تأسيسات در محل آزمايشگاه كيفي شركت وينوپلاستيك نسل جديد لوله و اتصالات UPVC رونمايي شد و كاربردهاي اين محصول با ديگر توليدات پليمري و نحوه اجرا و عملكرد آن با روشهاي سنتي نصب موردبحث و بررسي قرار گرفت. همچنين گفتگو و تبادل نظر پيرامون نحوه اجرا و عملكرد آن در مقايسه با روشهاي سنتي صورت گرفت و جلسه با پرسش و پاسخ مديران واحد كيفيت، تحقيق و توسعه شركت وينوپلاستيك خاتمه يافت.