هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   203   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

موافقان و مخالفان تحـریم های جدید

از مجموع 22 عضو كميته مالي سنا 12 سناتور جمهوري خواه و 6 نفر از 10 عضو دموكرات كميته، به وضع تحريمهاي جديد عليه ايران رأي مثبت دادند و 4 نفر سناتور دموكرات با آن مخالفت كردند. با اين وجود، طرح مجلس سنا تا پايان ماه مارس (فروردين ماه94) به سنا ارائه نخواهد شد. سناتورهاي دموكرات مجلس سنا اعلام كردهاند: تا آخر ماه مارس كه مهلت تعيين شده براي مذاكرات ميان ايران و گروه 1+5 براي اعمال تحريمهاست، صبر كنند. پيش ازاين باراك اوباما، رئيس جمهوري ايالات متحده اعلام كرده بود كه تا پايان ضرب الاجل ماه ژوئن نبايد چنين طرحي تصويب شود و در صورت تصويب با وتوي او روبه رو خواهد شد.

ديگر اعضاي دموكرات و مستقل دولت و سناي آمريكا نيز مخالفت خود را با چنين طرحي اعلام كرده بودند. از جمله آنها 11 سناتور دموكرات و يك نفر مستقل با ارائه طرحي موافقت خود را در ادامه مذاكرات و مخالفت خود را با تحريمهاي جديد اعلام كردند. حتي «پل پيلار» تحليلگر پيشين سازمان اطلاعات مركزي آمريكا (سيا) اعلام كرده كه افزايش تحريمها عليه ايران به بهانه افزايش قدرت چانه زني آمريكا در مذاكرات پوششي براي به شكست كشاندن مذاكرات هستهاي ايران است .