هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   203   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ساخت وساز فارس در ردیف سه استان برتر

گروه ساخت وساز: هرچند کيفيت ساخت وساز در بيشتر استانهاي کشورمان وضعيت نامطلوبي دارد اما استانهايي وجود دارند که با هم افزايي نهادهاي ذي ربط مانند شهرداري، سازمان نظام مهندسي، ادارات راه و شهرسازي وتوانستهاند به موفقيتهاي قابل توجهي دست پيدا کنند. يکي از اين استانها، استان فارس است. کيفيت ساختمانسازي اين استان، جايگاه سازمان نظام مهندسي در تصميم گيريها، در پيش بودن روز مهندس و به ويژه برگزاري ششمين همايش مقررات ملي ساختمان با رويکرد تعمير و مراقبت از ساختمان که قرار است روزهاي ششم و هفتم اسفندماه سال جاري به ميزباني شيراز برگزار شود ما را بر آن داشت تا گفتگويي با حسين پور اسدي، عضو هيئت مديره سازمان نظام مهندسي استان فارس داشته باشيم:

پيام ساختمان: کيفيت ساخت وساز استان فارس را چگونه ارزيابي ميکنيد؟

قبل از اينکه قانون نظام مهندسي در مجلس تصويب شود، شهرداري شيراز مجموعهاي به نام نظام معماري داشت که سازوکاري را براي مهندسان تعريف کرده بود. بنابراين قانون نظام مهندسي به خوبي جا افتاد و وضعيت به گونهاي پيش رفت که هم اکنون استان فارس جزو سه استان برتر ازنظر کيفيت ساخت وساز است.

پيام ساختمان: اين موفقيت را مرهون چه عواملي ميدانيد؟

يک موضوع به کنترلهاي سيستماتيک سازمان نظام مهندسي و شهرداري و موضوع دوم نيز به همفکري و تعامل نهادهايي مانند شهرداري، سازمان نظام مهندسي، استانداري و اداره کل راه و شهرسازي برمي گردد. نکته سوم هم اينکه ما از ابتدا به دنبال ارتقاي سطح دانش فني مهندسان بودهايم.

پيام ساختمان: وضعيت صدور شناسنامه فني در استان چگونهاست؟

براي ساختمانهاي بالاي 2000 متر يا 6 طبقه که مجري ذيصلاح دارند، شناسنامه فني صادر ميشود.

پيام ساختمان: چرا اين شناسنامه فقط براي ساختمانهاي بالاي 2000 متر و يا 6 طبقه صادر ميشود. مگر به اندازه کافي مجري ذيصلاح نداريد؟

برخي از استانها به دليل اينکه مجري ذيصلاح به اندازه کافي ندارند، شناسنامه را براي ساختمانهاي بالاي 2000 متر اجرا ميکنند اما مشکل اصلي در استان ما هزينهاي است که مالکان و سازندگان متحمل ميشوند. به همين خاطر هيئت چهارنفره مرکب از رئيس سازمان نظام مهندسي، معاونت عمراني استانداري، شهرداري و اداره کل راه و شهرسازي استان تصميم گرفتند اين طرح فعلا براي همه ساختمانها اجرا نشود.

پيام ساختمان: کيفيت مصالح ساختماني چگونهاست؟

مصالحي مانند بتن و ميلگرد که استفاده بيشتري در ساخت وساز دارند و کنترل و بازرسيهاي بهتري روي آنها انجام ميشود، کيفيت بهتري دارند اما با توجه به اينکه در مرحلههاي نازک کاري سليقه مالکان و بهره برداران دخيل است، ممکن است استانداردها به خوبي رعايت نشود.

پيام ساختمان: کيفيت مسکن مهر را چگونه ميبينيد؟

طرح مسکن مهر ايده خوبي است اما ازنظر جانمايي و زيرساختها مشکلات زيادي دارد. حتي کيفيت خاک منطقه احداث طرحها نيز موردتوجه قرار نگرفت. دستورات دولتي هم به دنبال اين بود که هزينههاي ساخت وساز بالا نرود و پيمانکاران چون با اين وضعيت دچار مشکل ميشدند مجبور بودند از کيفيت ساخت کم کنند.

پيام ساختمان: استان فارس و شهر شيراز طرح تفصيلي مصوب دارد؟

اخيرا طرح تفصيلي شيراز آماده شده اما هنوز اطلاعي از تصويب آن ندارم. تا زماني که اين طرح مصوب نشود برخوردهاي سليقهاي وجود خواهد داشت اما اطمينان دارم تراکم فروشي شيراز به اندازه تهران نيست.

پيام ساختمان: آمار حوادث نــاشي از گود برداري در شيراز چگونهاست؟

دستورالعملهاي ما در اين رابطه سخت گيرانهاست. به عنوان مثال تا زماني که پروانه ساختمان صادر نشده و ناظران مشخص نشده باشند، کسي حق گود برداري ندارد. فقط ميتواند ساختمان قديمي را تخريب و آواربرداري کند. علاوه بر اين شهر شيراز روي دشت واقع شده و بخش کوچکي از آن روي شيب زمين و تپه واقع شدهاست درنتيجه رانش زمين کمتر است و حوادث به ندرت اتفاق ميافتد.

پيام ساختمان: نظارتها در استان فارس هم پنج مرحلهاي است؟

سالهاي قبل در هيئت مديره سازمان مصوب کرديم نظارتها در سه بخش موقت، پاره وقت و مقيم انجام گيرد اما وزارت راه و شهرسازي وقت آن را به تصويب نرساند. اعتقاددارم به تناسب اهميت و مساحت ساختمان ميتوان يکي از سه نظارت مذکور را در دستور کار قرار داد.

پيام ساختمان: ششمين همايش مقررات ملي ساختمان با رويکرد تعمير و مراقبت در شيراز برگزار ميشود. برگزاري اين همايش چه تأثيري بر کيفيت ساخت وساز استان خواهد گذاشت؟

دبيرخانه اولين و دومين دوره برگزاري اين همايش، در استان فارس بود اما به دلايل غير کارشناسي اين دبيرخانه به تهران و استان قزوين منتقل شد و امسال باز هم مجدد به استان برگشتهاست. با توجه به اينکه مبحث تعمير و نگهداري تازه وارد مقررات ملي ساختمان شدهاست، برگزاري همايش نقطه عطفي خواهد بود و قطعا تأثير آن، هم در استان فارس و هم در جامعه مهندسي مشهود خواهد بود. به هرحال پس ازاينکه ساختمان آماده ميشود نيازمند تعمير و مراقبت است. البته هنوز سازوکار اجرايي آن تعيين نشده اما اعتقاد بر اين است که اين کار توسط شرکتهايي مانند سازمانهاي کنترل و بازرسي يا شرکتهايي تحت عنوان تعمير و نگهداري انجام شود. لازم به ذکر است که حضور دکتر آخوندي، وزير راه و شهرسازي هم در اين همايش قطعي شدهاست.

پيام ساختمان: در آستانه روز مهندس قرار داريم. آيا مهندسان توانستهاند نقش واقعي خود را در جامعه ايفا کنند؟

مهندسان ساختمان، خالقان آينده هستند و هر کاري که انجام ميدهند توسط آيندگان قضاوت ميشود. اعتقاد دارم در زمينه مهندسي نه تنها پيشرفت نداشتهايم بلکه نسبت به جامعه مهندسي گذشته خودمان، پسرفت هم کردهايم. اميدوارم عملکرد مهندسان ساختمان به گونهاي باشد که در آينده حرفهاي زيادي براي گفتن داشته باشند.