هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   203   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

لوستر مقوایی بسازید

شايد به نظرتان کمي عجيب باشد که با مقوا يا کارتن بتوان لوستر تهيه کرد زيرا احتمال شعلهور شدن اين مواد  در اثر گرما وجود دارد. اما نگران اين موضوع نباشيد. براي تهيه اين لوستر، به جعبه مقوايي نياز داريد.

وسايل موردنياز

جعبه مقوايي با عرض 65 سانتيمتر و طول دلخواه، اسپري رنگ،چسب،کاتر مقوا،چسب تفنگي،متر فلزي،کابل و لامپ برق.

مرحله 1: جعبه را به رنگ دلخواه با اسپري رنگ کنيد. آن را کنار بگذاريد تا خشک شود.

مرحله 2: روي مقوا، خطوطي عمودي با فاصلههاي 13 سانتيمتري بکشيد. سپس با کاتر برش سطحي دهيد. قسمتهاي برش خورده را تا کنيد تا يک پنجضلعي ايجاد شود.

مرحله 3: دوباره مقوا را صاف کنيد و نوارهاي باريکي از آن برش دهيد.

مرحله 4: پس از برش همه نوارها، سروته آنها را با چسب حرارتي به هم وصل کنيد تا شکل پنجضلعي پيدا کند. بايد قسمت رنگشده را داخل بگذاريد. سپس 5 ضلعيها را همانند تصوير، با چسب حرارتي رويهم محکم کنيد.

مرحله 5: براي قسمت بالاي لوستر، يک 5 ضلعي بهاندازه نوارهاي تهيهشده برش دهيد. وسط اين 5 ضلعي را سوراخ کنيد تا لامپ داخل آن محکم جاي بگيرد. آن را با چسب حرارتي به بالاي لوستر محکم کنيد.