هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   203   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

آنچه هنگام خرید پـرده باید بدانید

فرشته توکلي

از زماني که پرده بهعنوان يک وسيله اشرافي و تشريفاتي در کاخهاي دوره ساساني و هخامنشي مورداستفاده قرار ميگرفت و شخصي به نام «پردهدار» مسئول کنار زدن آن براي رؤيت چهره پادشاهان بود مدت زيادي ميگذرد اما امروزه کارکرد پرده تا حدودي عوضشده و آن را نيز مانند بقيه  لوازم دوروبرمان به سمت مدرنيزه شدن ميبريم. پردهها در خانه نشاندهنده ديد مردمان آن به بيرون و رنگ آن احساسات ساکنين را نمايان  ميکند پرده در طراحي داخلي بسيار مورد اهميت است و بهنوعي طبقه اجتماعي ساکنان يک ساختمان را به رخ ديگران ميکشد  .

وقتي بدانيم که هزينه يک پرده در بازار  از 80 هزار تومان  تا حتي 2 ميليون تومان و گاهي با برندهايي خاص به مبالغ نجومي نيز ميرسد، متوجه ميشويم که پردههاي خانهها نيز در حال خودنمايي و به رخ کشيدن  طبقات اجتماعي خود هستند .

صنعت پارچه پردهاي در کشورمان به دليل وجود ماشينآلات کهنه و قديمي توان رقابت با پردههاي ترک و ايتاليايي و حتي چيني را به دليل قيمت پايين ندارد و بازار فروش آن آشفتهبازاري است که نميتوان به اصالت آنچه ميخريد اطمينان داشت. خيلي از فروشندگان بيانصاف جنس چيني را به اسم ترک و جنس خوب ايراني را با هويت ترکي، و ترکي را به نام برند ايتاليا ميفروشند و خريداران هم بياطلاع از اين  بازار مکاره به خيال آنکه هر چه گرانتر بهتر، به اين اوضاع  بلبشو دامن ميزنند. اسفندماه اوج رونق بازار خريد پرده است که هرچند با کاهش قدرت خريد مردم  خريداران کمتر شدهاند اما اکثر مغازهها در اين موقع سال شلوغ و پررونق هستند .

اگر براي خريد پرده زمان نداريد و الزامي نيز  براي نصب آن در سال جديد نمي بينيد  بهترين زمان براي گرفتن تخفيف  عالي در فصل رکود اين محصول، يعني اوايل تابستان و پاييز است.اين مسئله براي کساني که خريد پرده را در اولويت خريدها به دليل مشکلات اقتصادي قرار نميدهند  فرصت مغتنمي است چرا که در آن فصل اکثر مغازهداران پردههاي ويتريني و دوختهشده مدل را حراج ميکنند .

اگر هم اصرار به خريد در اسفندماه داريد و برند و قيمت بالا برايتان  جذابيت ندارد و به جنس مناسبتر با قيمت پايين ميانديشيد به بازار بورس پارچه تهران در عبدلآباد و مولوي سر بزنيد .

قيمت پارچهها هم متنوع است و اگر به فروشنده نشان دهيد که طالب جنس خارجي نيستيد پارچههاي خوب ايراني را که ازقضا چند سالي است با مشارکت ترکيه در ايران در حال توليد است را ميتوانيد  به قيمت مناسب بخريد، اما اگر برند برايتان مهم است مستقيما به خيابان زرتشت برويد .

يادمان باشد که پرده صرفاً کارکرد زيبايي ندارد و در  سلامت محيط زندگي تأثير دارد. پارچهاي بخريد که با شستشو به کيفيت آن آسيب نرسد. هر چه پارچه آهار کمتري داشته باشد ديرتر زيبايياش از دست ميرود .اگر فرصتي براي شستشو نداريد از دوخت مدلهايي که دنباله بلند دارند و امروزه مد شدهاند و نيز پردههاي والان دار و تودرتو که محل نشست گردوغبار و سبب مشکلات آلرژيک در خانه ميشوند جلوگيري کنيد و به خريد و دوخت پردههايي ساده  بسنده نماييد. يادتان باشد براي  اتاق  خواب از پرده هاي پارچهاي استفاده کنيد تا نور را در طول روز کنترل کند و در طول شب حريم خصوصي را حفظ نمايد. پرده آشپزخانه که بيشترين زمان کدبانوي خانه در آن ميگذرد را با پارچههاي توري که امکان ورود نور خورشيد را ميسر ميسازد بپوشانيد ولي پرده پذيرايي را ميتوان  به شکل کاملتر و همرنگ با دکوراسيون  و مبلمان تهيه کرد .

هنگام خريد يادتان باشد که صرفاً متراژ پنجره هزينه نهايي و قيمت پارچه پردهاي را  نشان نميدهد. ممکن است فروشنده در وهله اول قيمت تمامشده را به شما نگويد و در پايان دوخت و نصب متوجه شويد که حسابوکتابتان درست از آب درنيامده است چراکه فقط خريد پرده و هزينه دوخت  قيمت را تعيين نميکند و هزينه گلميخ ،چوبپردهاي، سرب و هزينه نصب بر قيمت پرده ميافزايد.

اگر هم به دنبال يک پرده جديد و بسيار ساده و ارزان هستيد و از مدلهاي کلاسيک خسته شدهايد   و از طرفي حس نوستالژي خانه برايتان حال و هواي کودکي را به خاطر ميآورد ، بهجاي خريد پارچه ، از حصيرهايي که امروزه مد شده و در رنگ و ابعاد مختلف بهراحتي هم قابلنصب هستند، استفاده کنيد. قيمت آنها هم پايين و در متري حدود 10 تا 50 هزار تومان متنوع است. انواع پردهحصيري و از جنس بامبو که البته محصول کشور چين است نيز در بازار وجود دارد که اکثراً به رنگهايي با تناليته قهوهاي هستند. اگر رنگ پرده برايتان اولويت دارد و از طرفي به پردههايي مدرن نيز علاقه داريد پردههاي زبرا در بازار وجود دارد که ازنظر عملکرد مثل پردههاي حصيري است و بهطور موازي بالا و پايين ميروند ولي از جنس پارچه و تور و در رنگهايي متنوع است که ميتوانيد با دکوراسيون خود هماهنگ کنيد و طراحي مدرن را به خانه  خود ببريد.