هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   203   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

طراحی عاشقانه منزل

گفته ميشود؛ در ايران باستان( بيست قرن قبل از ميلاد ) روزي موسوم به روز عشق بوده است. اين روز در تقويم جديد ايراني دقيقاً مصادف است با 29 بهمن. اين روز «سپندارمذگان» يا «اسفندارمذگان» نام داشته است. سپندارمذگان جشن زمين و گراميداشت عشق است که هر دو در کنار هم معنا پيدا ميکردند. در اين روز زنان به شوهران خود با محبت هديه ميدادند و  مردان نيز زنان و دختران را گرامي داشته، به آنها هديه ميدادند.

عشق هم مثل هر چيز حساس ديگري نياز به  مراقبت دارد تا هميشه تازه و جوان بماند. شما بايد بيشتر از هر چيز ديگري نگران عشق بين خود و همسرتان باشيد تا بتوانيد از موهبتهاي يک رابطه خوب استفاده کنيد و زندگي بهتري داشته باشيد. عشق نيز قوانيني دارد که باعث ميشود زن و شوهر بتوانند رابطه بهتر و سالمتري با هم داشته باشند.

رنگ عشق

رنگ عشق معمولاً صورتي، سفيد و قرمز است، تا جايي که ميتوانيد اتاق خوابتان را با اين رنگها دکور کنيد. اگر دکوراسيون اتاقخواب را انجام دادهايد و تغيير آن برايتان مقدور نيست، ميتوانيد المانهايي با اين رنگها در اتاق قرار دهيد. شمعي به رنگ قرمز يا جعبه آرايش صورتيرنگ بيشتر از چيزي که فکر ميکنيد در عشق بين شما و همسرتان مؤثر است.

عکس شما معجزه ميکند

لازم است عکسي از خودتان در کنار همسرتان در اتاقخواب موجود باشد. حتي اگر عکس کوچک دونفرهاي داريد هم آن را در اتاق بگذاريد. اگر عکسي از فرزندان يا خانوادهتان را در اتاق گذاشتهايد بهتر است آن را به بيرون و اتاق پذيرايي منتقل کنيد.

کار را به بيرون منتقل کنيد

چيزهايي را که در اتاقخواب، شما را ياد کارتان مياندازد، بيرون ببريد. بدترين چيز در اتاقخواب پوشه و مدارک کاري است. اشياي خشن مثل تفنگ تزئيني، شمشيرهاي تزئيني، تابلوهايي با رنگهاي تيره و غمگين و وسايلي ازايندست انرژي منفي را به اتاق شما ميآورند و ميتوانند باعث دعوا بين شما و همسرتان شوند. وجود تلويزيون در اتاقخواب هم صلاح نيست. براي داشتن يک رابطه خوب، آن را از اتاقخواب خارج کنيد.

از گل و شمع کمک بگيريد

گلهاي تازه انرژي فوقالعادهاي دارند. تا جايي که ميتوانيد يک گلدان کوچک در اتاقخوابتان قرار دهيد يا هرروز چند گل تازه بچينيد يا بخريد و قبل از اينکه پژمرده شوند آنها را از اتاق خارج کنيد. شمع هم درست بهاندازه گل انرژي مثبت منتقل ميکند. بهتر است در منزلتان يک ميز چوبي دونفره داشته باشيد و گاهي اوقات شما و همسرتان بهتنهايي روي آن شام بخوريد. چوب بيشتر از چيزي که فکر ميکنيد بر بهبود روابط شما مؤثر خواهد بود.