اجرای طرح شناسنامه فنی

شمار نشریه : 159

  ساختمان رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از اجرایی شدن طرح شناسنامه فنی ساختمان تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: این طرح دارای اشکالات جزیی است که تا پایان امسال برطرف شده و اجرایی می شود.

سیدمهدی هاشمی با بیان این که شناسنامه فنی ساختمان بسیاری از مشکلات موجود در ساختمان‌سازی را برطرف می‌کند، افزود: هر چند که شهرداری هم اخیراً در ذیل پروانه‌هایی که صادر می‌کند، تهیه شناسنامه فنی برای صدور پایان کار را الزامی می‌داند، اما به این مسئله کمتر توجه می‌شود.

به گفته وی، بهره‌بردار باید پایان کار و شناسنامه فنی را مطالبه کند و برای این کار باید فرهنگ‌سازی صورت گیرد. رئیس سازمان نظام مهندسی سپس در مورد استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد نیز گفت: ما بر تولید مصالح ساختمانی استاندارد تأکید داریم اما برای تولید مصالح ساختمانی استاندارد هنوز فرهنگ‌سازی نشده است.

هاشمی اضافه کرد: البته زمانی که شناسنامه فنی ساختمان اجرایی شود، دیگر امکان استفاده از مصالح ساختمانی غیراستاندارد از سوی مجریان ساخت و ساز وجود نخواهد داشت.