هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   159   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نقش تأثیرگذار انجمن‌هاي صنفي كارگران ساختماني


علي يارمحمدي*

كارگران ساختماني مشكلات فراواني در خصوص استفاده از مزاياي بيمه‌هاي اجتماعي مصوب 1386 مجلس شوراي اسلامي دارند . اين در حالی است ‌که نياز به پوشش‌هاي اجتماعي به دلیل آمار بالاي حوادث حين كار در اين گروه از كارگران ديده مي‌شود.

روند بيمه كارگران به اين شكل بود كه افراد با دريافت كارت مهارت از سازمان آموزش فني و حرفه‌اي و مراجعه به سازمان تأمین اجتماعي بيمه می‌شدند كه در اين ميان سازمان آموزش فني و حرفه‌اي بدون در نظر گرفتن شغل افراد و براي سهميه‌هاي موجود (مطابق با قانون فوق‌الذكر) بدون استثناء و تقدم شاغلان به غير شاغلان در اين صنعت تمامي متقاضياني كه مراحل مورد نظر سازمان را طي مي‌نمودند، كارت مهارت صادر مي‌كرد و اين روند باعث بروز مشكلات اساسي براي شاغلان واقعي متقاضي بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني گرديد.

از جمله اين مشكلات مي‌توان به؛ عدم آموزش كامل افراد به علت حجم بالاي مراجعه افراد به مراكز اين سازمان و همچنين سوءاستفاده از بيمه كارگران ساختماني و به وجود آوردن ترافيك سنگين براي شاغلان واقعي (در سازمان فني و حرفه‌اي و تأمین اجتماعي) و به بيكار شدن‌هاي مكرر كارگران ساختماني براي دستيابي به حق واقعی خود در اين بيمه بود اشاره کرد. در ادامه سازمان تأمین اجتماعي با توجه به ظرفيت‌ها و امكانات سازماني و مطابق با سهميه‌ها افرادی را بيمه مي‌نمود كه بسياري از موارد نحوه پالايش و احراز اشتغال اين شاغلان براي سازمان سخت، ناشناخته و پرهزينه بود كه عملاً وجود نقصان در اين مورد، به واسطه ناديده گرفتن تشكلات كارگري به وضوح ديده مي‌شد.

بنده به جرأت بروز مشكلات و نارضايتي‌ها را به واسطه عدم توجه به نقش مهم و تأثیرگذار انجمن‌هاي صنفي بر امور كارگران ساختماني مي‌دانم و البته خوشبختانه طي جلسات انجام‌شده و با رايزني‌هاي صورت گرفته اين نقش در حال احياء، بازنگري و داخل نمودن انجمن‌ها در امور كارگران مي‌باشد.

در خصوص نحوه دخالت و نظارت انجمن در بيمه اجتماعي كارگران ساختماني طي رايزني‌هاي صورت‌ گرفته حضور انجمن‌ها در فيلتر تأمین اجتماعي تثبيت شده است كه با تأییدیه احراز اشتغال از انجمن‌ها قرار به اجرا ست و اين امر بسيار خوب بوده و شاهد تأثیر مثبت آن ان‌شاءالله خواهيم بود و بابت اين قضيه از همكاري سازمان تأمین اجتماعي جهت رفع مشكل سوءاستفاده گران از بيمه كارگران ساختماني تشكر مي‌نمائيم.

در آخر از آمار بالاي حوادث كار در صنعت ساختمان به شهرداري‌ها، وزارت كار، وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان نظام مهندسي گلايه مي‌كنم زیرا آمار حوادث ساختماني قابل قبول نبوده و توجه كامل و مناسبي به آيين‌نامه حفاظتي كارگاه‌هاي ساختماني، به عمل نمي‌آيد و همكاري و پيگيري از مسئولين مربوط ديده نمي شود.

* دبير كانون انجمن‌هاي صنفي كارگري كارگران ساختماني