هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   203   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مردم هـمکاری کنــند "مهر" تکمــیل مـی‌شود

گروه گزارش: در ايام دهه فجر امسال، درحاليکه محسن نريمان مديرعامل شرکت عمران شهرهاي جديد در شهر پرند با بريدن روبان، واحدهايي را افتتاح و با زدن کلنگ بر زمين، ساخت پروژههاي جديدي را آغاز ميکرد؛ در همان ساعات، جمعي از متقاضيان مسکن مهر همان شهر، در جلوي مجلس تجمع کرده و خواستار رسيدگي نمايندگان ملت به وضعيت مسکن مهر شدند! بهاينترتيب وضعيت تلخ و شيريني پديد آمد که البته تلخي آن بهمراتب بيش از شيريني آن است، بهويژه آنکه قرار بود مطابق برنامه اولويتبندي، حدود 70 هزار واحد مسکن مهر تا نيمه اول سال 93 افتتاح شود ولي ضعف دستگاههاي خدماترسان زيرمجموعه وزارت نيرو باعث شد تنها يک پنجم برنامه افتتاح امسال محقق شود.

افتتاح 10 هزار و 144 واحد در پرند

با حضور مهندس نريمان، معاون وزير و مديرعامل شرکت مادر تخصصي عمران شهرهاي جديد و هيئت همراه، دکتر چاووشي معاون سياسي استاندار تهران و رئيس هيئتمديره شرکت عمران شهر جديد پرند، حجتالاسلام خديري امامجمعه شهر جديد پرند، بيگي فرماندار رباطکريم، سرپرست شهرداري، رئيس و اعضاي شوراي اسلامي شهر جديد پرند و جمعي ديگر از مسئولان پرند و رباطکريم تعداد 10 هزار و 144 واحد مسکوني مهر با ارزش سرمايهگذاري پنج هزار ميليارد ريال افتتاح شد.

همچنين در اين روز ساختمان راهور شهر جديد پرند به بهرهبرداري رسيد و کلنگ پروژه يک مجتمع تجاري در فاز 6 و نيز کلنگ ساخت 10 مدرسه به زمين زده شد. اين 10 فضاي آموزشي  تا سال آينده و مجتمع تجاري تا 2 سال آينده به بهرهبرداري ميرسد.

محسن نريمان، مديرعامل شرکت عمران شهرهاي جديد در مراسم واگذاري واحدهاي مسکن مهر پرند گفت: يکصد هزار واحد ديگر مسکن مهر نيز در کشور آماده تحويل است و ما مصمم هستيم پرونده مسکن مهر تا پايان سال 94 بسته شود.

همچنين باران هاشم زهي، مديرعامل شرکت عمران شهر جديد پرند از آغاز به کار پروژه سرمايهگذاري با ارزش 450 ميليارد ريال خبر داد و افزود: بر اساس اين پروژه ساختمانهاي اداري و تجاري با مشارکت شرکت عمران شهر جديد پرند و سازندگان ساخته ميشوند که سهم سازندگان 38 درصد و سهم شرکت عمران 32 درصد است.

وي با بيان اينکه اگر مردم همکاريهاي لازم را با شرکت عمران داشته باشند پروژههاي مسکن مهر پرند تا پايان سال 94 تکميل ميشوند، افزود: پنج هزار واحد مسکن مهر پرند آمادهشده که اگر تأسيسات زيربنايي موردنياز آنها تأمين شود قابلافتتاح هستند.

بي تناسبي خدمات زيربنايي با تعداد واحدها

کمبود و يا نبود تأسيسات زيربنايي موردنياز واحدهاي ساخته شده مسکن مهر و تلاش وزارت راه و شهرسازي براي رفع اين موانع و مشکلات از جمله موضوعاتي است که هر وقت قائم مقام دکتر آخوندي در مسکن مهر صحبت مي کند به طور مکرر در سخنان وي تکرار مي شود. در اين خصوص احمد اصغري مهرآبادي چندي پيش گفت: خدمات زيربنايي شامل برق، آب و فاضلاب با تعداد واحدهاي مسکن مهر تناسب ندارد.

وي بر ضرورت تکميل زيرساختهاي مسکن مهر بهعنوان يک ضرورت اساسي در سراسر کشور تأکيد کرد و گفت: براي ساخت مسجد و مدرسه در پروژههاي مسکن مهر نيز وزارت راه و شهرسازي وارد عمل شده است و کمک ميکند.

مهندس مهرآبادي عمده مشکل مسکن مهر را در خدمات زيربنايي شامل برق، آب، گاز و فاضلاب اعلام و تصريح کرد: اين خدمات متناسب با تعداد واحدها ارائه نميشود. وزارت راه و شهرسازي با استفاده از منابع خود در حد توان اين پروژهها را در واحدهاي مسکن مهر اجرا کرده و پروژههاي جديدي نيز شامل ساخت مسجد و مدرسه آغاز کرده که بخشي از آنها آماده بهره برداري است.

قائم مقام وزير راه و شهرسازي اعتبار مورد نياز براي ايجاد زيرساخت هاي لازم در مجموعههاي مسکن مهر در کشور را 56 هزار ميليارد ريال دانست و گفت: تأمين اين مبلغ سنگين از سوي وزارت راه و شهرسازي بسيار دشوار بهنظر ميرسد.

افزايش وام 55 درصد پروژههاي مسکن مهر

قائم مقام وزير راه و شهرسازي همچنين با بيان اينکه افزايش سقف 5 ميليون توماني تسهيلات مسکن مهر شامل پروژههاي با پيشرفت بالاي 75 درصد مي شود، گفت: بر اين اساس تسهيلات حدود 55 درصد واحدهاي نيمهتمام مسکن مهر افزايش مييابد.

احمد اصغري مهرآبادي در خصوص تعداد واحد نيمهتمام مسکن مهر اظهار کرد: هماکنون حدود 550 هزار واحد نيمه تمام مسکن مهر در سراسر کشور داريم که افزايش سقف تسهيلات مسکن شامل حدود 55 درصد از اين واحدها مي شود.

مهرآبادي با بيان اينکه در حال دريافت ليست پروژهها براي تحويل آن به بانک هستيم، افزود: اگر اين کار را نميکرديم بانکها از استانها ليست پروژهها را ميخواستند و اين موضوع روند تخصيص منابع مالي به پروژههاي مسکن مهر را طولاني ميکرد.

دولت مصمم است

مديرعامل شرکت عمران شهرهاي جديد نيز طي سخناني از عزم دولت براي تکميل واحدهاي مسکن مهر خبر داد و گفت: دولت تصميم گرفته است همه طرح هاي روبنايي و زير بنايي مسکن مهر را اجرا کند.

محسن نريمان با بيان اينکه هزينه اين طرح ها از محل آورده خود شـرکت تامين مي شود، افزود: تصميم گرفته ايم هزينه ساخت مدرسه، جاده سازي، مدرسه، آب و فاضلاب ... را به مردم تحميل نکنيم.

وي گفت: اين تصميم به افزايش تسهيلات کمک مي کند و تلاش مي کنيم که به نفع مردم وارد شويم و با کمترين قيمت ها طرح مسکن مهر به پايان برسد.

نريمان گفت: در قراردادهاي متقاضيان به اين موضوع اشاره شــده که پرداخت ها، علي الحساب است و قيمت نهايي پس از پايان کار مشخص خواهد شد.

وي افزود: متقاضيان بر حسب قراردادي که دارند بايد آن مقدار را بپردازند و هرجا که حقي از مردم ضايع شود، ما به نفع مردم ورود مي کنيم.

نريمان گفت: تمامي آورده هاي مردم به حساب خود مردم واريز مي شود و قراردادها نيز سه جانبه بين مردم، پيمانکاران و بانک است و وزارت راه و شهرسازي فقط نقش نظارتي دارد. مسکن مهر آورده دولتي ندارد بلکه با تسهيلات بانک و آورده مردمي ساخته مي شود.

وي گفت: ما وارث طرح هايي هستيم که بايد دو سال پــيش تمام مي شد و تلاش مي کنيم سال آينده همه اين طرح ها را به پايان برسانيم.

نريمان گفت: طرح مسکن مهر شهر جديد پرند 87 درصد پيشرفت دارد اما آورده مردم زير 60درصد است ،هرچند برخي از متقاضيان آورده خود را تکميل کرده اند.

تهيه مدلهاي مالي

در همين خصوص مديرعامل شرکت عمران پرديس نيز از تهيه مدلهاي مختلف تامين مالي توسط بانک مسکن با پشتوانه املاک و داراييهاي اين شرکت خبر داد و گفت: هدف ما در شرکت عمران و وزارت راه و شهرسازي کاهش سهم آورده متقاضيان در طرح مسکن مهر است.

حسن وليپور اظهار کرد: طرحي را با معين ويژه پرديس و دستور وزير راه و شهرسازي و معاون وزير در دست اجرا داريم و جلسهاي با بانک مسکن براي توافق در خصوص روشهاي تامين مالي به توافق برگزار شد تا بتوانيم بر اساس آن هزينههاي خدمات زيربنايي و روبنايي شهر جديد پرديس را از محل داراييهاي شرکت عمران پرديس تامين کنيم.

وي تاکيد کرد: هدف ما در شهرهاي جديد و وزارت راه و شهرسازي اين است که با روش مذکور سهم آورده متقاضي را کاهش دهيم.

اولويت با پرداخت به موقع

در مجموع به نظر مي رسد مردم براي پيشرفت کار چاره اي جز پرداخت سهم خودشان در پروژه مسکن مهرشان ندارند. در اين خصوص معين ويژه پرند از اولويت واگذاري خبر داد و گفت: متقاضياني که زودتر از سايرين نسبت به پرداخت آوردههاي خود اقدام کنند در اولويت دريافت واحدهايشان قرار ميگيرند.

ميرمحمد غراوي عضو هيئت مديره شرکت عمران شهرهاي جديد با بيان اينکه هيچ تغييري در قيمتهاي اعلام شده مسکن مهر پرند ايجاد نميشود، ادامه داد: مسکن مهر پرند روال عادي خود را سپري ميکند و من به عنوان معين ويژه روال پيشروي پروژهها را رصد ميکنم.

وي با بيان اينکه شرکت عمران شهر پرند نحوه پرداخت قيمتها را به متقاضيان اعلام کرده است، گفت: تاکنون 27 ميليارد تومان از سوي مردم پرداخت شده است و اگر مشکلي وجود داشت تاکنون اين رقم پرداخت نميشد.

غراوي با بيان اينکه تعدادي از ساکنان نسبت به قيمتها اعتراض داشتند، اظهار کرد: اين طبيعي است که اعتراض شود اما ما هم به مردم حق ميدهيم چون پرداخت يکباره مبالغ اعلامشده دشوار است، بنابراين تصميم گرفتيم مردم به همان نسبتي سهم  آورده خود را پرداخت کنند که پروژهشان پيشرفت داشته است.

معين ويژه شهر پرند درباره اولويت تحويل پروژهها گفت: آن دسته از متقاضياني که زودتر از سايرين نسبت به پرداخت آوردههاي خود اقدام کنند هر چند اگر در سامانه ثبتنام مسکن مهر پرند ديرتر ثبتنام کرده باشند، در اولويت دريافت واحدهاي مسکن مهر قرار خواهند گرفت.