فرصتی برای سرمایه گذاری در بخش املاک

شمار نشریه : 203

دومين نمايشگاه بينالمللي املاک و مستغلات ايران قرار است با حضور و مشارکت شرکتهاي مختلف ساختماني، انبوهسازان، تعاونيهاي مسکن، مشاوران مسکن و طراحان و مهندسان، از 11تا 14 اسفندماه در محل دائمي نمايشگاههاي بينالمللي تهران برگزار شود.براي پيگيري چندوچون اين نمايشگاه به سراغ مصطفي قليخسروي، رئيس ستاد برگزاري دومين نمايشگاه بينالمللي املاک و مستغلات ايران رفتيم :

هدف از برگزاري اين نمايشگاه چيست؟

هدف از برگزاري دومين نمايشگاه املاک و مستغلات ايران ارائه و معرفي بهترين فرصتهاي سرمايهگذاري در املاک، ايجاد شرايط مطلوب بهمنظور عرضه مناسب املاک با امکان ارزيابي و مقايسه بهتر از سوي مالکان و مديران پروژههاي سرمايهگذاري است . ما در دومين نمايشگاه بينالمللي املاک و مستغلات با دعوت از تمام کشورها ، ساختمانها و فضاي ايران را به آنها معرفي کنيم تا به اين وسيله سرمايههايي را جذب کشورمان نماييم که اين خودش يک هنر است و بايد انجام شود. اگر بخواهيم اقتصاد بدون نفت داشته باشيم، بايستي بتوانيم از توانمنديهاي ديگر استفاده کنيم و کشور را به آن شکوفايي که شايستهاش است، برسانيم.

در اين نمايشگاه اعضاي صنف ميتوانند توان خود را به نمايش گذارند.ما در اين نمايشگاه بايد مواردي را به تصوير بکشيم تا مردم ببينند مشاوره خوب چه ويژگيهايي دارد و ساختمان خوب داراي چه ويژگيهايي است.

قرار است در اين نمايشگاه چه چيزي به معرض نمايش گذاشته شود؟

در اين نمايشگاه جديدترين طرحها و برنامههاي ساختماني در زمينههاي انبوهسازي، سبکسازي و مقاومسازي، بازسازي بافتهاي فرسوده و نوينترين سيستمهاي ساختوساز ارائه و در معرض ديد علاقهمندان قرار ميگيرد.

اين نمايشگاه چقدر ميتواند در خروج از رکود ساخت و ساز مؤثر باشد؟

با توجه به رکود چندساله در عرصه ساختوساز، هدف اصلي اين نمايشگاه رونق ساختوساز و برقراري تعادل قيمت در بازار مسکن است. قراراست در اين نمايشگاه مباحث مهمي مانند روشها و طرحهاي نوين ساختوساز، سبکسازي و مقاومسازي، توجه به بازسازي بافتهاي فرسوده ، آشنايي مهندسان و طراحان با نوينترين سيستمهاي ساختوساز و ايجاد محيط ايده پردازي و بيان روشهاي مختلف ساختوساز بررسي و فناوريهاي مربوطه در معرض بازديد علاقهمندان قرار گيرد .

بازخورد  اولين نمايشگاه بينالمللي املاک و مستغلات ايران چگونه بود؟

در  سال گذشته و در نخستين نمايشگاه بينالمللي املاک و مستغلات ايران دهها قرارداد تنظيم شد و قرار است در دومين نمايشگاه بينالمللي املاک و مستغلات ايران از فدراسيون بينالمللي مشاوران املاک کشور نيز رونمايي شود.اين نمايشگاه بستري مناسب بهمنظور ارائه روشهاي جذاب فروش و تأمين تجهيزات لازم براي عرضه واحدهاي مسکوني از سوي دستاندرکاران املاک کشور است.

آيا اين نوع نمايشگاه در کشورهاي پيشرفته نيز برگزار ميشود؟ و چه تأثيري در بهبود کيفيت املاک و مستغلات خواهد داشت ؟

نمايشگاه املاک و مستغلات تقريباً در همه کشورهاي پيشرفته برگزار ميشود و اين نوع نمايشگاهها بازخورد خوبي  دارد. ما تلاش ميکنيم در دومين نمايشگاه بينالمللي املاک و مستغلات، جاذبههاي ساختوساز را براي مخاطبان و شرکتکنندگان معرفي کرده و براي حوزه املاک و مستغلات کشور استانداردسازي و برند سازي کنيم.

آيا استانداردهاي خاصي براي  حضور در اين نمايشگاه  در نظر گرفتهشده است ؟

هيچ محدوديتي براي هيچ شخص حقوقي و حقيقي در نمايشگاه املاک ايران وجود ندارد و تمامي سازندهها، طراحان، مشاوران ساختماني، مشاوران املاک و تعاونيهاي ساختماني  ميتوانند در اين نمايشگاه گرد هم بيايند تا با تلاش همگاني حرکتي نو را برنامهريزي کنند. البته قرار است در اين نمايشگاه درجهبندي براي  مشاوران املاک و استانداردسازي آنها صورت گيرد.

آيا در حاشيه اين نمايشگاه پنل هاي تخصصي نيز برگزار خواهد شد ؟

برگزاري نشستهاي مختلف علمي تخصصي درباره مسائل مختلف ازجمله سبکسازي و مقاومسازي، سيستمهاي سرمايشي و گرمايشي و نماسازي برخي ديگر از برنامههاي اين نمايشگاه خواهد بود.

و سخن آخر ؟

اميدوارم روزي فرابرسد که هيچکسي در ايران بدون مسکن و سرپناه مناسب نباشد. و باز اميدوارم در دوره هاي بعد اين نمايشگاه بهصورت مستقل برگزارشده و همزمان با نمايشگاههاي ديگر نباشد .

گفتني است در دومين نمايشگاه بينالمللي املاک و مستغلات ايران که از سوي موسسه بينالمللي نوآوران و نوانديشان برتر ايرانيان و با مجوز سازمان توسعه تجارت ايران و همکاري شرکت سهامي نمايشگاههاي بينالمللي تهران برگزار ميشود، پاويون مناطق تهران نيز تشکيل ميگردد.