هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   203   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

زمینه ورود سیمان به بورس فراهم است

درحالي که در چند ماه اخير صحبتهاي فراواني در خصوص ورود قطعي سيمان به بورس کالا شنيده ميشد اما هيچ اقدامي در اين خصوص صورت نگرفت و باز هم اين موضوع به زمان ديگري موکول شد.

با وجود مشکلاتي که در عرضه سيمان در بورس کالا در سال 91 به وجود آمده بود و با وجود دخالت دولت در تعيين قيمت سيمان، انجمن سيمان از بورس خارج شد و در حال حاضر براي ورود مجدد در حال گفتگو با بورس کالاي ايران است تا بتواند اختيار بيشتري داشته باشد و اين کالا را براي عرضه با قيمت منصفانه وارد تالار بورس نمايد. در خصوص دلايل اين امر با دو نفر از مسئولان مربوط گفتگويي انجام داديم که در ادامه ميخوانيد:

هنوز به نتيجه نرسيدهايم

عبدالرضا شيخان، دبير انجمن سيمان، در خصوص سرانجام عرضه سيمان در بورس کالا اظهار داشت: به دليل بافت سنتي توزيع سيمان هنوز به نتيجهاي براي ورود به بورس کالا نرسيدهايم و اين فرآيند نيازمند آموزش است تا بتوان محدوديتها را از بين برد.

دبير انجمن سيمان در خصوص شرايط عرضه سيمان اظهار داشت: به دليل افزايش عرضه سيمان نسبت به تقاضا شرايط ورود اين کالا به بورس فراهم آمدهاست. شيخان در توضيح مشکلات موجود براي عرضه سيمان در بورس کالا خاطرنشان کرد: مادرصدد برطرف کردن مشکلات موجود در ورود سيمان به بورس کالا هستيم که اگر اين مشکلات مرتفع شود، در اوايل سال 94 سيمان به بورس کالا وارد خواهد شد ولي اين اتفاق در صورتي محقق ميشود که تفاهمنامهاي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با انجمن صنفي سيمان منعقد شود و اختيارات کافي به انجمن سيمان داده شود.

دبير انجمن سيمان با اشاره به ايجاد کنسرسيوم در شهرهاي مختلف گفت: ما در تلاش هستيم تا با ايجاد کنسرسيوم در نقاط مختلف کشور خريداران را شناسايي کنيم و بعد از شناسايي شرايط ورود به بورس کالا را فراهم کنيم. وي در مورد خريداران سيمان در کشورهاي همسايه افزود: خريداران سيمان ايران بيشتر از کشورهاي عراق و افغانستان هستند که بايد مشکلات موجود در اين زمينه مرتفع گردد.

اولويت ورود سيمان به بورس

علي پناهي، معاون توسعه بازار بورس کالا، با بيان اميدوارکننده بودن جلسات براي ورود سيمان به بورس کالا گفت: در حال حاضر پيگيريهاي لازم جهت ورود سيمان به بورس کالا صورت گرفته و در جلسات انجام شده هر يک از طرفين نقطه نظرات خود را مطرح کرده و در تلاش براي رسيدن به يک نتيجه مطلوب هستيم.

وي با اشاره به اينکه جمع بندي جلسات به دستگاههاي اجرايي ارسال شده، افزود: ما نتايج جلسات خود را با انجمن سيمان به معاون توسعه بازار گرداني ارسال کرديم و در انتظار اعلام نتايج در کارگروه تنظيم بازار هستيم.

پناهي در خصوص شرايط فعلي بازار سيمان اظهار داشت: با توجه به مازاد عرضه نسبت به تقاضا در صنعت سيمان، انجمن سيمان آمادگي ورود به بورس کالا را دارد ولي با توجه به موانعي که در عرضه قبلي به وجود آمده بوددرصدد برطرف کردن موانع و ورود مجدد سيمان به بورس کالا هستيم.

معاون توسعه بازار بورس کالا در خصوص ويژگيهاي مهم اين بورس براي کشف قيمتها خاطرنشان کرد: با توجه به مکانيزم بورس کالا، ميتوان اين بورس را بهترين مکان براي کشف قيمت محصولات برشمرد تا از اين طريق عادلانهترين قيمت گذاري صورت گيرد.

وي در توضيح مشکلات قبلي عرضه سيمان در بورس کالا يادآور شد: با توجه به مشکلاتي که در عرضه سيمان در سال 91 ايجادشده بود، عرضه اين محصول متوقف شد و در حال حاضر با مرتفع شدن مشکلات مربوط شرايط ورود مجدد سيمان به بورس کالا فراهم شدهاست.

پناهي خاطرنشان کرد: فراهم آوردن شرايط ورود سيمان به بورس کالا از اولويت هاي ما است.