نشریه شماره   203   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

استمرارکاهش قیمت‌ فلزات

به دنبال افزايش مازاد عرضه محصولات فولادي اعم از ساخت داخل و نوع وارداتي و از طرفي رکود گسترده مبادلات فولاد که دامنه آن به بيش از يک سال گذشته بازميگردد، توالي کاهش قيمتها به عنصر جداييناپذير تحولات روزانه بازار آهن بدل شده است.

در حال حاضر مهمترين مصنوعات فولادي که بيشترين افت قيمت را در خلال چند ماه اخير تجربه کردهاند ؛ميلگرد، ورق سرد، کلاف مفتول، نبشي و ناوداني هستند و محصولي مانند تيرآهن با آنکه از اين روند نزولي بينصيب نبوده است، اما به دليل بازار انحصار گونه توليد و عرضه اين محصول با ريزش قيمت کمتري در اين مدت روبهرو بوده است.  در حال حاضر شرايط بازار ورق سرد نيز اصلاً مناسب نيست، بهطوريکه گفته ميشود اگر فولاد مبارکه هم اقدام به کاهش نرخ اين محصول در بورس کالا کند بازار ورق سرد بهطور کامل در کماي رکود و بيرونقي گسترده فرو خواهد رفت.

طي دو ماه گذشته شاهد افزايش عرضه اين کالا از سمت شمال کشور بوديم، اما در هفته گذشته پيشنهاد کالاهاي وارداتي محصول چين، کره و هند در جنوب کشور هم دادهشده که اين روند، خبر خوبي براي موجوديهاي فعلي بازار نيست. بهخصوص آنکه در 6 ماه اول هرسال مصرف اين کالا کمتر ميشود. کارخانههاي مصرفکننده ورق سرد هم از نيمه اسفند به انبارگرداني پرداخته و دست از خريد برميدارند، اين در حالي است که بهرغم مصوبه ديماه سازمان توسعه تجارت مبني بر عدم تخصيص ارز مبادلهاي به ورق سرد ضخامت يک ميليمتر به بالا، همچنان ثبت سفارش اين کالا با ارز مبادلهاي انجام ميشود. در اين ميان باآنکه در بازارهاي جهاني نفت، قيمت اين ماده خام پس از حدود 6 ماه تنزل قيمت و افت 60 درصدي، وارد يک فاز ثبات نسبي شده است، اما در بازار سنگآهن کماکان روند نزولي قيمت اين محصول ادامه دارد. هفته قبل بهاي سنگآهن در بازار واردات چين به حدود 62 دلار و 80 سنت رسيد که از ماه مه سال 2009 ميلادي تاکنون پايينترين قيمت به شمار ميرود.

در شرايطي که بزرگترين توليدکننده فولاد جهان (چين) نيز با مازاد عرضه فولاد در بازار داخلي اين کشور روبهروست و رشد اقتصادي آن نسبت به گذشته کندتر شده است، کاهش قيمت مواد اوليه فولاد (انرژي و سنگآهن) موجب تداوم روند نزولي قيمت محصولات نهايي فولادي در سطح بازارهاي جهاني و تأثير ناخوشايند آن بر بازار ديگر کشورها بهخصوص ايران که خود با رکود و افت قيمت فولاد روبهرو است، خواهد شد.