بازار مصالح در نیمه دوم بهمن ماه

شمار نشریه : 203

گروه بازار ساختمان: ازآنجاکه قيمت مصالح ساختماني دائما در حال نوسان است و اين نوسان بر قيمت نهايي ساختمان تأثيرگذار است،بر آن شديم بهمنظور اطلاع مخاطبان گرامي نشريه و دستاندرکاران صنعت ساختوساز در هر شماره پيام ساختمان نگاهي به بازار مصالح داشته باشيم : طبق گزارش پيام ساختمان؛ متوسط قيمت تمامي اقلام مورد آمارگيري در سه گروه «شن و ماسه »، «سيمان» و «آهنآلات » از ابتداي خرداد تقريباً روند ثابتي داشته است. اگرچه در دو ماه نخست بهار 93 افزايش قيمتها نسبت به سال 92 فاحش بوده است اما از ابتداي سال 93 اين قيمتها خط عمودي در نمودار داشته و تنها افزايش اندکي در برخي از مصالح مانند سيمان و آهن ديده ميشود. در حال حاضر به علت مرمت و افزايش حجم  ساختوساز (به دليل نزديک شدن به سال نو) در بهمنماه  93 تحرکاتي در بازار توليد و عرضه مصالح ساختماني ديده ميشود . بيشتر توليدکنندگان ضمن تاييدکاهش قيمت مصالح ساختماني در سال 93 اذعان ميکنند؛ تنها برخي از مصالح لوکس به علت نوسانات ارزي از ابتداي زمستان 93 افزايش  قيمت داشته است. البته ازآنجاکه حدود 90 درصد مصالح ساختماني در کشور توليد ميشود، به علت کاهش ساختوساز قيمتها همچنان پايينتر عرضه ميشوند.

سيمان

از ابتداي زمستان، خاموش شدن کورههاي توليد سيمان به علت مازاد توليد برخي از  برندهاي سيماني باعث کاهش 400توماني قيمت سيمان شد. سيمان ساوه  و سيمان آبيک در دي و بهمن امسال کاهش 400توماني را در هر کيسه تجربه کردند اما به نظر ميرسد بيشترين کاهش قيمت را سيمان ساوه داشته باشد چرا که در نيمه اول بهمنماه حدود هر تن سيمان يکصد و 15 هزار عرضه ميشد که اين رقم در نيمه دوم بهمنماه به يکصد و 14هزار تومان رسيده است. بسياري  از کارشناسان دلايل کاهش قيمت را مواردي مانند 1- انباشته شدن بيش از 18 ميليون تن کلينکر در بسياري از کارخانههاي سيمان 2- کاهش فروش سيمان در ماههاي اخير 3- کاهش صادرات سيمان به بازارهاي اصلي هدف به دليل مشکلات داخلي آن کشورها 4-کاهش سنتي فروش سيمان در کشور در فصل زمستان 5- کاهش هزينههاي عمراني دولت،  و بالاخره 6- کاهش قيمت سيمان و کلينکر صادراتي ايران عنوان کردهاند.

سنگ

قيمت انواع سنگ به علت تنوع  کيفي و طراحي متفاوت است. در حال حاضر هر مترمربع سنگ صدف براي کف و ديوار از 15هزار تومان با کيفيت پايين و 96 هزار تومان با کيفيت بالا در بازار عرضه ميشود. قیمت هر مترمربع از سنگ صدراستون از 25 هزار تومان تا 50هزار تومان متغير است. بهطورکلي قيمت هر مترمربع از  انواع سنگ کف و ديوار از 3 هزار تومان تا بالاي 100هزار تومان است . يکدست بودن طرح ،رنگ ، کيفيت و اندازه  عامل تعيينکننده قيمت سنگ ميباشد .در نيمه دوم بهمن 93 هر اسلب سنگ  مرمر سفيد کرمان حدود 140هزار تومان عرضه ميشود:

  آجر

آجر نيز همانند ديگر مصالح ساختماني به علت کاهش عرضه و تقاضا با کاهش قيمت روبهرو شده است . در حال حاضر قيمت هر عدد انواع آجر از 80 تومان تا 250تومان متغير است . کمترين قيمت آجر مربوط به برند بهمني يزد با رقمي حدود 85 تومان و بيشترين قيمت آجر مربوط به برند آجر نماي شل اصفهان با رقمي حدود 240تومان است . قابلذکر است تمام قيمتهاي عنوانشده در جدول بدون احتساب هزينه حملونقل است:

عايقها

يکي از بازارهاي پررونق زمستان،بازار عايق و ملزومات آن است. اين کالا نسبت به ماههاي  قبل به علت کاهش قيمت مواد اوليه( مانند نفت) با کاهش قيمت روبهرو شده است.در حال حاضر هر بشکه قير سفت حدود 310هزار تومان و يک حلب بزرگ قير مخلوط حدود 24 هزار تومان قيمت دارد. هر بشکه قير شل حدود 288 هزار  تومان عرضه ميشود که نسبت به ماههاي  قبل با کاهش 2 هزار توماني روبهرو شده است.هر متر گوني   قيراندود حدود 500هزار تومان و هر متر چتايي درجه 2 وارداتي حدود هزار و 250تومان به فروش ميرسد.

گچ سفيد ، خاکي و ديوار گچي

از ابتداي  سال 93  قيمت تمامي مصالح ساختماني ازجمله قيمت  انواع گچ با کاهش قابل ملاحظهاي روبهرو بوده است. اگرچه برخي از توليدکنندگان راضي به کاهش قيمت بيشتر مصالح خود نبودهاند اما فروشندگان با لحاظ کردن قراردادهاي ويژه فروش، تخفيفهاي خوبي به مشتريان دادهاند. در حال حاضر هر کيسه 40کيلويي گچخاکي (خوشکار) طوس حدود هزار و 900تومان و گچ سفيد صالح سمنان با همين وزن حدود 2 هزار و 300تومان عرضه ميشود. بهطورکلي کيسه 40کيلويي انواع گچ  در بازار روز از هزار و 900تا 2هزار و 500تومان قيمت دارد که البته فروشندگان رقمي را نيز براي چانهزني در نظر ميگيرند.

  انواع آهک و پودر سنگ 

در حال حاضر هر تن آهک صنعتي حدود 91 هزار تومان عرضه ميشود که در سال 92 در همين بازه زماني حدود 100هزار تومان قيمت داشت. قيمت هر کيسه 20کيلويي آهک سينا توس حدود هزار و 600تومان و هر کيسه 22 کيلويي پودر سنگ  خراسان حدود هزار و 100 تومان است. بهطورکلي قيمت پودر سنگ با اوزان و برندهاي متفاوت در بازار روز از هزار و 100تا هزار و 500تومان و هر تن برندهاي متفاوت آهک صنعتي از 55 هزار تومان تا 100هزار تومان متغيراست.

انواع شيرآلات

با وجود تنوع شيرآلات توليد داخل در  ايران  متأسفانه برندهاي چيني بازار را قبضه کردهاند. اگرچه تمام محصولات ايراني از کيفيت بالايي برخوردار هستند اما به دلايل قيمت پايين بيشتر انبوهسازان از محصولات چيني استفاده ميکنند. در حال حاضر شير فشاري زماني قابل تنظيم حدود  11 هزار تومان و کاسهاي دودسته بيمارستاني حدود 13 هزار تومان قيمت دارد. بهطورکلي قيمت انواع شيرآلات از 10هزار تومان تا 100هزار تومان بسته به نوع و کيفيت متغير است. قابلذکر است قيمت شيرآلات چيني نصف قيمت و کيفيت محصولات ايراني است.

لوازم  برقي 

قيمت انواع کليد و پريز در بازار روز  به نسبت طرح و رنگشان متفاوت است. در حال حاضر ارزانترين کليد  در  بازار 2هزار تومان و گرانترين آن 10هزار تومان قيمت دارد . هر عدد پريز برق ساده از 4 تا 8 هزار تومان ، هر عدد پريز برق ارتدار از 4هزار و 500 تا 8 هزار تومان و انواع کليد کولر از6 هزار تومان تا 10هزار تومان و انواع کليد محافظ کودک  از 5 هزار تا 9 هزارتومان قيمت دارد. قيمت انواع لامپ کممصرف نيز از 3 هزار تومان تا90 هزار تومان به نسبت تفاوت قدرت و تنوع رنگ و شکل متغير است.

رنگ

در ماههاي پاياني سال و در آستانه فرارسيدن سال نو بيشتر ايرانيها شروع  به رنگآميزي در و ديوار ميکنند و بازار رنگ رونق مييابد. توليدات و برندهاي مختلف رنگ ايراني  بازار داخلي را قبضه کردهاند البته اين محصولات کيفيت و تنوع رنگي بالايي نيز دارند . در حال حاضر هر کيلو رنگ اکريليک در بازار  از 7هزار تومان تا 9 هزار تومان ،رنگ پلاستيکي از 7 هزار تومان تا 8 هزار تومان ،هر کيلو سيلر حدود 90هزار تومان ،مل10کيلويي بالاي 7هزار تومان قيمت دارد.همچنين انواع اسپريهاي رنگي در بازار از 2هزار و500 تا 4 هزارتومان عرضه ميشود

آسانسور

امروزه آسانسورها تبديل به ملزومات آپارتمانهاي مرتفع شده است. به علت وارداتي بودن تعدادي از قطعات ،قيمت آن رشد بيشتري داشته است. در حال حاضر يک آسانسور 6 نفره با 5 توقف حدود 29 ميليون تومان قيمت دارد که به نسبت متريال هاي بهکاررفته رنج قيمت  مناسبي است:

تجهيزات بهداشتي

قيمت تجهيزات بهداشتي رابطه مستقيمي باکيفيت و شکل ظاهري و مهندسي آن دارد. در بازار اين نوع محصولات،قيمت انواع توالت از 19 هزار تا 100هزار تومان و قيمت انواع آبشويه از 65هزار تا 400هزار تومان و انواع علم دوش از 61 هزار تومان به بالا است. در حال حاضر قيمت هر عدد علم دوش يونيکا دوکاره کاسپين حدود 27هزار و 500تومان و علم دوش يونيکا لاوان پنجحالته حدود 68 هزار و400تومان است.