هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   203   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بازار داغ سوئیت ها

گروهبازارساختمان: در بازار خريدوفروش مسکن،علاوه بر خريداران پنت هاوس و ويلاهاي ميلياردي ،کساني نيز دنبال سوئيتهاي کوچک و ارزانقيمتي هستند که مساحت بيشتر آنها  کمتر از  30 متر  بوده  و داراي حداقل امکانات است .

احمد نيکويي، مشاور املاک با بيان اين مطلب که اکثر مشتريان اين سوئيتها دانشجويان و کساني هستند که بيشتر ساعات روز را در بيرون از خانه ميگذرانند،به خبرنگار ما گفت: بيشتر اين سوئيتها بخشي از يک واحد است که توسط مالک از واحد بزرگتر جداشده و براي  فروش عرضهشده است .

کشکوري، مشاور املاک در مورد سوئيتهاي فروشي کمتر از 30متر اظهار داشت:  در سالهاي اخير به علت افزايش چند برابري قيمت مسکن، خريدوفروش اين واحدها افزايشيافته است. وي افزود: اگرچه ما در طول يک ماه چندين سوئيت ميفروشيم اما به علت قيمت کم و مشتريان کم پول سود آنچناني از اين معاملات نصيب ما نميشود.وي افزود: در حال حاضر يکي از کوچکترين سوئيتهاي شهر تهران در محله هنگام با زيربناي 14 متر، زير همکف، آشپزخانه open، کفپوش سراميک، به همراه حياط و پارکينگ 35 ميليون تومان قيمتگذاري شده است. همچنين سوئيتي 23 متري به همراه هفت متر حياطخلوت در محله سراج که زير همکف ساختماني پنج طبقه قرار دارد ، 59 ميليون و 800 هزار تومان قيمتگذاري شده است.

اين مشاور املاک ادامه داد: يکي از گرانترين سوئيتها در شهر تهران سوئيتي در پاسداران با زيربناي 27 متر در طبقه همکف است که در يک ساختمان سهطبقه و 12 واحدي قرار دارد و قيمت کل آن 440 ميليون تومان است .