قیمت های کذایی برای خانـه‌های «نـوسـاز»

شمار نشریه : 203

گروهبازارساختمان: در برخي مناطق شهر تهران قيمت آپارتمانهاي نوساز به مراتب بيشتر از ميانگين قيمت منطقهاست. قيمت اين آپارتمانها به طور ميانگين متري 300 هزار تا يک ميليون و 200 هزار تومان بالاتر از قيمت منطقه اعلام ميشود.

يکي از فعالان بازار مسکن درباره گران فروشي خانههاي نوساز گفت: خريداران براي خريد يک ملک به 3 گزينه پارکينگ، انباري و آسانسور دقت کنند. اين ويژگيها هستند که سبب افزايش يا کاهش قيمت آپارتمان ميشود. خانههايي که بالاي 4 طبقهاست و آسانسور ندارد يا بدون پارکينگ و انباري است ارزانتر از آپارتمانهاي مشابه خود هستند. آپارتمانهايي که دو پارکينگ دارند قيمت بالاتري دارند، اما داشتن حياط و... که برخي به عنوان ويژگيهاي آپارتمانهايشان ذکر ميکنند تأثيري در قيمت آپارتمان ندارد.

وي افزود: کيفيت مصالح استفاده شده در آپارتمانهاي نوساز هم تنها متري 200 تا 300 هزار تومان در قيمت نهايي تأثير دارد. البته برخي از آپارتمانهاي لوکس هستند که قيمت متفاوتي با قيمت منطقه داشته و خريداران خاص خود را هم دارند، اما اگر فروشندهاي با ادعاي دارا بودن امکاناتي مانند سرويس بهداشتي ايتاليايي و... بخواهد با فاصله معناداري ملکش را براي فروش بگذارد مدتها بدون مشتري باقي ميماند.

اين مشاور املاک با بيان اينکه بيشتر صاحبان خانههاي نوساز بدون شرايط بازار، ملکشان را براي فروش عرضه ميکنند، ادامه داد: ما نيز برايشان فايل تازه باز ميکنيم. پس از 4 ماه که خانه بيمشتري ماند دوباره با آنها تماس ميگيريم و ميخواهيم براي پيدا شدن مشتري قيمت آپارتمانشان را به قيمت واقعي منطقه کاهش دهند که اغلب با موافقت فروشنده مواجه ميشويم.

اين فعال بازار مسکن معتقد است: برخي که قيمتهاي نجومي براي خانه هايشان عنوان ميکنند، فروشنده نيستند يا منتظر خريدار ناآشنا به بازار مسکن تهران هستند تا با همکاري مشاور املاک خانه را با قيمت غيرواقعي به اين دست خريداران ناآشنا بفروشند.

جدول زير نرخهاي پيشنهادي واحدهاي نوساز را نشان ميدهد قابل ذکر است اين نرخها توسط مشاوران املاک و به صورت ميداني جمعآوري شده است .