هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   156   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

گزارش شرایط نفت به کمیسیون انرژی

عضو کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به حضور وزیر نفت در کمیسیون انرژی، گفت: رستم قاسمی به همراه تنی چند از معاونان و مدیران ارشد وزارت نفت کشور با حضور در کمیسیون انرژی مجلس، گزارشی از شرایط فعلی صنعت نفت ارایه کردند.

سید موسی موسوی با اشاره به جلسه روز یکشنبه کمیسیون انرژی مجلس، گفت: در جلسه امروز که اولین جلسه کمیسیون انرژی در سال جدید محسوب میشد، اعضای این کمیسیون اخبار و گزارشهای مربوط به حوزه انتخابیه خود را مطرح کردند.

نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی، افزود: در این جلسه کمیسیون انرژی مجلس، طرح یک شوری استفساریه بند ۳ تا ۱۰ قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور و همچنین بررسی طرح یک شوری اصلاح ماده ۳۳ قانون توزیع آب، بررسی و مورد رایگیری قرار گرفت و در پایان نیز به تصویب رسید.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، فعالیتهای وزارت نفت را در سال گذشته مثبت و چشمگیر ارزیابی و تصریح کرد: با وجود تمامی تنگناها و محدودیتهای موجود عملکرد وزارت نفت در حوزههای مختلف نفت، گاز و پتروشیمی مثبت و تاثیرگذار بود