اولین نیروگاه زباله سوز کشور آغاز به کارکرد

شمار نشریه : 203

اولين نيروگاه زبالهسوز کشور با حضور محمدباقر قاليباف شهردار تهران، معصومه ابتکار رئيس سازمان حفاظت از محيطزيست و  مجتبي عبدالهي معاون خدمات شهري شهرداري تهران در مجتمع زبالهسوز آرادکوه تهران افتتاح شد.

قاليباف با بيان اينکه مجموع نيروگاه زباله سوز کهريزک با هزينه 50 ميليارد تومان راه اندازي شده است، گفت: البته شهرداري در اين زباله سوز بيش از 60 درصد سرمايه گذاري کرده و بخش خصوصي نيز در اين کار مشارکت داشته است. معصومه ابتکار هم در اين مراسم درباره حمايت دولت از چنين طرح هايي اظهار کرد: دولت در اين زمينه تسهيلاتي را به کمک صندوق توسعه ملي براي مديريت پسماند به ويژه زباله سوزها در نظر گرفته و صندوق نيز براي کمک اعلام آمادگي کرده است.

مجتبي عبدالهي نيز  در مراسم افتتاح نخستين نيروگاه زبالهسوز کشور بيان داشت: خداوند متعال را شاکر و سپاسگزارم که نخستين نيروگاه را در شهري که روزانه 7500 تن زباله توليد ميکند، افتتاح ميکنيم.