هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   203   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

افزايش 4 برابري بودجه سازمان مجري ساختمان ها

معاون وزير راه و شهرسازي با اعلام اينكه از ابتداي سال93 تاكنون 12 پروژه بيمارستاني تكميل و تحويل دستگاه بهره بردار شده ، از افزايش 2.5 برابري بودجه ساخت بيمارستان ها در سال آينده خبرداد.

محمدجعفر عليزاده  گفت: در سال93 تاكنون 12 پروژه بيمارستاني با ظرفيت مجموع 1150 تخت را تحويل وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي داده ايم و 5 پروژه ديگر نيز در مرحله تحويل، تجهيز و افتتاح است.

مديرعامل سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي اظهار داشت: از آنجايي كه سازمان مجري در احداث زيرساخت هاي بخش سلامت جايگاه ويژه اي دارد، بودجه اين سازمان در زمينه ساخت بيمارستان ها براي سال 94 حدود 2.5 برابر افزايش داده شد.