نخستين باند پروازي بتني كشور افتتاح شد

شمار نشریه : 203

هواپيماي حامل معاون اول رئيس جمهور  بر روي نخستين باند بتني كشور در تبريز فرود آمد تا اين باند چهار كيلومتري با حضور جهانگيري افتتاح شود.

اسحاق جهانگيري در جريان سفر به استان آذربايجان شرقي، در اولين مرحله از سفر خود نخستين باند پروازي تمام بتني كشور در فرودگاه تبريز را مورد بهره برداري قرار داد.

اين پروژه با اعتباري بالغ بر 400 ميليارد ريال اجرا شده است.

پروژه بازسازي باند اصلي فرودگاه بين المللي شهيد مدني تبريز براي اولين بار بصورت بتني و با استفاده از روش دال بتني ساده توسط دستگاه فنيشر بتني به عرض 15 متر طراحي و اجرا گرديده است كه قابليت پذيرش پروازهاي پهن پيكر تا رده B747 را خواهد داشت.

زيرسازي لايه هاي زيرين با استفاده از مصالح تراشه آسفالت و بصورت بازيافت مصالح آسفالتي و تثبيت با سيمان اجرا شده كه سهم بسزايي در حفظ محيط زيست و اقتصادي بودن طرح داشته است.