هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   203   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مراسم روز مهندس در برج ميلاد برگزار می‌شود

دبير ستاد برگزاري مراسم روز مهندس گفت: 36 نهاد و شخصيت حقوقي تخصصي مهندسي متولي برگزاري جشن روز مهندس در روز چهارم اسفند در محل مرکز همايشهاي برج ميلاد تهران هستند که با حضور هفت وزير ازجمله وزير راه و شهرسازي برگزار ميشود.

 غلامرضا نجابت، دبير ستاد برگزاري مراسم روز مهندس درباره نحوه برگزاري مراسم روز مهندس گفت: 36 دستگاه و شخصيت حقوقي در همايش روز ملي مهندس مشارکت دارند و با ستاد برگزارکننده اين مراسم که تحت نظارت جامعه اسلامي مهندسين است، همکاري خواهند داشت.

وي ادامه داد: نهادهايي چون معاونت علمي فناوري رئيسجمهور، چهار کميسيون تخصصي مهندسي مجلس (کشاورزي، آب و منابع طبيعي، انرژي، عمران و صنايع و معادن)، قرارگاه سازندگي خاتمالانبيا (ص)، سازمانهاي نظاممهندسي ساختمان، معدن و کشاورزي، وزارتخانههاي راه و شهرسازي، نيرو، نفت، دفاع، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوري اطلاعات و جهاد کشاورزي، سازمان صداوسيما، شوراي عالي فضاي مجازي، دانشگاههاي آزاد اسلامي، صنعتي شريف، تهران، صنعتي اميرکبير، صنعتي خواجهنصيرالدين طوسي، صنعتي مالک اشتر و علم و صنعت ايران، پژوهشگاههاي نفت و نيرو و بخش خصوصي مانند انجمن پيمانکاران، جامعه مشاوران ايران و انجمن صدور خدمات فني و مهندسي از اين مراسم حمايت کردهاند.

وي با يادآوري نامگذاري روز پنجم اسفند بهعنوان روز مهندس در سالروز تولد خواجهنصيرالدين طوسي افزود: قرار است چهارم اسفند يک روز پيش از روز مهندس مراسم ويژهاي برگزار شود و در آن از مهندسان برتر در زمينههاي مختلف حرفهاي مانند کارآفريني و خلاقيت با اهداي جوايز تقدير شود. ازآنجاکه در روز پنجم اسفند ممکن است سازمانها و نهادهاي مختلف تخصصي مهندسي هرکدام مراسم جداگانهاي داشته باشند ما يک روز پيش از روز مهندس را بهعنوان زمان اجراي مراسم در برج ميلاد انتخاب کرديم.

نجابت با اشاره به برگزاري اين مراسم در مرکز همايشهاي برج ميلاد تهران خاطرنشان کرد: حاضران اصلي اين مراسم شامل هفت وزير وزارتخانههاي فني مهندسي به همراه مهندس باهنر؛ نايبرئيس مجلس شوراي اسلامي و دبير کل جامعه اسلامي مهندسي هستند که در برنامه اهداي جايزه به مهندسان برتر و کارآفرين بر روي سن حاضر خواهند شد.