رادیاتورهاي قرنیزی

شمار نشریه : 202

گروه تأسيسات: رادياتور قرنيزي نسلي نو از گرمايش در صنعت تأسيسات است كه توانسته با استفاده از اصول به کاررفته در رادياتور، گرمايش از کف، فن کوئل و برخي ديگر از سيستمهاي گرمايشي معايب را برطرف كرده و مزايايي مانند گرمادهي يكنواخت را گرد هم آورد. گرچه به خاطر شايعاتي كه در مورد گرمايش از كف وجود دارد و شباهت گرمايش قرنيزي با گرمايش از كف، بازار اين سيستم نيز تحت تأثير قرار گرفتهاست. در اين شماره از نشريه پيام ساختمان، نزد توليدكنندگان رادياتور قرنيزي رفتيم تا ضمن اطلاع از عملكرد اين سيستم در مورد بازار آن نيز به مباحثه بپردازيم. بديهي است كه گفتههاي مخاطبان صرفا نظرات شخصي آنها بوده و نشريه پيام ساختمان صحت آنها را لزوما تأييد يا رد نميكند.

صرفه جويي فوق العاده

سيد محسن رضوي زاده، مديرعامل گروه صنعتي آترين كه توليدكننده رادياتورهاي قرنيزي است در مورد اين سيستم به خبرنگار ما گفت: اين سيستم بسيار كارا و سادهاست و در همه ساختمانها اعم از مسكوني و اداري و حتي تجاري قابل پياده كردن است.

وي در مورد تطابق آن با دكوراسيون خانه گفت: جنس به کاررفته در رادياتورهاي قرنيزي آلومينيوم سري 6063 است كه داراي پوشش رنگ، مقاومت و سختي خوبي است و مشخصات آن در آيين نامه 360 سازمان ملي استاندار ايران آمده و براي سيستمهاي گرمايشي الزامي شدهاست. به واسطه همين خصوصيت امكان ارائه سيستم در رنگهاي متفاوت وجود دارد.

رضوي زاده در مورد عملكرد رادياتورهاي قرنيزي گفت: از پايينترين سطح و در تمامي محيط پيراموني اتاقها انتقال حرارت انجام ميگيرد. در اين سيستم مثل رادياتور معمولي که با گرم کردن توده هوا در ناحيه محدود اطراف خود و گردش طبيعي هوا عمل ميکند، نقاط کور با دماي پائين يا نقاط گرمتر از معمول وجود نخواهد داشت و تمام محيط دمايي يکنواخت خواهد داشت. مطابق نتايج حاصل از تحقيقات ما در گرمايش قرنيزي توزيع دمايي (با اختلاف دماي حدود8/1 درجه) بين گرمترين و سردترين نقاط اتاق کاملا يکنواخت است در حالي که در رادياتورهاي معمولي اين اختلاف به 13 درجه ميرسد.

وي در مورد راندمان سيستم گفت: افزايش قابل توجه سطح انتقال حرارت نسبت به رادياتورهاي معمولي موجب بالا رفتن راندمان و سرعت گرمايش ميشود. به عنوان مثال در يک واحد 100 مترمربعي گرمايش آن توسط رادياتورهاي معمولي بين 5/1 تا 2 ساعت و توسط گرمايش از کف حدود 5 ساعت و توسط گرمايش قرنيزي بين 15 تا 20 دقيقهاست.

رضوي زاده ادامه داد: اين موضوع باعث شده كه صرفه جويي فوق العادهاي صورت بگيرد و سيستمهاي جديد ما بيش از 30درصد صرفه جويي در مصرف سوخت دارد.

کاهش هزينه لوله كشي ساختمان

رضوي زاده در مورد ديگر مزيتهاي اين سيستم گفت: به جز صرفه جويي و راندمان بالا در رادياتورهاي قرنيزي 40درصد هزينه لوله كشي ساختماني كاهش مييابد كه خود اين موارد باعث ميشود اين سيستمها براي خريدار به صرفهتر باشد. مضاف بر اين از قرنيزها براي عبور حداقل 4 رشته سيم برق ميتوان استفاده كرد و از آن همچون داكت برق بهره برد. نصب سريع، طول عمر و تعمير آسان نيز ديگر مزيتهاي آن است.

وي با اشاره به تاريخچه گرمايش قرنيزي گفت: اين سيستم در انگلستان ابداع و رايج شد و توليدات كشور ما نيز همسو با اين كشور است و ميتوانم ادعا كنم ازنظر كيفي نيز تفاوتي با محصولات انگليسي نداريم، گرچه كپي برداري غلط توسط افراد غيرمتخصص موجب شده كه مشكلاتي در آب بندي و اجراي آن به وجود آيد. دليل آن نيز تفاوت اقليم، فرهنگ و تكنولوژي ساختماني در دو كشور است و چنانچه    كپي برداري صورت گيرد اولا برخي از اجزاي اين سيستم در کشور ما موجود نيست و توليد آنها نيز نيازمند واردات تکنولوژي، هزينه بر و غيراقتصادي خواهد بود و ثانيا، ايرادات تکنولوژي ساخت و توليد و کيفيت توليد نيز بر آن اضافه خواهد شد.

گرمايش به صورت تابشي، تبادلي و چرخشي

امير صيادي از شركت قرنيز سان ايرانيان در مورد مدلهاي مختلف رادياتور قرنيزي به پيام ساختمان گفت: گرچه مدلهاي مختلفي وجود دارد اما ما در ايران بيشتر از قرنيزهاي مسكوني يا آنگونه كه در زبان انگليسي معمول است( Urban ) استفاده ميكنيم و شركت ما الگوهاي خود را از مدل انگليسي گرفتهاست.

وي در مورد عملكرد رادياتورهاي قرنيزي گفت: عملكرد آنها مانند سيستمهاي گرمايش از كف است. به دو نحوه عمل گرمايش صورت ميگيرد، نخست به صورت تابشي و چرخشي حرارت را پخش ميكند و ديگري به صورت تبادلي است كه در محيط اتاق گرما به چرخش در ميآيد.

صيادي در مورد مشكلات گرمايش از كف و گرمايش قرنيزي اظهار داشت: اين مشكلات در مورد رادياتورهاي قرنيزي مصداقي ندارد. حتي ميتوانم بگويم مشكلات گرمايش از كف نيز هنوز اثبات نشدهاست. شايد به خاطر اينكه ما در اتاقها از فرش استفاده ميکنيم، گرمايش از كف باعث پخش شدن پرزها شود اما اين موضوع در مورد خانههايي با كف پاركت و يا سراميك مشكلي ايجاد نميكند.

وي ادامه داد: من هم شنيدهام كه اين سيستمها مشكلاني براي پوست انسان ايجاد ميكند ولي من به شخصه هيچ گاه چنين موردي در ميان مشتريان نديدهام. اگر هم مشكلي در مورد گرمايش از كف وجود داشته باشد اين موضوع تشابهي با گرمايش قرنيزي ندارد چون اولا لولهها در كف قرار ميگيرد، بنابراين پرزها را بلند نميکند و براي پوست و پاي افراد نيز مشکلي به وجود نميآورد.

گرمايش در 15 دقيقه

صيادي در مورد گرمايش قرنيزها گفت: اين سيستمها توانايي گرم كردن 120 متر زيربنا را در مدت 15 دقيقه دارند و اين موضوع يكي از مزاياي اصلي رادياتورهاي قرنيزي است اما گرمايش از كف نميتواند چنين كاري انجام دهد و شايد لازم باشد 8 تا 9 ساعت سيستم فعاليت كند تا محوطه گرم شود.

وي افزود: اين زمان اضافي باعث هدررفت انرژي ميشود و پرت حرارتي و سوخت خواهيم داشت. گرمايش از كف هم دير گرما را ميگيرد و هم دير گرما را منتشر ميكند، اين موضوع باعث ميشود هنگامي که هوا گرم ميشود و شما سيستم را خاموش ميكنيد مدت زيادي طول بكشد تا كاملا كف گرمايش خود را از دست بدهد. يعني زماني كه به گرمايش فوري نياز داريم اين اتفاق نميافتد و زماني كه گرمايش لازم نداريم، بايد مدت زيادي صبر کرد تا کف خنک شود.

صرفه جويي انرژي، مهمترين مزيت

صيادي در مورد هدررفت انرژي در سيستمهاي قرنيزي گفت: معمولا براي رادياتورهاي كلاسيك براي تأمين گرمايش آپارتماني با مساحت 120 مترمربع به همين ميزان يعني 120 ليتر آب گرم نياز داريم كه بايد گرم شود. براي رساندن حرارت اين 120 ليتر به 70 تا 80 درجه، انرژي بسيار زيادي بايد صرف كنيم اما رادياتورهاي قرنيزي حداكثر 50 ليتر آب نياز دارد و براي تأمين گرمايش آن مصرف سوخت 50درصد پايين ميآيد. از آنجا كه قرنيزها تمام خانه را پوشش دادهاست حرارت يكنواختي خواهيم داشت.

وي افزود: در رادياتورهاي كلاسيك هوا به صورت يكنواخت گرم نميشود و ممكن است جايي 15 درجه و جاي ديگر 20 درجه سانتي گراد گرما داشته باشد و حتي در لايههاي بالاي ممكن است به 25 درجه نيز برسد. در سيستم رادياتورهاي كلاسيك نقطه كور زياد داريم اما دماي نقطهاي در رادياتورهاي قرنيزي در همه جا يكسان است.

ساختمان را سبك ميكند

صيادي در مورد بازار اين محصول گفت: خوشبختانه رفته رفته مردم با افزايش قيمت حاملهاي انرژي، متوجه اهميت بهينهسازي شدهاند و به همين دليل تأسيساتي مانند رادياتورهاي قرنيزي مورد استقبال قرار گرفتهاست. به عنوان مثال در يك برج 20 طبقه به خاطر استفاده از رادياتورهاي قرنيزي حدود 50 تن از وزن برج كم شدهاست.

وي افزود: اجراي اين سيستمها ساعت كاري كمتري ميبرد و همچنين مشكلات كمتري در هنگام استفاده دارد. مثلارادياتورها به مرور زمان ممکن است سوراخ شوند ولي در رادياتورهاي قرنيزي به خاطر اينكه از آلياژ آلومينيوم ويژهاي استفاده ميشود، اين مشکل وجود ندارد. همچنين اگر سيستم گرمايش از كف خراب شود بايد كف ساختمان کاملا تخريب شود ولي قرنيز به راحتي تعويض و ترميم ميشود.

صيادي در مورد توليدات ايراني گفت: ازآنجاکه مواد اوليه در ايران موجود است و مشكلي از نظر آلومينيوم نداريم توليدكنندگان ايراني محصولات مناسبي روانه بازار ميكنند كه كاملا با محصولات كشورهاي پيشرفته قابل رقابت است.