هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   202   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

موتورخـــانه‌هاي نسل جديد

پکيجهاي ظرفيت بالاي چگالشي از جديدترين تکنولوژيهاي روز دنياي مدرن جهت تأمين آب گرم مصرفي و گرمايش ساختمانهاي بزرگ و برجها است كه در چند سال اخير به کارگيري آن در کشورهاي اروپايي، توسعه چشمگيري يافتهاست.

معايب موتورخانههاي سنتي مانند راندمان پايين و هزينه بالاي مصرف انرژي، آلودگي صوتي، آلودگي زيست محيطي حاصل از احتراق ناقص، اشغال فضاي مفيد ساختمان، خرابي مكرر و نياز به سرويس و نگهداري زياد و عدم تفكيك نيازهاي گرمايشي متفاوت به علت فنآوري قديمي ازجمله دلايل اقبال به نسل جديد موتورخانهها است.

موتورخانههاي چگالشي اين اشكالات را رفع كرده و سيستم مدرن و پيشرفتهاي را جايگزين نوع قديمي كردهاست.

راندمان بالا و صرفه جويي

راندمان 98 تا 107درصدي و صرفه جويي حداقل 50درصدي اصليترين مزاياي اين سيستم جديد است. پكيجهاي چگالشي با توجه به موقعيت جغرافيايي و نوع ساختمان و قابليت مدولاسيون حرارتي و ارائه ظرفيت گرمايش از 10 تا 920 كيلووات برحسب نياز در مكانهاي مختلف نصب ميشود. از بيمارستانها و هتلها گرفته تا ساختمانهاي با ابعاد كوچك امكان نصب اين سيستمها وجود دارد. همچنين امكان استفاده همزمان از اين سيستمها و ديگر وسايل گرمايشي مانند رادياتور و گرمايش از كف نيز وجود دارد.

عملكرد

در اين سيستمها بازيابي بخشي از انرژي حرارتي که از طريق دودکش خارج ميشود، باعث افزايش راندمان و کاهش ميزان مصرف سوخت ميگردد. طراحي اين سيستم به گونهاي است که ترکيب مشخص هوا و سوخت به صورت پيش آميخته، توسط دور متغير به درون محفظه احتراق واردشده و فرآيند اشتعال و انتشار حرارت به وسيله مشعل صورت گرفته و محصولات احتراق قبل از خروج از دستگاه در تماس با مبدل سيستم قرار ميگيرند، در اين تماس بخش زيادي از حرارت محصولات احتراق به مبدل منتقل ميگردد. در اين تبادل، انرژي گرماي نهان بخار در محصولات احتراق به آب گرم برگشتي از ساختمان منتقل ميشود. درنتيجه، بخارآب موجود در محصولات احتراق چگالش شده و به مايع تبديل ميگردد. مايع چگاليده شده با PH 5/3 تا 4 به وسيله لوله پلاستيکي از محفظه احتراق به فاضلاب هدايت ميشود. دماي احتراق پس ازاين عمل به 50 تا60 درجه سانتي گراد ميرسد که در اين حالت لازم است محصولات احتراق به وسيله فن به محيط بيرون تخليه شوند.

بازده حرارتي

عملکرد سيستم چگالشي رابطه مستقيمي با دماي آب گرم ورودي به مبدل دارد، درصورتي که دماي آب گرم ورودي مبدل بيش از 60 درجه سانتي گراد باشد، عملا کاهش دماي محصولات احتراق ناشي از انتقال حرارت به مبدل تا زير نقطه شبنم به وجود نخواهد آمد، بنابراين فرآيند چگالش اتفاق نميافتد. در اين حالت راندمان اسمي سيستم 98درصد خواهد بود كه با اتكا به تركيب هوا، سوخت و مشعل به دست ميآيد. هرچه ميزان دماي آب گرم برگشتي پائينتر باشد عمليات انتقال حرارت محصولات احتراق به مبدل، بيشتر انجام شده و ميزان چگالش افزايش پيدا ميکند. با افزايش چگالش، راندمان دستگاه نيز ارتقا مييابد.

مصرف انرژي

يکي از دلايل اصلي افزايش مصرف سوخت ارائه ظرفيت حرارتي بالاتر از حد نياز است. به عنوان مثال تنها 10درصد ظرفيت حرارتي موتورخانه مرکزي در فصل تابستان کافي است اما به دليل عدم قابليت مدولاسيون حرارتي، در تمام اوقات از ظرفيت نهايي ديگ و مشعل استفاده ميشود که اين امر منجر به افزايش مصرف سوخت خواهد شد. در موتورخانههاي نسل جديد با توجه به استفاده از تکنولوژي کاندنسينگ و سيستم مدولاسيون حرارتي راندمان دستگاه بسيار بالا (107درصد) و ارائه ظرفيت گرمايش برحسب نياز است که باعث کاهش 50درصدي مصرف گاز ميشود.

ضريب اطمينان و ايمني

پکيجهاي کاندنسينگ موتورخانهاي به صورت شوفاژ تنها قابليت نصب موازي از 2 تا حداکثر 8 پکيج را دارند و در هنگام سرويس يا بروز مشکل، مصرفکننده با قطع سيستم گرمايشي مواجه نخواهد شد. اين ويژگي در مراکز درماني، آموزشي و پذيرايي بسيار مهم بوده و به اين ترتيب مصرف کنندگان قادر خواهند بود حتي هنگام سرويس و رفع ايراد سيستم، از آب گرم بهداشتي و سيستم حرارت مرکزي برخوردار باشند. با نصب تجهيزات ايمني مانند شير اطمينان، کنترل پنل پيشرفته الکترونيکي، انواع سنسورهاي کنترلي، ايمني دستگاه به طور کامل تضمين ميشود.

دودکش

به علت پائين بودن دماي محصولات ناشي از احتراق (60 تا 70 درجه سانتي گراد) در اين دستگاهها از لوله پلي اتيلن 125 ميلي متر به عنوان دودکش استفاده ميشود كه علاوه بر ايمني بيشتر، امکان نصب دودکش با استفاده از کانال دودکش موجود در سيستمهاي گرمايش ساختمانهاي قديمي را نيز امکان پذير مينمايد. استفاده از سيستم فن دار جهت رانش محصولات احتراق به بيرون ، خطر نشت گازCO2 را مرتفع مي کند.