هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   202   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

گرانی بنزین درسال ۹۴ فعلا منتفی است

معاون وزير نفت با تشريح جزئيات طرح کاهش قيمت بنزين در جايگاههاي مرزي، اعلام کرد: شرکت ملي پالايش و پخش نفتي تاکنون هيچگونه سناريويي براي افزايش قيمت بنزين براي سال 94 ارائه نکرده است.  عباس کاظمي درباره آخرين تصميم گيريها براي تعيين قيمت بنزين در سال 1394، گفت: شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران تاکنون هيچ گونه سناريو و گزينهاي براي تغيير قيمت بنزين به دولت ارائه نکرده است. مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران با تاکيد بر اينکه تعيين قيمت بنزين توسط دولت انجام ميشود و براي اجرا به شرکت پالايش و پخش نفتي و وزارت نفت ابلاغ خواهد شد، تصريح کرد: تاکنون هيچ گونه ابلاغي براي افزايش مجدد قيمت بنزين به اين مجموعه نفتي انجام نگرفته است.

بيژن زنگنه وزير نفت هم هفته گذشته، هر گونه برنامه ريزي به منظور افزايش قيمت بنزين در سال آينده را رد کرده بود.