هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   202   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

پمپ بتن

گروه ساخت وساز:

روزگاري ساختمانها مانند امروز بلندمرتبه نبودند؛ بنابراين با دستگاههاي ساده و ابتدايي ساخته ميشدند. امروزه با توجه به بلندمرتبهسازيهايي که صورت ميگيرد استفاده از دستگاهها و ابرفناوريها اجتناب ناپذير است. هنگام عمليات ساخت و بتن ريزي در محل موردنظر، سه دستگاه، در سه مرحله مورداستفاده قرار ميگيرد: مرحله اول دستگاهي است که براي ساخت بتن، شن و ماسه و آب را مخلوط ميکند که به آن «بچينگ» ميگويند. در مرحله بعد براي انتقال بتن به محل موردنظر از دستگاهي استفاده ميشود که« تراک ميکسر» نام دارد. در مرحله سوم از دستگاه پمپ بتن براي انتقال بتن به قالب موردنظر استفاده ميشود.

با کمک پمپ بتن، بتن به صورت مستقيم در محل مصرف ريخته ميشود و ديگر نيازي به استفاده از ديگر روشهاي انتقال بتن نيست. اين دستگاه براي عمليات بتن ريزي در محلهايي که دسترسي مشکل است بسيار مفيد ميباشد. مزيت بزرگ اين دستگاه جلوگيري از اتلاف بتن، افزايش سرعت اجرا در ساخت وساز است؛ مضاف بر اينکه نيروي کار کمتري هم به خدمت گرفته ميشود. دستگاههاي قدرتمند جديد توانايي فرستادن بتن در حجم زياد تا ارتفاع و مسافتهاي بالا را دارند، درحالي که اين عمليات با استفاده از روشهاي ديگر بسيار مشکل خواهد بود. در ادامه سلسله گزارشهاي پيام ساختمان با عنوان «کدام کالاي ساختماني براي شما مناسبتر است ؟» به سراغ توليدکنندگان پمپ بتن رفتهايم. لازم به ذکر است اظهارات مصاحبه شوندگان الزاما منطبق با نظر نشريه نيست و ما صرفا انعکاس دهنده نظرات هستيم.

ارزانتر از بازار

مهدي شاهي، مديرعامل شرکت پمپ بتن البرز به پيام ساختمان گفت: علاوه بر اينکه کيفيت پمپهاي ما وضعيت مطلوبي دارد، قيمت آن حدود 5 تا 10درصد ارزانتر از شرکتهاي خارجي است. ما ميخواهيم فروش بيشتر با حاشيه سود کمتر داشته باشيم. به استثناي موتور سيلندر دستگاه که از کشورهاي صاحب نام مانند آلمان و ايتاليا وارد ميکنيم و کار مونتاژ آن را انجام ميدهيم، ساير قطعات را خودمان توليد ميکنيم.

وي بابيان اينکه پمپ بتن در درجه اول بايد ظاهر شکيلي داشته باشد و دوم اينکه در کمترين زمان بتن را به بالاترين نقطه انتقال دهد، اظهار داشت: دستگاههاي ما هفت ماه گارانتي و 10 ماه وارانتي دارند و کار تعمير دستگاهها را هم خودمان انجام ميدهيم. شاهي خاطرنشان کرد: عمر مفيد پمپ بتن 5/2 تا سه سال است اما چنانچه به خوبي محافظت و نگهداري شود تا 5 سال هم عمر مفيد خواهد داشت.

مديرعامل شرکت پمپ بتن البرز در پايان هم توصيهاي به خريداران داشت: «برخي از خريداران که براي خريد پمپ اقدام ميکنند بدون اطلاعات لازم عنوان ميکنند پمپ 3000 ميخواهيم. من هم بنا به وظيفه براي آنها توضيح ميدهم که تفاوت پمپ 2000 و 3000 فقط در شيلنگ کشي است و پمپ 2000 قادر است حداقل تا 15 طبقه بتن را پمپاژ کند و تمام احتياجات شما را رفع ميکند اما متأسفانه تصور آنها اين است که ما ميخواهيم دستگاه را به آنها تحميل کنيم. خواهش من از خريداران اين است که در رابطه با نيازشان تحقيق و بررسي کنند تا متحمل هزينه اضافي در حدود 10 تا 15 ميليون نشوند.

قوي بودن کافي نيست

شاهين شريفي، مديرعامل شوئينگ پارت نيز به پيام ساختمان گفت: پمپ بتن 2000 در ايران بيشترين مصرف را دارد که تا ارتفاع 45 متر را بتن ريزي ميکند. دو نوع پمپ بتن به نامهاي «گيت والو» و «راک والو» وجود دارد که قيمت پمپهاي نوع «گيت والو» بستگي به نوع قطعات دارد و ميتواند از 50 تا 90 ميليون متغير باشد. مدل ديگر که «راک والو» نام دارد، 80 تا 120 ميليون تومان به فروش ميرسد.

وي در مورد ويژگيهاي پمپ بتن خوب اظهار داشت: بايد بين قطعات پمپ بتن هماهنگي وجود داشته باشد. به اين معني که برخي از پمپها موتور خيلي خوبي دارند اما پمپ ضعيفي دارند و بالعکس. نکته ديگر اينکه بايد عمر مفيد قطعات زياد باشد. برخي پمپها خيلي قوي کار ميکنند اما ظرف مدت کوتاهي دچار مشکل ميشوند. در کشوري مانند آلمان دستگاهها 15 سال عمر مفيد دارند. شريفي با بيان اينکه هنوز استانداردي براي پمپ بتن تعيين نشدهاست، افزود: دستگاههاي پمپ بتن ما شش ماه گارانتي دارند.

چند نکته مهم

مخلوط بتني که پمپاژ ميشود، نبايد زبر و بسيار چسبنده باشد. همچنين بايد نه خيلي خشک و نه خيليتَر باشد. در حقيقت رواني بتن بسيار مهم است. ازآنجاکه عمل پمپاژ خود سبب تراکم ميشود لذا ممکن است اسلامپ در هنگام تحويل مقداري کاهش يابد. رواني مخلوط سبب ميشود که از افزايش مقاومت اصطکاکي در لولهها در مخلوطهاي خيلي خُشک و جدايي دانهها در مخلوطهاي خيلي تَر، جلوگيري شود. بخصوص دانه بندي شن و ماسه بسيار مهم است زيرا کم بودن آن سبب جدايي و زياد بودن آن باعث افزايش مقاومت اصطکاکي و احتمال مسدودشان لولهها ميشود؛ حالت بهينه موقعي است که حداقل اصطکاک با ديوارها و جدارهاي لوله و حداقل فضاي خالي در مخلوط ايجاد شود. اين حالت با يکنواختي دانه بندي و پيوستگي آن حاصل ميشود.

توصيههايي براي استفاده بهينه از پمپ بتن

1) خط لوله بايد در پايان عمليات بتن ريزي تميز شود

2) وجود پيچ وخم در مسير لولهها تأثير بسيار زيادي بر روي حداکثر مسافت قابل پمپاژ دارد

3) قبل از شروع تلمبه کردن بتن، براي لغزنده کردن جدار لوله و تسهيل تلمبه بتن، مقداري ملات ماسه و سيمان (به نسبت 1 سيمان و 1 يا 2 ماسه) تلمبه شود

5 در صورت پمپاژ بتن به ارتفاع پايينتر، امکان جداشدگي اجزاي بتن وجود دارد. در اين صورت يا در انتهاي لوله يک دريچه براي محدود کردن جريان قرار داده ميشود و يا اينکه چند متر آخر لوله را با شيب رو به بالا قرار ميدهند.

6 در صورت عبور لوله از بالاي يک مانع و پايين آمدن مجدد آن به منظور جلوگيري از جمع شدن هوا، بايد در اين قسمت يک دريچه تخليه هوا گذاشته شود.

7 پس از پايان کار تلمبه کردن، يک توپ به درون لوله وارد کرده و سپس با واردکردن فشار آب يا هوا در پشت آن، بتن باقيمانده در لوله را کاملا تخليه ميکنند

8_ در هنگام پاک کردن لوله با توپ ميبايد با ضربه زدن بر روي لوله،  محل توپ را به صورت مداوم کنترل کرد.