هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   202   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

استفاده از نيرو‌هاي مسلح در امداد رساني

چهارمين جلسه شوراي هماهنگي مديريت بحران کشور باحضور کارگروههاي 14 گانه و به رياست اسماعيل نجار، رئيس سازمان مديريت بحران کشور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پيام ساختمان، رئيس سازمان مديريت بحران کشور پس از برگزاري اين نشست در جمع خبرنگاران با اشاره به ضرورت آموزش کارگران ساختماني گفت: آموزش کارگران و ساماندهي آنان باعث ساخت وسازهاي ايمن و استاندارد ميشود.

نجار با بيان اين مطلب، افزود: بحث پيشگيري از خسارات ناشي از حوادث، جزو سياستهاي سازمان ماست و در همين راستا يکي از مواردي که تأثير زيادي در کاهش آمار کشته شدگان و مصدومان حوادثي نظير زلزله خواهد داشت، موضوع ساخت وساز است. به نظر ميرسد موضوع آموزش کارگران ماهر در اين زمينه بسيار قابل توجهاست و سازمان فني و حرفهاي هم در اين جلسه قولهايي را به ما دادهاست.

وي با بيان اينکه قوانين خوبي براي آموزش کارگران وجود دارد، اظهار کرد: کارگروهي تخصصي تشکيل شده تا حلقه مفقوده ميان آموزش کارگران و به کارگيريشان در ساخت وسازها را شناسايي کند.

رئيس سازمان مديريت بحران کشور در ادامه بر ضرورت استفاده از نيروهاي مسلح در امدادرساني اشاره کرد و افزود: در اغلب حوادث نظير زلزله و سيل، نيروهاي مسلح اولين گروههايي هستند که در محل حاضر ميشوند و کار امدادرساني را آغاز ميکنند بنابراين قصد داريم تا با تهيه سازوکارها از پتانسيل و ظرفيت تمامي نيروهاي مسلح اعم از ارتش، سپاه، نيروي انتظامي و غيره در حوادث غيرمترقبه استفاده کنيم. در همين رابطه آموزشهاي امدادگري به اين افراد داده ميشود.

وي در پاسخ به خبرنگار پيام ساختمان که چرا به موضوع بافتهاي فرسوده شهري ورود نميکنيد، گفت: طبق قانون مسئوليت رسيدگي به بافتهاي فرسوده بر عهده شهرداريها و وزارت راه و شهرسازي است و خوشبختانه دولت نيز توجه خوبي به اين موضوع داشتهاست. نجار همچنين به موضوع بيمه ساختمانها در برابر حوادث پرداخت و گفت: از رسانهها ميخواهيم در رابطه با ضرورت بيمه ساختمانها در برابر حوادث فرهنگسازي کنند. البته موضوع بيمه هم اکنون به شکل پايلوت در استان گلستان اجرايي شده و تأثيرات خوبي بر ايمني ساخت وسازها، داشتهاست.

معاون وزير کشور با اشاره به بحث مشکلات روحي و رواني حادثه ديدگان پس از حوادث اظهار داشت: در بسياري از حوادث ازجمله زلزله بم شاهديم که هنوز هم برخي از بازماندگان از شرايط روحي مناسبي برخوردار نيستند به همين خاطر يکي از موضوعاتي که در جلسه مطرح شد، موضوع بازتواني و توان بخشي پس از بحرانها بود که در جلسه امروز با حضور نماينده وزير بهداشت پيشنهاد وزارت بهداشت در خصوص تغيير نام کارگروه بهداشت و درمان به کارگروه بهداشت، درمان و توان بخشي نيز مطرح شد.

رئيس سازمان مديريت بحران کشور در پايان گفت: همچنين گزارش مربوط به استاندارد مصالح ساختماني و مشکلات احتمالي آن از سوي سازمان ملي استاندارد در اين جلسه تشريح شد.