استفاده از شمع‌های رنگی در دکوراسیون

شمار نشریه : 202

شايد تابهحال هنگام خريد يک شمع به تأثير رنگ آن کمتر توجه کردهايد، اما واقعيت اين است که تأثير رنگها ازنظر روانشناسي در انتخاب شمع هم بيتأثير نيست.امروزه شمعها در شکلها، رنگها و اندازههاي مختلف موجود بوده و ميتوان از خاصيت رنگ درماني آنها استفاده کرد.شمعها قدمت مذهبي طولانياي دارند و در اماکن مقدس از آنها بسيار استفاده ميشود.

تأثير گرمي و سردي حاصل از رنگهاي متنوع، حس مختلفي در محيط و رسيدن به آنچه در نظر داريد، ايجاد ميکند.

ازآنجاکه شمعها انرژي مثبت و حس تازهاي به محيط ميدهند، براي خانه رنگ شمعي را انتخاب کنيد که حس موردنظر شما را ايجاد کند. در مراسم مختلف با توجه به تنوع شمعها، نوعي شمع بخريد که با مراسم شما و هدفي که در ذهن داريد، هماهنگ بوده و ترجيحاً معطر باشد.

در فصلها، محيطها و مراسم مختلف از شمع مناسب استفاده کنيد. اگر از شمع بهعنوان يک وسيله خاموش دکوري استفاده مينماييد، سعي کنيد متناسب با دکوراسيون خانه شما باشد.

نکاتي در مورد رنگ شمعها

1 - قرمز

رنگ گرم و مناسب اتاقخواب است. اين رنگ محرک بوده، فعاليتها را افزايش ميدهد.

2 - نارنجي

رنگي است که شادي و شور و شوق را به دنبال دارد.

3 - دارچيني

رنگ ثابت و باپشتوانه ايست که در يک اتاق هماهنگي ايجاد ميکند.

 4 - زرد

ازنظر ذهني منجر به مکالمات جالب شده و به افزايش تمرکز کمک ميکند.

5 - سبز

رنگ هماهنگي است که به تعادل و آرام کردن احساسات کمک کرده، امنيت و حمايت را به دنبال دارد.

6 - آبي

رنگ سرد و ملايمي است که احساس آرامش را بهخصوص در اتاقخواب ايجاد ميکند.

7 - بنفش

رنگ تسکيندهنده و از نظر روانشناسي در اتاقهاي مديتيشن و خواب استفاده ميشود.

8 - سفيد

رنگ خلوص، حمايت و آرامش است.

 9 - طلايي

رنگ فراواني و ادراک است.

10 - نقرهاي

رنگ ماه و تعادل است که به تغيير کمک کرده و تشويق به يادگيري ميکند.