هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   202   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سبک هـای طراحـی داخلـی

سبکهاي طراحي داخلي که در ادامه به آن اشاره ميکنيم ، از رايجترين و محبوبترين سبکهاي طراحي داخلي است. هرچند در اين حيطه، سبکهاي بيشتري وجود دارد و روزبهروز بر تعداد آن افزوده ميشود اما ميتوانيد از اين سبکها  براي به دست آوردن درک بنيادين از سبکهاي رايج طراحي داخلي، ويژگيها، تفاوت ميان آنها و چگونگي ايجاد آن استفاده کنيد.

سبکهاي رايج طراحي داخلي که در 2 شماره  قبل پيام ساختمان به شما معرفي کرديم ، عبارت بودند از: سبک مدرن، معاصر، مينيمال، کلاسيک، آرت دکو، رترو. در اين مطلب سعي داريم که شما را با سبکهاي ديگر دکوراسيون آشنا کنيم:

 

طراحي داخلي به سبک شهري (Urban Style Interior Design)

در سبک شهري براي خانهها از مواد و متريال غيرسنتي استفاده ميشود؛ يعني مواد و مصالحي که پيشازاين تنها کاربردي صنعتي داشته است. در اين سبک استفاده از فولاد گالوانيزه، کفپوش هاي سيماني، صفحات فلزي، ايرانيت، ميلههاي آهنين، و سطوح پرداختنشده بهوفور ديده ميشود؛ اشيايي که جلوهاي مدرن و غيرمتعارف پديد ميآورند.اين دسته اشيا در سبک شهري، اغلب (بهصورت تصادفي و غير کاربردي) براي ايجاد فضايي همچون فضاهاي بيروني يا صنعتي مورد استفاده قرار ميگيرند.

براي مجلل کردن سبک شهري،  در نماهاي داخلي پرداخت بيشتري صورت ميگيرد و براي اتاقهاي کوچک از ترفند فضاي باز و چندمنظوره استفاده ميشود. براي مثال اگر نگران کوچکي آشپزخانه هستيد، ميتوانيد آشپزخانه باز (اٌپن) داشته باشيد و در آنجا غذا ميل کنيد.

اين ويژگي، کارکرد اصلي سبک شهري را نمايان ميکند که ايجاد فضاهايي بيشتر و غيرمنتظره است. فضاي ترکيبي کار و زندگي در مراکز شهري و مناطق صنعتي استفاده فراوان دارد که اغلب اصطلاح آپارتمان-استوديو (studio apartments) را به آن نسبت ميدهند. انبارهاي بازسازيشده با کفپوش هاي سيماني براي آثار هنري در مقياس بزرگ و يا بهعنوان کارگاه توليد، و طبقه بالايي براي زندگي مورداستفاده قرار ميگيرد.

 ساختمانهاي صنعتي بلند و آپارتمانهاي مجلل و ساختمانهاي چندمنظوره از ديگر نوآوريهاي سبک شهري است که بهجاي جنگيدن با ويژگيهاي صنعتي موجود، آنها را به آغوش ميکشد.

درمجموع، ويژگيهاي اصلي طراحي داخلي شهري عبارتند از:

* استفاده از مواد و متريال صنعتي

* آشکار بودن مصالح سازهاي

* بهکارگيري اشياي خاص و منحصربهفرد (غيرکاربردي)

* تلاش براي خلق فضاهاي باز و چندمنظوره

* کاربرد در ساختمانهايي که تغيير کاربري دادهاند.

سبک طراحي داخلي محلي يا روستايي

 (Country Style Interior Design)

سبک «دنج و راحت» روستايي، مشابه سبک کاتيج (cottage) يا کلبهاي است. سبکهاي روستايي بسياري وجود دارد که با توجه به فرهنگها و دورههاي مختلف، شکل تازهاي به خود ميگيرند. «کانتري» براي هر کشور يک سبک سنتي محسوب ميشود. بنابراين شما با سبکهاي محلي مختلفي مانند فرانسوي، انگليسي، آمريکايي، ايتاليايي يا توسکاني و ... مواجه ميشويد.

هر نوع سبک «کانتري»  ويژگيهايي دارد و بيانگر فرهنگي است که اين سبک از آن زاده شده است. انگليسي «کانتري» ، سبکي آرام و راحت مملو از نقوش گلدار، چهارخانه و راه راه است. چوبهاي طبيعي مانند چوب بلوط از مواردي است که در اين سبک بسيار به چشم ميخورد. در سبک کانتري، با آن مبلمان بزرگ و جداسازي فضا با ديوارهايي که با انواع تصاوير و اشيا تزيينشده است، فضاي باز جايگاه چنداني ندارد.

سبک محلي فرانسوي با رنگهاي ژرف و درخشان (مثل بنفش بادمجاني، اسطوخودوسي يا بنفش کمرنگ، زرد، آبي لاجوردي) شناسايي ميشود. رنگها در قالب نقوشي از گلها و حيوانات به نمايش در ميآيد. مبلمان درشت و سنگين است.

سبک محلي ايتاليايي (که به سبک توسکاني نيز معروف است)، فضايي گرم و کلبهاي دارد. رنگهاي اُکر (خاکي)، سفالي، زرد طلايي، و سبز در آن بسيار به چشم ميخورد. کفپوش و شومينه از سنگ طبيعــي ساخته ميشود. سطوح پرداختنشده چوبــي و ديوارهاي ناصاف، از مواردي است که حال و هواي روستايي آن را تشديد ميکند.

ويژگي اصلي سبک محلي آمريکايي، «سادگي» است. مبلمان آن لکهدار، رنگشده، يا پرداختنشده است. سبک محلي مدرن ظاهري جديد و بهروز دارد و به کار گرفتن مبلمان نورپردازي و هنر مدرن در طراحي سنتي، آن را تا جايي بهروز ميکند که دنجي و راحتي خود را حفظ نمايد.

ويژگيهاي اصلي سبک طراحي داخلي کانتري يا محلي

*دنج و راحت اما گاهي شلوغ و بههمريخته

*سبکي سنتي در هر فرهنگ (مثلاً محلي فرانسوي، محلي آمريکايي و...)

*نقوش گل و گياه، چهار خانهاي و راه راهي

*مبلمان درشت و سنگين

*سطوح خشن و پرداختنشده.