هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   202   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

چشم کره ای به گردشگر ایرانی

آرزو افشارزاده

مديركل منطقه خاورميانه سازمان گردشگري كره جنوبي و هيئت همراه  چندي پيش براي توسعه همکاري ها در زمينه گردشگري به ايران سفري انجام داد که اهميت فراواني داشت.وي علاوه بر تهران،از شيراز و اصفهان بازديد کرد تا فرصت خوبي براي توسعه همکاريها در زمينه تبادل گردشگر به وجود بيايد.با توجه به آمارهاي رسمي ارائهشده توسط سازمان جهاني جهانگردي در سال 2013  حدود 13 ميليون نفر از کره بازديد کردند که کره جنوبي قصد دارد تا سال 2020 اين رقم را به بيش از 20 ميليون نفر برساند.به همين دليل  بازار گردشگري ايران براي آنها اهميت زيادي پيدا کرده است.پخش سريالهاي جذاب تاريخي در اقصي نقاط جهان و برنامهريزي هدفمند،موجب شده که صنعت گردشگري در اين کشور رشد فراواني داشته باشد. از سوي ديگر با توجه به اينکه کره جنوبي يکي از ده كشور پردرآمد جهان است حضور در بازار گردشگري كره جنوبي براي ايران امري ضروري ميباشد. با  «کيم کوانگ هي» مدير منطقه خاورميانه سازمان گردشگري کره جنوبي دراينباره گفتگويي انجام دادهايم که ميخوانيد:

در حال حاضر چه تعداد گردشگر ايراني وارد کره ميشود و فکر ميکنيد اين تعداد به چند نفر برسد؟

در حال حاضر حدود 10 هزار نفر از ايران وارد کره شدهاند که اميدوارم با رفع تحريمهاي اقتصادي از طرف آمريکا و اروپا تعداد گردشگران به بيش از 30 هزار نفر افزايش پيدا کند.البته ما با پرداخت يارانه به آژانسهاي مسافرتي كره، زمينه ورود گردشگران ايراني را تسهيل خواهيم کرد و تلاشمان اين است که  کره جنوبي يکي از مقاصد اصلي گردشگري مردم ايران شود.

در سالهاي اخير، هزينه سفر به کشور کره در مقايسه با ساير کشورها بسيار افزايش داشته است، در اين زمينه چه راهها و تسهيلاتي براي کاهش هزينه سفر در نظر گرفته ايد؟

يکي از مهمترين اقداماتي که ميتواند سبب کاهش هزينه سفر ايرانيان به کره جنوبي شود، ايجاد يک خط هوايي مستقيم ميان تهران سئول است. البته مقامات دولتي دو کشور در حال رايزني و گفتگو هستند که هنوز اقدام عملي در اين زمينه صورت نگرفته است.

چه چيزي باعث شده بازار گردشگري ايران براي شما جذابيت داشته باشد و به توسعه آن بپردازيد؟

مسئله مهمي که بازار ايران را براي کره جنوبي از ديگرکشورها متمايز کرده و برايمان  مهمتر است،فرهنگ ، نگرش و احساسات مشترک ايرانيان با مردم و فرهنگ کره است. به نظر من شباهت احساسي و فرهنگي ايرانيها با کرهايها زياد است و اين مورد در عربها وجود ندارد. ميهماننوازي، حفظ آدابورسوم و پايبندي به روابط خانوادگي ازجمله اشتراکات ايرانيها و کرهاي هاست.

سفارت کره جنوبي چگونه  با آژانسهاي گردشگري و شرکتهاي ايراني کار ميکند؟

سفارت کره شرکتها و نيازهاي جديد در بخش گردشگري را ارزيابي ميکند و  تصميمگيري ميکند .در سفري که به اصفهان داشتيم با توجه به نيازي که وجود داشت عنوان کرديم نياز است يک آژانس گردشگري در اصفهان ويزايي از کره جنوبي بگيرد و فعاليت تبادل توريست را انجام بدهد که خود سفارت اين آژانس را در ايران انتخاب ميکند.

گردشگران  چيني بسيار زيادي به ايران  و مخصوصاً شيراز و اصفهان وارد ميشوند. کشورهاي آسياي جنوب شرقي نيز از ايران بسيار استقبال ميکنند،  به نظر شما کرهايها هم همين نظر را درباره ايران دارند؟

ما در استراتژي بازاريابي گردشگريمان براي چين، ژاپن آمريکا و خاورميانه چهار نوع استراتژي متفاوت داريم که هيچکدام نيز با همديگر ارتباطي ندارند .در شيراز و اصفهان  گردشگران چيني زيادي را ديدم فکر ميکنم کرهايها هم بهزودي براي مسافرت به ايران بيايند، چون چينيها و کرهايها مانند هم فکر ميکنند. مسئله اين است که  سازمان گردشگري ايران فعاليتي در کره جنوبي انجام نميدهد تا بتواند گردشگران کرهاي را جذب کند. بنابراين بايد سازماني مانند kto  (سازمان توسعه گردشگري کره) که در کره وجود دارد ،نيز در ايران وجود داشته باشد تا بتواند گردشگري را توسعه بدهد .

چه سياستهايي براي توسعه گردشگري و حفظ بافت تاريخي کره همزمان با  توسعه مدرنيته در نظر گرفتهايد؟

برنامه 5 سالهاي براي اين کار داريم که بر اساس هدفگذاري که انجام ميشود سالانه اهداف مورد بررسي قرار گرفته و آمار بازار مورد تجزيهوتحليل قرار ميگيرد.

چند درصد گردشگري در کره  خصوصي و چند درصد دولتي است؟

در 14 سال گذشته دولت برخي آژانسها و هتلها را در دست داشت ولي در حال حاضر دولت وظيفه سياستگذاري را بر عهده دارد و بخش اعظم هتلداري و تورگرداني در دست بخش خصوصي است.

مهمترين چالشهاي توسعه گردشگري بين دو کشور ايران و کره چيست؟

به نظرم مهمترين مانع تهيه ويزاست.سفارت کره مدارک زيادي براي صدور ويزا ميخواهد.در حال حاضر مشکلاتي بين  دولتهاي دو کشور به وجود آمده که اميدوارم بهزودي رفع شود. سازمان گردشگري ايران بايد در کره فعاليت  زيادي داشته باشد .مانند ما که در ايران فعاليتهايي را براي جذب توريست به کره انجام ميدهيم.

چه کشورهايي براي سفر به کره جنوبي احتياج به ويزا ندارند؟

اتباع کشورهاي حوزه خليجفارس يعني کشورهاي عربستان،عمان،قطر،کويت، بحرين،امارات و روسيه احتياج به ويزا ندارند .همچنين در سال آينده اتباع کشور قزاقستان نيز احتياج به ويزا نخواهند داشت.

دولت چه تسهيلاتي براي گردشگراني که وارد کره ميشوند  ارائه ميدهد؟

دولت سعي ميکند زيرساختها را توسعه دهد. مشکل زبان را نيز با  شماره تلفن 1330  حل کرده است.اگر با اين شماره در کره تماس بگيريد، به چهار زبان انگليسي، روسي، چيني و ژاپني با شما صحبت خواهد کرد. ضمن اينکه دولت کره ، پخت و عرضه غذاهاي حلال را نيز توسعه بخشيده است.