هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   202   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

در خانه «دیوژن»

«ديوژن» طرحي است که توسط رنزو پيانو طراحي شده است. اين محل سکونت شامل حداقل فضاي زندگي مجهز با مساحت 5/2 در 3 متر است.  اين طرح از موضوع مورد علاقه پيانو در دوران تحصيل وي تا به حال ريشه گرفته است،يعني حداقل فضايي که يک فرد قادر به زندگي در آن باشد . وي با بازگشت به اين ايده متعلق به 10 سال قبل، نمونه اي جهت اين فضاي حداقل خلق نمود .  پيانو« ديوژن» را با رجوع به ديوژن سينوپي-  فيلسوف يونان باستان- که بر اساس گفته ها در يک حفره مي زيسته است طراحي نموده است .

اين طرح علي رغم نداشتن مشتري خاص پس از تکميل نمونه اوليه در ويژه نامه آثار معماري وي تحت عنوان « رنزو پيانو بودن » چاپ شد . بر حسب تصادف , رلف فهلبام  , رئيس شرکت  ويترا طرح را ديده و اين دو نفر در سال 2010 به عنوان اعضاي هيئت داوران جايزه پريتزکر با يکديگر ملاقات نموده و بر سر پيشبرد اين پروژه با همکاري يکديگر توافق نمودند .

ساخته کنوني نتيجه اين همکاري است. اين طرح با داشتن مجموعه آب و سيستم هاي انرژي به طور کلي مجهز بوده و مشتمل بر تمام چيزهايي است که براي يک زندگي ساده ضرورت دارد . تمامي اين تجهيزات به حد کافي جهت حمل با يک کاميون کوچک هستند . سقف شيب دار ساخته شده از چوب نشان دهنده فضاي کوچک است . با اين حال روکش آلومينيومي و لبه هاي گرد، اشاره به گونه اي تکنولوژي دارد که از ماهيت قائم به ذات طرح پشتيباني مي کند .

ديوژن از درون شامل فضاي پارتيشن با يک مبل که قابليت بيرون آمدن را داشته و همچنين يک ميز تاشو در يک انتها و يک دوش، توالت و آشپزخانه در طرف ديگر است . دايوژن به عنوان محصول ويترا مي تواند به عنوان يک واحد چند منظوره براي گذراندن آخر هفته در تنهايي، دفتر يا به عنوان يک هتل غير رسمي به صورت يک مجموعه استفاده شود .

با اين حال، تحقق اين احتمالات هنوز اندکي دور به نظر مي رسد . چرا که مدل حاضر از تازه ترين مرحله از ساخت نمونه اوليه حاصل شده است . دايوژن که در فضاي سبز سمت مخالف ويترا هاوس قرار گرفته است جهت تست عموم در نمايشگاه هنر بازل 2013 در معرض ديد قرار گرفت .