هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   159   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

كارت ويزيت ملاك تخصص نيست!

چاپ كارت ويزيت، شرط لازم براي فعاليت مجريان تاسيساتي محسوب نمي‌شود بلكه جا و مكان مهم است تا در صورت بروز مشكلات فني در ساختمان بتوان به اين افراد دسترسي پيدا كرد. رئيس اتحاديه تاسيسات مكانيك ساختمان استان البرز در گفتگو با پيام ساختمان گفت: بسياري از مجريان تاسيساتي با چاپ كارت ويزيت به فعاليت ادامه مي‌دهند بدون اينكه تخصص آنها در جايي مورد تاييد واقع شده باشد. البته برخي از اين افراد ثبت شركت هم دارند، در حالي كه از نظر ما چاپ ويزيت و ثبت شركت شرط لازم براي فعاليت تاسيساتي نيست بلكه جا و مكان مهم است تا در صورت بروز مشكلات فني در ساختمان بتوان به اين افراد دسترسي پيدا كرد. مهندس بهروز روستا آزاد، افزود: مجريان تاسيساتي سيار مشكلات زيادي را براي مالكان ساختمان‌هاي استان البرز ايجاد كرده‌اند و شكايات زيادي در اين خصوص به دست ما رسيده است. هم اكنون بسياري از كارهاي تاسيساتي استان البرز، توسط افراد غير مجاز و متفرقه انجام مي‌شود، بدون اينكه پروانه مهارت را از اتحاديه تاسيات مكانيكي استان كسب كرده باشند. وي ادامه داد: ما اين موضوع را با سازمان‌هاي مسكن و شهرسازي و نظام مهندسي و ساير نهادهاي ذيربط در ميان گذاشتيم و از آنها خواستيم مجريان تاسيساتي غيرمجاز و بدون پروانه را شناسايي كنند و با معرفي آنها به اتحاديه تاسيسات مكانيكي كرج صلاحيت آنها را مورد بررسي قرار دهند و در صورت تاييد براي آنها جواز كسب صادر شود. روستا آزاد گفت: بيشترين مشكل تاسيسات ساختمان‌هاي كرج در بخش آب و فاضلاب است. متاسفانه شاهد هستيم ساختمان‌هاي نوساز بعد از دو سال دچار گرفتگي لوله‌هاي فاضلاب يا شكستگي لوله‌ها مي‌شوند كه مي‌تواند به دليل جانمايي نامناسب و عدم استفاده از لوازم تاسيساتي استاندارد باشد.رئيس اتحاديه تاسيسات مكانيك ساختمان استان البرز تاكيد كرد: كارشناسان عمر مفيد تاسيسات ساختمان را بين 25 تا 30 سال برآورد كرده‌اند در حالي كه به خاطر مشكلات موجود بعد از دو سال شاهد خرابي سيستم‌هاي تاسيساتي در ساختمان هستيم. اين معضل حتي باعث كاهش امنيت ساختمان مي‌شود. روستا آزاد با بيان اينكه، در حال حاضر بررسي وضعيت تاسيسات آب و فاضلاب استان البرز در دستور كار قرار دارد، گفت: با كمك سازمان‌هاي نظام مهندسي و شهرسازي پيگيري‌هايي ويژه‌اي را در دستور كار قرار داديم تا با ساماندهي مجريان متفرقه و بدون پروانه كسب مشكلات موجود را به حداقل برسانيم. رئيس اتحاديه تاسيسات مكانيك ساختمان استان البرز خاطرنشان كرد: تاسيسات قلب ساختمان است بنابراين لازم است مردم براي انجام كارهاي تاسيساتي از مجرياني استفاده كنند كه داراي جواز كسب اتحاديه بوده و جا و مكان مشخص داشته باشند.