مسکن مهر یا «بـُز» ملانصرالدین؟

شمار نشریه : 202

گروه بازار مسکن: روزي ملانصرالدين تصميم گرفت گاوش را به بازار ببرد و بفروشد. يک نفر که از تصميم ملا اطلاع پيدا کرد باعجله به سراغ دوستانش رفت و نقشهاش را با آنها در ميان گذاشت. آنها هم طبق نقشه يکي يکي به طرف ملانصرالدين ميرفتند و ميگفتند: پدرجان اين بز را چند ميفروشي؟ ملانصرالدين در جوابشان ميگفت: اين حيوان گاو است و بز نيست. اما آنها دست بردار نبودند تا اينکه ملا شک کرد. او چشم هايش را ماليد، نگاهي به گاوش انداخت و با خود گفت: نکند من دارم اشتباه ميکنم و اين حيوان واقعا بز است. سرانجام معامله سر گرفت و ملا گاوش را که ديگرفکر ميکرد، بز است به دو سکه فروخت و به خانهاش برگشت.

حال قضيه اين روزهاي معاملات مسکن مهر شبيه حکايت «بُزخري» است و دلالان فرصت طلب در کمين واحدهايي نشستهاند که متقاضيان آنها از تأمين افزايش آورده واحد خود ناتوان اند و مجبورند علي رغم ميل باطني، واحدشان را نيمه کاره بفروشند.

در حال حاضر با افزايش قيمت مسکن مهر پرند و پرديس بسياري از واحدها به صورت نيمه تمام رها شدهاند زيرا نه متقاضيان کم درآمد توان پرداخت اين افزايش قيمت را دارند و نه مسئولين در اين قضيه کوتاه ميآيند.

به گفته ساکنان اين مناطق تعداد دلالان اخيرا چند برابر شدهاست. اين دلالان با انتقاد شديد از وضعيت ساخت ساز، زير ساختها وافزايش قيمت مسکن مهر در پرند و پرديس شروع به بزخري کردهاند.

براي بررسي بيشتر اين موضوع با مردم و چند تن از مشاوران املاک گفتگو کرديم تا زواياي پنهان اين ماجرا بر ما بيشتر روشن شود.

درآمد کلان در انتظار مشاوران املاک

يک مشاور املاک در مورد افزايش تعداد مشاوران املاک در مسکن مهر به پيام ساختمان گفت: بسياري از مشاوران املاکي که در داخل تهران به علت کاهش معاملات صبح تا شب مگس ميپراندند به اين مناطق هجوم آوردهاند تا ساختمانهاي نيمه کاره را خريداري کنند.

احمدوند افزود: متأسفانه علي رغم تمام تلاشهاي دولت دهم، بعد از چهار سال هنوز هم عمليات ساخت مسکن مهر به پايان نرسيده و مسکنهايي که قرار بود در اسرع وقت ساخته و پناه بيپناهان شوند حالا تبديل به محل درآمد دلالان و افراد فرصت طلب شدهاست و اين عده با خريد اين واحدها در کمترين زمان ممکن به درآمدهاي کلان خواهند رسيد.

مسکن مهر پشتوانه مشاوران املاک

يک مشاور املاک در پرند با بيان اين مطلب که «بزخري» اين املاک براي هيچ دلالي خوش يمن نخواهد بود، به پيام ساختمان گفت: خود من شاهد بودم که بسياري از متقاضيان اين واحدها با استفاده از فروش زيورآلات و قرض گرفتن از دوست و آشنا توانستهاند سهم آورده خود را تأمين کنند. حال درست نيست مسئولان با افزايش فشار به اين قشر آسيب پذير آنها را مجبور به فروش واحدهاي نيمه کاره با نصف قيمت کنند.

جواهري ادامه داد: وقتي مسئولين در مورد افزايش 12 تا 17 ميليوني قيمت مسکن مهر صحبت ميکنند، بايد به ياد داشته باشند که اين افزايش قيمت براي کساني است که تمام درآمد آنها فقط نان شبشان را تأمين ميکند. اين افراد شبانه روز براي تأمين آورده به هر دري زدهاند تا صاحب مأمني بشوند، حال بعد از چهار سال انتظار سخن از افزايش قيمت به ميان ميآيد.

جواهري اضافه کرد: خريد اين املاک شايد براي برخي از دلالان پشتوانه محسوب شود اما براي بسياري از مردم برابر با نجاتشان از زير اجاره بهاي سرسام آور است.

فروختم تا راحت شوم

طاهري که بهيار بيمارستاني در شرق تهران است دراين باره به خبرنگار ما گفت: بعد از سه سال هفته پيش امتيازم را به يک املاکي فروختم تا از شر اقساط مسکن مهر و اين افزايش قيمتهاي ناگهاني خلاص شوم.

وي ادامه داد: با اجراي طرح مسکن مهر فکر کرديم از خانه به دوشي رهايي پيدا ميکنيم که متأسفانه با راهکارهاي مسئولين اميدمان نااميد شد.

مرا به خير تو اميد نيست

بيانلو، از متقاضيان مسکن مهر به پيام ساختمان گفت: وقتي دلايل افزايش قيمت را از مسئولين پرسيديم گفتند قيمت مصالح ساختماني افزايش پيدا کردهاست. درحالي که بنده کارگر ساختماني هستم و در يک سالي که رکود دامن ساخت وساز را گرفتهاست هيچ افزايش قيمتي در مصالح نداشتيم. حتي در برخي از مصالح پايه کاهش قيمت هم داشتيم. وي ادامه داد: بنده چند وقت پيش امتيازم را به يک دلال واگذار کردم و به اين نتيجه رسيدم که «مرا به خير مسکن مهر اميد نيست».

ما پکيج نميخواهيم

يک کارمند متقاضي مسکن مهر به خبرنگار ما گفت: مسئولان در توجيه افزايش قيمت مسکن مهر ميگويند: اين هزينهها براي نصب پکيج، کولر و شوفاژ واحدهاي مسکوني صرف خواهد شد حال سؤال من اين است که اگر ما پکيج و غيره را نخواهيم چه کسي را بايد ببينم.

وي ادامه داد: درواقع اعلام ميزان افزايش قيمت برخي واحدهاي مسکن مهر شهرهاي اطرافپايتخت خبر ناخوشايندي بود که شيريني افزايش تسهيلات مسکن مهر را از بين برد چراکه قيمت حدود 10 هزار واحد مسکن مهر پرند تا 16 ميليون تومان افزايش يافتهاست.

سخن آخر

از ابتداي قراردادهاي مسکن مهر بنا بر آن بود که دولت براي يک عده کم درآمد سرپناهي امن، مطمئن و با کمترين سود بسازد، حال بعد از چهار سال بيشتر متقاضيان واقعي از صحنه مسکن مهر خارج شده و مسکن مهر را به کساني بخشيدند که بيشتر آنها چندين خانه دارند. همچنين در حالي سخن از افزايش قيمت مسکن مهر به ميان ميآيد که طبق اظهارنظر کارشناسان و بر اساس آمارهاي رسمي دولت، در 17 ماه اخير نرخ تورم روند کاهشي داشته و به همين دليل قيمت مصالح ساختماني نيز نه تنها افزايش نيافته بلکه سير نزولي داشتهاست. حال مشخص نيست که چرا برخي مسئولان وزارت راه و شهرسازي دليل افزايش سرسام آور قيمت مسکن مهر را تورم و افزايش قيمت مصالح اعلام ميکنند. مسئولان بايد به اين دو سؤال پاسخ دهند که چرا متقاضيان واقعي در حال خروج از مسکن مهر هستند ؟ و چرا اسم اين مسکن را مهر گذاشتهاند، درحالي که چيزي جز بيمهري در حق مردم نبود؟