پنجره دو جداره UPVC

شمار نشریه : 202

گروه بازار ساختمان: در و پنجرهها مرز خانه شما با دنياي بيرون هستند. انرژي گرمايشي با عايقبندي پروفيلها و شيشه دوجداره در خانه حفظشده و نيازي به هزينههاي اضافي براي مطلوب نگهداشتن دما نخواهد بود. در و پنجرههاي دوجداره تأثير زيادي در نما و شکل ظاهري ساختمان دارند. با توجه به اين مطلب که هزينه اوليه اين پنجرهها زياد به نظر ميرسد، ولي امروزه مهندسين معمار در طراحي و اجراي واحدهاي ساختمان، پنجرههاي دوجداره را با توجه به مزيتها مورد استفاده قرار ميدهند. اكنون شركتهاي بسياري در زمينه توليد يا واردات پروفيل UPVC و همچنين توليد پنجرههاي دوجداره با قاب UPVC فعاليت ميكنند. ظاهراً تحريمهاي بانكي و محدوديتهاي تجاري توانسته است  بر صنعت توليد در و پنجرههاي UPVC تأثيرگذار باشد و کاهش تقاضا براي خريد پنجرههاي دوجداره بازاري ايجاد كرده كه سرمايهگذاري سودآور در توليد اين محصول پرفروش را با سود مناسبي تضمين کرده است. در ادامه مطالب کالاي برتر تحت عنوان «کالاي برتر» به بررسي بازار در و پنجرههاي UPVC ميپردازيم. لازم به ذکر است اظهارات مصاحبهشوندگان الزاماً نظر نشريه نيست و ما همواره از چاپ اظهارات مخالفان و موافقان استقبال ميکنيم:

سازههاي اروپاييها در  تسخير در و پنجره UPVC

کمال پور، کارشناس فروش در و پنجره  با بيان اين مطلب که در و پنجره  دوجداره صرفنظر از قيمت آن منافع بسياري دارد ، به پيام ساختمان گفت: پنجرههاي دوجداره از شيشههاي دو جداره همراه پروفيل تشکيلشده است. پروفيل پنجرهها در بازارهاي دنيا اجناس مختلفي دارند كه متداولترين آنها از جنس  PVC  و گالوانيزه و آلومينيوم است . در حال حاضر كشورهاي اروپايي به سمت پنجرههاي PVC رفتهاند و اين پنجرهها بازارهاي اروپايي را تسخير کرده است .

اين کارشناس فروش اظهار داشت: زيبايي پروفيلها ،تنوع طرحها ،گوناگوني و كيفيت رنگها ،سبكي وزن ،انحصاري بودن يراقآلات نفوذناپذيري در مقابل عوامل جوي چون باد،باران ،عدم تبادل گرما و سرما ،مقاومت در مقابل عبور صدا و سادگي در نصب و نگهداري آسان موجب گرديده كه اين سيستم در كشورهاي صنعتي بهسرعت رشد كرده و جايگزين ساير سيستمها گردد.

 عدم يکسانسازي نرخ در صنعت در و پنجره

ابراهيم جنتي، فعال بازار در و پنجرههاي دوجداره به خبرنگار ما گفت: زماني کسبوکار و درآمد اين صنعت بسيار خوب بود اما اين روزها به علت افزايش توليدکنندگان  و کاهش تقاضاي مصرف به دليل رکود ساختوساز، اين صنعت وضعيت خوبي ندارد . وي افزود : متأسفانه در مورد اين صنعت ظرفيت سنجي نشده و اين موضوع لطمات بزرگي به صنعت ما وارد کرده است. جنتي در مورد قيمت اين در و پنجرهها گفت: به دليل عدم يکسانسازي نرخ و البته کيفيت مواد اوليه هر توليدکنندهاي قيمت خودش را ارائه ميدهد اما بهطورکلي  قيمت هر مترمربع قاب كار شده UPVC همراه با شيشه دوجداره بسته به کيفيت از 180تا 400 هزار تومان متغير است.

50درصد صرفهجويي انرژي

محمدناصر محبي، مدير شرکت در و پنجره بهساز به پيام ساختمان گفت: شرکت ما دستگاه مونتاژ پروفيل را از کشور ترکيه وارد ميکند و حدود 200 کارگاه فعال ساخت در و پنجره دوجداره UPVC در سطح کشور را دارد وي در مورد کيفيت و رنج قيمت اين محصولات گفت: پروفيل اين پنجرهها از بهترين برندها بوده و با دقت و بازرسيهاي مستمر، مونتاژ ميشوند که قيمت هر متر قاب همراه با شيشه 160 تا 250هزار تومان است. وي در پاسخ به اين سؤال که استفاده از در و پنجرههاي UPVC در درازمدت چقدر در کاهش هزينه خانوارها مؤثراست، گفت: در و پنجره سازيهاي UPVC با شيشه دوجداره ،چنانچه خوب طراحي،ساخته  شوند، بيش از 50درصد از هزينههاي مصرف انرژي خانوارها کاهش ميدهد و اين در نهايت به سود مصرفکننده است .

سود کم توليد در و پنجره

 غلامرضا رهجو كه مدير يك شركت توليد كننده پنجره UPVC است، درباره هزينه توليد هر مترمربع پنجره UPVC گفت: براي توليد هر مترمربع پنجره 11 متر پروفيل UPVC نياز داريم كه دو شاخه 6 متري است، اما تنها پروفيل نيست بلكه هر قاب پنجره از پيچ، يراق، قطعات نگهدارنده فولادي، شيشه دوجداره و مواد مربوطه مانند گاز آرگون و اسپيسرها نيز تشکيلشده و با اين حساب هزينه ساخت يک پنجره دوجداره بالاتر از 150هزار تومان است و بايد هزينههاي پرسنل و هزينههاي جانبي ديگر كه بر هر كار توليدي مترتب است را نيز به مجموع هزينههاي توليد افزود.

 وي با اشاره به اينکه قطعاً اين فعاليت با هر ميزان گردش مالي كه داشته باشد، ضرر دهي ندارد،تأکيد ميكند: سود پنجرههاي دوجداره با قاب UPVC و نيز شيشه کارشده در هر مترمربع تنها 20 هزار تومان است و گاهي به اين عدد هم نميرسد.

نام برند قيمت تعيين ميکند

رضا شکري ، فروشنده در و پنجره دوجداره ،دليل افزايش قيمت پنجرههاي UPVC را در سالهاي  اخير افزايش نرخ ارز دانست و به خبرنگار ما گفت: افزايش نرخ ارز از 1200 تومان به بالاي 3000 تومان باعث افزايش قيمت مواد اوليه شد و افزايش قيمت محصولات توليدي از سوي توليدکنندگان باعث کاهش متقاضيان و نارضايتي آنها گرديد .  وي در مورد رنج قيمت در و پنجره  گفت: در حال حاضر قيمت هر متر پنجره دوجداره از 180 تا 450هزار تومان بسته به کيفيت مواد اوليه و برند توليدي متغير است و بهنوعي ميتوان گفت: نام برند در اين صنعت قيمت  تعيين ميکند .

ايران درساخت پروفيل بسيار توانمند است

احمدي، يکي از فروشندگان برند ويستا بست درباره قيمت پروفيلهاي موجود در بازار به خبرنگار ما گفت: هر متر پروفيل توليد داخل از كمترين كيفيت بين 12 تا 15هزار تومان قيمت دارد و با كيفيتترين پروفيل نيز متري 15 تا 30هزار تومان است .وي ادامه داد: ايران در ساخت پروفيل بسيار توانمند است و اگر شرکتي مدعي شد که پروفيلهاي آنها  از کشورهايي مانند ترکيه و آلمان است اين يک مزيت محسوب نميشود زيرا ايران يکي از بهترين  کشورها در توليد پروفيل است .