بازار مصالح در نیمه اول بهمن ماه

شمار نشریه : 202

گروه بازار ساختمان: بررسي قيمتها در بازار مصالح پرمصرف ساختماني نشان ميدهد؛ گرانيهاي ابتداي سال 92 و 93 در اين بازار به پايان رسيده و در حال حاضر قيمتها مرتب در حال کاهش است. کارشناسان بازار مسکن دو تحليل متفاوت از دليل ارزاني مصالح ساختماني ارائه ميکنند: تحليل اول ارتباط مستقيم با ساخت وساز دارد. آنان معتقدند اکنون به دليل اينکه اشتياق براي ساختمانسازي در مقايسه با سالهاي گذشته کم شده، اين مسئله باعث شده فروشندگان مصالح ساختماني قيمتها را پايين بياورند اما تحليل دوم را بايد در انبارهاي توليدکننده مصالح ساختماني جستجو کرد. بسياري از توليدکنندگان در سالهاي گذشته با تمام ظرفيت و علي رغم ظرفيت سنجي متقاضيان شروع به توليد کردند و هم اکنون با کاهش تقاضا اين مصالح در انبارها باقي ماندهاست که بايد هر چه سريعتر به بازار وارد شود.

به گزارش پيام ساختمان، تب گراني قيمتها در بازار مصالح ساختماني که از فروردين ماه سال گذشته انبوهسازان و به تبع آن، مالکان مسکن را نگران کرده بود، در حال حاضر فروکش کردهاست. بررسي مقايسهاي قيمت فروش مصالح استراتژيک و پرمصرف در حوزه ساختمان طي ماههاي گذشته نشان ميدهد؛ روند رشد قيمت انواع مصالح ساختماني پايه، درجه 2 و درجه 3 متوقف گرديده و قيمتها رو به کاهش است. به سياق گذشته، در اين شماره از نشريه نيز بازار مصالح ساختماني را در اواخر دي ماه و هفتههاي آغازين بهمن ماه بررسي کردهايم که در ادامه ميخوانيد:

سيمان سفيد بنويد

شن و ماسه

. از ابتداي سال 93 شن و ماسه بيشترين کاهش قيمت را داشته است. در حال حاضر  هر کاميون ماسه کفي  حدود يکصدو 17 هزار تومان است که کاهش چند هزار توماني نسبت به قيمتهاي سال گذشته داشته است . هماکنون ماسه شسته دوبار شور، هر کاميون حدود 19هزار و 500تومان و ماسه  شکسته  هر کاميون حدود 15 هزار و 500تومان  قيمت دارد. بهطورکلي قيمت انواع ماسه از کاميوني 135 تا 140 هزار تومان متغير است.

سيمان

قيمت سيمان طي دو هفته گذشته بدون هيچ تغييري در  بازار عرضه ميشود و تنها  دو سيمان ساوه و  سيمان آبيک اندکي کاهش قيمت  داشته و باقي برندهاي موجود در بازار به همان قيمت نيمه دوم ديماه عرضه ميشود .در حال حاضر کيسه 50کيلويي سيمان تهران 6  هزار و 600 تومان عرضه ميشود که نسبت به نيمه اول ديماه 200 تومان کاهش قيمت داشته است . قيمت سيمان 50کيلويي ساوه نسبت به نيمه دوم ديماه با کاهش  130توماني و سيمان آبيک با کاهش 150توماني روبهرو شده است . بهطورکلي قيمت هر کيسه 50کيلويي انواع سيمان  در بازار روز از  6 هزار و 600 تومان تا 7هزار و 500تومان متغير است.

قيمت گچ سفيد ، خاکي و ديوار گچي

قيمت برندهاي مختلف گچ  از ابتداي زمستان تاکنون هيچ تفاوتي نداشته است.  در حال حاضر هر کيسه 40کيلويي گچ سفيد پارس سمنان 2 هزار تومان ، گچ سفيد صالح سمنان با همين وزن حدود 2 هزار و 300تومان عرضه ميشود . قيمت هر کيسه 40کيلويي گچ خاکي خوشکار طوس حدود هزار و 900تومان است که نسبت به سال گذشته حدود 200 تا 300تومان کاهش  قيمت داشته است .هماکنون هر مترمربع ديوار گچي خراسان نيز 4 هزار تومان در بازار روز عرضه ميشود که اين کالا نسبت به سال گذشته اندکي کاهش قيمت داشته است . بهطورکلي قيمت هر کيسه 40کيلويي انواع گچ  در  بازار مصالح،  از 2 هزار تا 3 هزار تومان متغير است.

بلوک وآجر

قيمت آجر و بلوک به علت افزايش قيمت سوخت اندکي با افزايش همراه بوده است. در حال حاضر هر عدد  بلوک سبک پرليتي حدود 700 تومان،هر عدد بلوک سبك پرليتي 40×20×20  حدود 830تومان ، هر عدد آجرنما پلاك ساده 2×24×6 حدود 220تومان ،آجرنسوز نما پلاك 5.5×26×2.5 حدود 550تومان قيمت دارد که اين کالاها نسبت به سال گذشته با اندکي افزايش قيمت روبهرو بودهاند .

دودکش و متعلقات

يکي از بازارهاي پررونق زمستان بازار دودکش و متعلقات آن است . اين کالا نسبت به سالهاي قبل به علت کاهش قيمت مواد اوليه آن با کاهش قيمت روبهرو شده است. در حال حاضر کلاهک چيني/كلاهك قطر 15 گرد حدود 3 هزار و 500تومان ،دودکش H چهارگوش درجهيک حدود 85 هزار تومان  ، دودکش H گرد  درجهدو25هزار تومان ،هر متر لوله بخاري آکاردئوني با قطر 6 سانتي  حدود 16 هزار تومان ، هر متر لوله بخاري قطر 15-25 سانتي حدود 2هزار تومان قيمت دارد . هماکنون  قيمت درپوش بخاري استيل با قطر  15سانتي حدود 4 هزار تومان ، درپوش بخاري استيل چهارگوش  10سانتيمتري حدود 2هزار و 500تومان است . بهطورکلي قيمت  انواع کلاهک  در بازار روز از 3هزار تومان به بالا ،قيمت انواع دودکش از 3هزار تومان تا 90هزار تومان و قيمت هر متر لوله بخاري از هزار تا 17هزار تومان ميباشد .

هواکش

در ساختمانهاي امروز هواکش جزو مصالح  اصلي محسوب ميشود زيرا با کاهش مساحت آپارتمانها نياز به تهويه هواي مناسب امري ضروري است  . در حال حاضر انواع هواکش را ميتوان  از 13هزار تومان تا 80هزار تومان بسته به برند، کيفيت و گارانتي آن در بازار روز يافت . 

قفل ، کليد و لولا

با وجود برندهاي مختلف اين کالا  در  بازار داخلي اما همچنان بازار اين کالا در سيطره برندهاي ترک و ايراني است. در حال حاضر يک عدد قفل کليدي کلمبو حدود 8 هزار و 500تومان ،قفل کليدي دلتا حدود 13هزار و 500تومان قيمت دارد . هماکنون قيمت يک دستگيره آپارتماني بهريزان 74-26 با تمام متعلقات آن  حدود 35 هزار تومان ،يک عدد دستگيره سرويس طرح بهريزان طلايي حدود 17هزار و 500تومان و يک عدد دستگيره پنجره برنز استيل 8008 حدود 4 هزار و 700تومان است. قيمت لولا در  بازار روز نيز از هزار و 500 تا 10هزار تومان  متغير است .

ايرانيت   

اين محصول به دو صورت گالوانيزه و پيويسي  در بازار موجود است در حال حاضر هر مترمربع  ايرانيت گالوانيزه کرکره 1×2 بدون رنگ 18هزار تومان ، ايرانيت گالوانيزه طرح کرکره 1×2 حدود 21 هزار تومان و هر مترمربع ايرانيت  pvc 450آفتابگردان  حدود 14 هزار  تومان  قيمت دارد. بهطورکلي قيمت انواع  ايرانيت از 12هزار تا 22هزار تومان در بازار متغير است .

ابزار بنايي 

قيمت برخي از  ابزارهاي بنايي با برندهاي چيني کمتر از نمونه ايراني آن است. البته در مورد کيفيت بايد گفت ابزارهاي  چيني نصف محصولات ايراني دوام دارد . در حال حاضر قيمت يک دستگاه فرغون دسته كشوئي بالابر پارس حدود 90هزار تومان و نمونه چيني آن حدود 55 هزار تومان ، قلم بنايي فولادي 45 سانتي بران حدود 4 هزار تومان ، كمچه چيني 3700 تومان،سطل گالوانيزه بزرگ سنگين 5200 تومان، ماله بندكشي 2900تومان است.

کابل

ازآنجاکه بيشتر کابلها هنگام زيرسازي بنا استفاده ميشود، بايد کيفيت بالايي داشته باشد. در حال حاضر  هر متر  كابل 6 زوج فويل دار سيميا حدود 1هزار و 500تومان ، هر متر  كابل 2 زوج فويل دار سيميا 600تومان و هر متر كابل البرز 6×3 حدود 4هزار و800تومان قيمت دارد.

رونق بازار آهن شايد وقتي ديگر

هفتههاي معاملاتي بازار فولاد يکي پس از ديگري با کاهش چند درصدي قيمتها و حجم معاملات به پايان ميرسد. در ادامه همين داستان دنبالهدار، هفته گذشته نيز بدون مشاهده کمترين نشانهاي مبني بر بهبود بنيادين شرايط بازار، با ريزش قيمت برخي آهنآلات همراه شد. نمود واقعي وضعيت بسيار بد توليدکنندههاي فولاد از روند معاملات و شرايط عرضه محصولات فولادي در بورس کالا نيز بهخوبي پيدا است؛ چراکه تنزل قيمتهاي پايه و کاهش روزشمار حجم مبادلات فولاد در شرايطي که کمکم به خريدهاي پايان سال نيز نزديک ميشويم به يکي از شاخصههاي اصلي بازار رسمي فولاد بدل شده است. هفته گذشته درحاليکه در تالار صنعتي و معدني بورس کالا تنوع عرضهها و توليدکنندههاي فولاد قابلتوجه بود، اما شرايط عرضهاي که براي برخي محصولات ارائهشده بود و حجم معاملهاي که روي اين محصولات صورت گرفت، حکايت از عمق رکود در صنعت فولاد کشور داشت. ميهمان ناخواندهاي که دو سالي است امان توليدکنندهها و عرضهکنندههاي فولاد را گرفته و با کاهش بيشازپيش نقدينگي آنها منجر به کاهش حجم توليد و بعضاً تعطيلي و توقف برخي واحدهاي فولادي شده است.

قيمت فولاد

بر اساس آمار منتشره از سوي شرکتهاي فولادساز كشور، از ابتداي فروردين تا پايان آذرماه ، 12 ميليون و 633 هزار و 328 تن فولاد خام توليد شد، اما ميزان فولاد خام توليدشده در مدت مشابه سال گذشته، 11 ميليون و 906 هزار و 461 هزار تن بود.

در ميان توليدکنندگان فولاد خام، فولاد مباركه با توليد 4 ميليون و 102 هزار و 643 تن، فولاد خوزستان با 2 ميليون و 556 هزار و 551 تن، ذوبآهن اصفهان با توليد 2 ميليون و 96 هزار و 675 تن، به ترتيب رتبههاي اول تا سوم را در توليد به خود اختصاص دادند.

 توليدکنندگان بزرگ ديگر كشور به ترتيب شامل فولاد هرمزگان با توليد 857 هزار و 512 تن، فولاد سبا با توليد 588 هزار و 653 تن، فولاد خراسان با توليد 534 هزار و 611 تن، فولاد آلياژي ايران با توليد 307 هزار و 682 تن و گروه ملي صنعتي فولاد ايران با توليد 143 هزار و 651 تن بودند.

همچنين، در 9 ماه گذشته يعني تا ابتداي دي ماه13 ميليون و 18 هزار و 436 تن محصولات فولادي (ورق گالوانيزه، ميلگرد، تيرآهن، ورق گرم، لوله، كلاف، ورق عريض و غيره) در كشور توليد شد كه در مقايسه با ميزان توليد مدت مشابه سال گذشته 12 ميليون و 560 هزار و 122 تن رشد 3.6 درصدي را نشان ميدهد.