هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   202   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نوسانات بازار بورس گذراست

گروه بازار ساختمان: طي روزهاي اخير سرماي زمستان به بورسي که طي سال جاري آفتاب به خود نديده بود رخنه کرد تا شاخصهاي اين بازار را منجمد کند و کار را به جايي برساند که بازار سرمايه براي اندکي گرما بخشي درخواست رسمي حذف يا کاهش بهره مالکانه داشته باشد؛ اين در حالي است که سرمايهگذاران جان به لب شده حتي در اين انديشهاند که با رئيس جمهور نامه نگاري کنند تا شايد گره از کار اين بازار گشوده شود. اکنون به اين گرهها، کاهش قيمت نفت در بازار جهاني و تهديدهاي کنگره امريکا براي اعمال تحريمهاي جديد را هم اضافه کنيد. آن هم در شرايطي که اوضاع منطقه خاورميانه و همچنين شرايط مبهم مذاکرات هستهاي ايران با کشورهاي 1+5 نيز بر پيچيدگي اين کلاف سردرگم افزودهاست.

شرايط بغرنج بازار بورس و سرمايه در حالي است که در دولت قبل پلههاي ترقي را دوتا يکي طي ميکرد ولي اکنون نه پيشرفت در مذاکرات سياسي و نه مشوقهاي اقتصادي هيچ کدام پالسهاي مثبتي به اين بازار نميفرستند تا از اين جمود و رکود خارج شود. پيام ساختمان سراغ کارشناسان بورس رفته تا در گفتگو با آنها اوضاع واحوال بازار بورس را بررسي کند:

فروش سهام توجيه اقتصادي ندارد

يک کارشناس بازار سرمايه با بيان اين مطلب که اعتماد از بازار بورس رخت بربستهاست، به پيام ساختمان گفت: دولت بايد تلاش کند تا اعتماد به اين بازار بازگردد وسهامداران نيز بايد خويشتنداري کرده و رفتارهاي هيجاني خود را کنترل کنند.

محمد رسول حميديان اظهار داشت: شرايط منفي رواني که بر بازار سرمايه حاکم است، موجب شده تا سهامداران نسبت به خبرهاي مثبت نيز واکنشي منفي نشان دهند، البته بايد از کاهش قيمت جهاني نفت هم به عنوان يک ريسک براي کليت بازار سرمايه غافل نشد، چراکه درآمد کشور ارتباط مستقيمي با قيمت نفت دارد و کاهش قيمت اين کالاي استراتژيک، بودجه دولت را با کسري قابل توجهي روبه رو ميکند و بازار سهام نيز به عنوان نبض اقتصاد کشور، متأثر از اين اتفاق است.

وي نرخ بالاي سودهاي سپرده گذاري بانکي را نيز تهديدي براي بازار سهام عنوان کرد و افزود: با توجه به شرايط کنوني بورس، سرمايهگذاران ترجيح ميدهند با خيال راحت از سود سپرده بانکي که نسبت به بازار سهام بازدهي بيشتري دارد، بهره ببرند.

حميديان در خصوص راه حل برون رفت از شرايط فعلي و توقف ريزشهاي متوالي شاخص و قيمت سهام شرکتها گفت: براي درمان کوتاه مدت مشکلات بورس، سهامداران بايد در شرايط فعلي رفتارهاي هيجاني خود را کنترل کنند؛ البته دولت هم بايد تلاش کند تا اعتماد ازدست رفته را به بازار سهام برگرداند. به گفته وي درصورتي که مذاکرات هستهاي به نتيجه برسد و قيمت نفت نيز قدري افزايش يابد شاهد بهبود اوضاع بورس خواهيم بود.

اين کارشناس بورس تصريح کرد: در حال حاضر مذاکرات هستهاي هرچند آرام، اما روند روبه پيشرفتي را در پيش گرفته و قيمت نفت در حال مقاومت و کفسازي در محدوده 45 دلار است و در مجلس هم تصويب تصميمات مناسب براي نرخ خوراک شرکتهاي پتروشيمي و بهره مالکانه معادن پيش بيني ميشود. وي خاطرنشان کرد: در حال حاضر قيمت سهام شرکتها در بورس به شدت افت کرده و فروش سهام در اين قيمتها توجيه ندارد.

رشد شاخص بورس در دولت دهم حبابي بود

غلام علي جعفر زاده ايمن آبادي، عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بيان اين مطلب که رشد اقتصادي مستلزم توجه به بازارهاي سرمايهاست، گفت: انتصابات غيراقتصادي بورس را دچار مشکل اساسي کردهاست. وي با ابراز ناراحتي از افت شاخص بورس اظهار داشت: دليل اين افت را بايد در مديريت ناصحيح بورس دانست.

جعفرزاده در پاسخ به سؤال خبرنگار پيام ساختمان مبني بر اينکه چرا وضعيت بورس در دولت دهم بهتر از دولت يازدهم بود، گفت: رشد شاخص بورس در دولت دهم حبابي و به علت افزايش قيمت ارز بود. رشد شاخص بورس از توليد نشئت ميگيرد درحالي که کشور در دولتهاي فعلي و قبلي وضعيت مناسبي ازنظر اقتصادي نداشتهاست.

نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان کرد: بايد بازار بورس کشور به نحوي ساماندهي شود، که واگذاري داراييهاي مربوط به اصل 44 قانون اساسي از طريق بازار سرمايه به صورت عادلانه و بدون رانت انجام شود.

کاهش بورس علامت رکود اقتصادي

يک عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بيان اين مطلب که کاهش بورس با وجود رکود شديد اقتصادي طبيعي و قابل پيش بيني بود، به پيام ساختمان گفت: در زمان رکود بخشهاي توليدي و خدماتي در حالت سکون قرار دارند و اين سکون ريشه کاهش شاخص بورس است.

اسماعيل جليلي در مورد اينکه بيشتر کارشناسان سقوط بورس را در عدم توانايي مديران بورس ميدانند، اظهار داشت: مديران يک سازمان اجراکننده سياستهاي دولت هستند و در روند کاهش يا افزايش شاخص سهام تأثيرگذار نيستند.

نماينده مردم مسجدسليمان در مجلس شوراي اسلامي افزود: از طرفي هم به دليل کمبود منابع، ظرفيتهاي بيکار واحدهاي توليدي فعال نميشوند که اين موضوع باعث افت شاخصهاي بورس در سازمانها و شرکتها شده و ما تأثير آن را بر عملکرد کل بازار سرمايه شاهد هستيم.

بورس هم بوي نفت گرفتهاست

عضو هيئت رئيسه کميسيون برنامه، بودجه محاسبات مجلس با بيان اين مطلب که در کشور بين بازارهاي پولي و مالي هماهنگي وجود ندارد، به پيام ساختمان گفت: در کشور ما انحراف منابع به سمت بازارهاي پولي خيلي شديد است و به همين دليل هم بازارهاي مالي همواره با فقر منابع روبه رو هستند.

علي محمد احمدي افزود: بازارهاي ما نه تنها تنوع زيادي ندارد بلکه خريداران بزرگ نيز در آن ورود نميکنند. نماينده مردم دهلران در مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: مردم را بايد به سمت بورس ترغيب کنيم تا رونق اساسي در رشد شاخص بورس داشته باشيم.

نايب رئيس دوم کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پاسخ به اين سؤال که تأثير کاهش قيمت نفت را در بورس چگونه ارزيابي ميکنيد، گفت: بورس هم بوي نفت گرفته و شوک ناشي از کاهش قيمت نفت بازار بورس را نيز دچار نوسان کردهاست.

در نمودار زير شاخص بورس در بازه زماني نيمه دوم دي ماه و اوايل بهمن را مشاهده مي کنيد .