افزایش بانک‌های پرداخت‌کننده وام مسکن روستایی

شمار نشریه : 202

مديرکل دفتر مسکن روستايي بنياد مسکن انقلاب اسلامي از افزايش تعداد بانکهاي پرداختکننده وام 15 ميليون توماني مسکن روستايي خبر داد.

حميدرضا سهرابي درباره بانکهاي عامل پرداختکننده وام مسکن روستايي گفت: تاکنون صرفاً بانک صادرات وام 15 ميليون توماني روستايي را پرداخت ميکرد اما بهتازگي دو بانک تجارت و ملت هم به جمع اين بانکها افزودهشدهاند.

وي ادامه داد: طي روزهاي آينده بانک ملت اين وام را پرداخت خواهد کرد.

سهرابي با بيان اينکه روند پرداخت اين وام به متقاضيان ادامه دارد، اظهار داشت: در برخي استانها دريافت تسهيلات آغاز شده و متناسب با پيشرفت فيزيکي بهسازي بافتهاي روستايي، بانکهاي مذکور اين وام را در اختيارشان ميگذارند.به گفته مديرکل دفتر مسکن روستايي بنياد مسکن انقلاب اسلامي بازپرداخت اين وام دو ساله است.