هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   202   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

لزوم بازنگری در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده

رئيس اتحاديه مشاوران املاک کشور گفت: بازنگري در قانون ماليات بر ارزشافزوده بهويژه در حوزه اصناف ضروري است تا به اين وسيله عدالت اجتماعي به مفهوم عملياتي در کشور اجرا شود.

حسام عقبايي رئيس کميسيون تخصصي املاک درباره قانون ماليات بر ارزشافزوده اظهار کرد: اساساً روي اين مبحث اختلافنظرهايي وجود دارد و تلاش مان اين است که دولت و مجلس يک بازنگري روي اين قانون داشته باشد. 

رئيس کميسيون تخصصي املاک با اشاره به اينکه در وضعيت فعلي مشاوران املاک مبلغي را از مشتريان دريافت و آن را به دولت پرداخت ميکنند تصريح کرد: اين مبلغ هشت درصد از کل مبلغ کميسيون است.

عقبايي با بيان اينکه از سال 1387 اين قانون لازمالاجرا شده و مشاوران املاک ملزم به پرداخت مبالغ هستند گفت: در سالهاي گذشته اين رقم از چهار درصد آغاز و امسال هشت درصد از مبلغ کميسيون مدنظر قرار دارد.