تعیین تکلیف قراردادهای اولیه مسکن مهر

شمار نشریه : 202

عضو هيئت رئيسه کميسيون عمران مجلس گفت: به منظورتعيين تکليف افزايش قيمت مسکن مهر و حل مشکل متقاضيان مسکن از مسئولان مربوطه در دولت قبلي دعوت کرديم تا با حضوردرکميسيون عمران مجلس نسبت به اين مسئله پاسخگو باشند.

محمدرضا رضايي کوچي با يادآوري اينکه در قراردادهايي که با مردم براي تحويل مسکن مهر بسته شده است مبلغ پرداختي با قيدعليالحساب لحاظ شده است،گفت: در اين قراردادها مشخص نشده است که مردم براي تحويل واحد خود چه مبلغ بايد پول بپردازند و همين مسئله دست مسئولان را در افزايش دوباره قيمت مسکن مهر باز گذاشته است.

اين نماينده مجلس گفت: پيگيري ها در اين خصوص ادامه دارد و قرار است اين موضوع  با حضور مسئولان وزارت راه و شهرسازي دولت قبل در کميسيون عمران مجلس مطرح و پيگيري شود تا هرچه زودتر تکليف مردم روشن شود.