هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   201   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سقف کاذب

سقف کاذب، سقفي است كه به اسكلت ساختمان متصل گرديده و بار آن به سازه اصلي ساختمان وارد ميشود. بدين ترتيب بين سقف مذكور و قسمت زيرين سازه اصلي، فضاي خالي به وجود ميآيد. اين سقفها ميتوانند، صاف و يا به شکلهاي مختلف ساخته شوند. سقف كاذب بايد با مصالح سبك ساختهشده و قاببندي آن به نحو مناسبي به اسكلت و يا کلاف بندي ساختمان متصل گردد تا ضربه تکانهاي ناشي از زلزله در آنها، موجب خرابي ديوارهاي مجاور نگردد.در ادامه سلسله مطالب پيام ساختمان تحت عنوان« کالاي برتر» در اين شماره به بررسي بازار سقف کاذب ميپردازيم. با اين توضيح که مطالب ارائهشده صرفاً اظهارات توليدکنندگان و فروشندگان بوده و پيام ساختمان ضمن اينکه مسئوليتي در قبال محتواي آن ندارد، از چاپ نظرات مخالف و موافق نيز استقبال ميکند.

تاريخچه سقف کاذب

مهندس نيک پور،کارشناس فني شرکت ماندگاران درباره تاريخچه سقفهاي کاذب به خبرنگار پيام ساختمان  گفت:سقفهاي کاذب اوليه بهصورت قطعات پلاستيکي از سال 1365 به بعد در اولين سقفهاي کامپوزيت کُرميت به کار رفت، اما گران بودن مصالح ، نچسبيدن به گچوخاک و خزش (Creep) باعث شد که استفاده از آن با استقبال چنداني روبهرو نشود. از سوي ديگر انواع توليدات ورق گالوانيزه بهصورت رابيتس در شکلها و فرمهاي مختلف و توليد مواد اوليه آن (ورق گالوانيزه) در ايران ، ما را به سمت استفاده از اين محصول سوق داد.

مزاياي استفاده از سقف کاذب

مهدي ذاکري، مديرعامل آريا سازه سوادکوه  به خبرنگار ما گفت:تحول در سقف کاذب ساختمان و نگرش متوليان ساختمان به اين روش در دهههاي اخير امري غيرقابلانکار بوده و پيشرفت زيادي داشته است . وي افزود: در دهههاي گذشته تکنولوژي توليد اين محصول در ايران وجود نداشت ، لاجرم اين مصالح از خارج وارد ميشد و هيچگونه گارانتي و منبع قابل رديابي نداشتند، اما امروز به ياري تلاشهاي مستمر، قسمتهاي زيادي از اين مصالح و تکنولوژي  ساخت آن بوميشده و اين اطمينان وجود دارد که کيفيت محصول قابلپيگيري بوده و واحدهاي توليدي ما پاسخگوي کيفيت توليد و تحويل اين محصول هستند.

 ذاکري درباره مزاياي استفاده از اين محصول گفت: عبور تأسيسات، آکوستيک بودن، دکوراتيو بودن، سبک کردن ساختمانها، هدايت و جلوگيري از اتلاف دما و رطوبت، نورپردازي مناسب با شرايط کار و زندگي و.... از مزاياي استفاده از سقفهاي کاذب است.

وي درباره قيمت سقف کاذب گفت:ما سعي ميکنيم با سودآوري کمتري نسبت به شرکتهاي خارجي محصول خود را ارائه کنيم تا جايي که قيمت سقفهاي کاذب ما 50 درصد ارزانتر از سقفهاي کاذب  شرکتهاي خارجي است.باعث افتخار ماست که جنس با کيفيت ايراني توليد ميکنيم که توانايي  رقابت با نوع خارجي آن را دارد.

ذاکري با اشاره به اينکه متأسفانه در ايران تنها 6 درصد انبوهسازان از سيستم سقف کاذب استفاده ميکنند، گفت:انبوهسازان بايد در آينده نزديک 100 درصد از اين سيستم استفاده کنند چون اين سيستم مزاياي زيادي دارد ازجمله اينکه با اين سيستم جِرم ساختمان کم شده، سرعت اجرا بالا ميرود و سرعت بازگشت سرمايه نيز در اين سيستم وجود دارد.

اين فعال بازار ساختمان با بيان اينکه؛ سقفهاي کاذب در برابر زلزله مقاوم هستند و بهتر است سازندگان از سيستم رابيتس سنتي استفاده نکنند چون توجيه اقتصادي ندارد،تصريح کرد: اجراي صحيح سقف کاذب در ساختمانها ميتواند به ميزان قابلتوجهي مصرف سوخت را کاهش دهد چون سقف کاذب با حذف بخشي از فضاي خالي ساختمان، ميزان مصرف انرژي را که براي تأمين سرمايش يا گرمايش اين فضاها لازم است ،کاهش ميدهد. همچنين سقف کاذب در طبقات فوقاني ميتواند از انتقال حرارت بين فضاي داخلي و فضاي خارج ساختمان بکاهد. ضمن اينکه استفاده از عايقهاي حرارتي در سقفهاي کاذب و اجراي صحيح و بدون درز اينگونه سقفها تبادل حرارتي را کاهش ميدهد.

ذاکري دليل عدم رغبت سازندگان و انبوهسازان به استفاده از سقف کاذب را  عدم شناخت آنها از اين سيستم ذکر کرد و گفت:متأسفانه سازندگان درمورد شرکتهاي توليدي که در اين زمينه فعاليت ميکنند، اطلاعات کافي ندارند. ضمن اينکه روش اجرا نيز بسيار ضعيف است و مربوط به سالهاي گذشته است و بايد روشهاي اجرا قويتر شود .

وي درباره قيمت سقفهاي کاذب گفت:قيمت اين محصول با استفاده از مصالح نوين ساختماني هر مترمربع 14 هزار تومان است که شرکتهاي مشابه خارجي اين محصول را با همين کيفيت 22 هزار تومان عرضه ميکنند.

سقف کاذب تصوير دار

سقف کاذب آسمان، ايده نويني در زمينههاي دکوراسيون داخلي است که ازنظر بصري پنجرهاي زيبا رو به طبيعت و آسمان برايتان به ارمغان ميآورد .

عليرضا دژآگاه ، مديرعامل شرکت کيميا دکور درباره اين نوع سقف کاذب به خبرنگار پيام ساختمان گفت:سقف آسمان درواقع تلفيقي از سقف کاذب مشبک و تصاوير آسمان با بالاترين کيفيت و بهصورت کاملاً ضد آب است. اين نوع سقف کاذب با توجه به روش نصب بهصورت تايل هاي60 در 60، 30 در 30 و 120 در 60، توسط گروهي متخصص در زمينه نورپردازي و الکترونيک توليد و ارائه ميشوند که قابليت نصب در بسياري از مکانهاي اداري، دفاتر کار، بيمارستانها ( بخش کودکان، پرتو درماني و ... )، لابي هتلها، لابي مجتمع مسکوني و ... را خواهند داشت .

وي ادامه داد:سقفهاي کاذب مدرن طرح آسمان با دو نوع سيستم نوردهي Back light توليد ميشوند که اختلاف قيمت حدود 20 هزارتوماني براي هر تايل نسبت به هم دارند.

دژآگاه درباره مزاياي سقف کاذب گفت:سقف کاذب باعث حذف بخشي از فضاي اتاق شده و نتيجتاً ميزان مصرف انرژي که بهمنظور سرمايش و گرمايش اين فضاها به کار ميرود ، را کاهش ميدهد.  همچنين سقف کاذب از انتقال حرارت بين فضاي داخلي و خارجي ساختمان در طبقات فوقاني ميکاهد.

وي درباره قيمت  سقف آسمان گفت: قيمت هر تايل بدون LED  حدود 60 هزار تومان و با LED حدود 100 هزار تومان است.