هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   201   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

دکوراسیونی برای خانم های شاغل

اين مطلب را براي خانمهايي که  شاغل هستند و در طول هفته فرصت نميكنند به اوضاع خانه سر و سامان بدهند و آخر هفتهها وقتشان براي اين همه كار كم است تهيه کرده ايم. با كمي برنامهريزي ميتوانيد تمام كارها را در وقت كم انجام دهيد. حتي بسته به وقتيکه داريد ميتوانيد يك يا چند نمونه از اين كارها را در يك روز انجام دهيد.

طبيعت در خانه شما

ميتوانيد از فرصت استفاده كنيد و سري به بازار گل بزنيد. حتي راه رفتن در اين فضاي زيبا به تقويت روحيه شما كمك خواهد كرد. در اين بازار ميتوانيد با صرف هزينه كم، مقدار زيادي گل طبيعي بخريد و در خانه بگذاريد. اين گلها براي چند روز خانه شما را زيبا خواهند كرد. اگر رفتن به آنجا براي شما سخت است، ميتوانيد از نزديكترين گلفروشي محل، گلدان بخريد و در خانه بگذاريد. يادتان باشد روش نگهداري از هرکدام از اين گلدانها را از گلفروش بپرسيد. نگهداري از يك گلدان در تقويت روحيه شما و خانوادهتان بسيار مؤثر است.

علاوه بر اين ميتوانيد با تزئينات كوچك ديگر، فضاي منزلتان را عوض كنيد. مثلاً ميتوانيد يك روز دستگيرههاي در كمد را با روبان پاپيون بزنيد. اين پاپيونهاي رنگي بيشتر از آنچه فكر ميكنيد فضاي خانه را شاد خواهند كرد. ميتوانيد چند گوي رنگي بخريد و به پردهها آويزان كنيد يا حتي بدون اينكه تولد كسي باشد چند كاغذ رنگي به ديوارهاي اتاق كودكتان بزنيد. با همين تغييرهاي ساده ميتوانيد شادي را به خانه بياوريد و روحيه اعضاي خانواده را ارتقا دهيد.

حالا وقت سليقه شماست

خانه مرتب به شما نشان ميدهد چه چيزي در آن كم يا زياد است. شما با كمي فكر، به راحتي ميتوانيد اين كمبودها را بدون صرف هزينههاي زياد برطرف كنيد. براي مثال اگر ميبينيد اتاق كودك شما به يك قفسه اضافه نياز دارد، ميتوانيد بدون اينكه به بازار برويد، با همين چيزهايي كه در خانه داريد آن را تهيه كنيد. فقط كافي است چندپايه و ميخ يا پيچ داشته باشيد. وسيلهاي كه ديوار را با آن سوراخ ميكنيد بستگي دارد به چيزي كه ميخواهيد روي قفسه بگذاريد.

اگر ميخواهيد چيز سنگيني مثل كتاب روي قفسه بگذاريد حتماً بايد ديوار را با دريل سوراخ کرده و پيچها را با رولپلاک روي ديوار محكم كنيد. اگر قفسه فقط دكوري است، ميخ هم به شما جواب خواهد داد. بعدازاينکه پايهها را روي ديوار قرار داديد، ميتوانيد براي مثال يك اسكيت بورد را روي آنها بگذاريد و وسايل دكوري را روي آنها بچينيد. با اين روش بدون اينكه هزينه زيادي صرف كرده باشيد، قفسههاي متفاوتي داريد كه نگاه هرکسي را به خودش جلب خواهد كرد.

اين كمدهاي شلوغ

كمد لباسهاي شما و ساير اعضاي خانواده هميشه پر از لباسهايي است كه ديگر به دردتان نميخورند، براي سروسامان دادن به وضع كمدها هم درست مثل مرتب كردن يخچال، بايد قبل از هر چيز لباسها را بيرون بياوريد و روي يك ملحفه تميز پهن كنيد. لباسهايي را كه بيشتر از يك سال است نپوشيدهايد، جمع كنيد، آنهايي كه هنوز قابلاستفاده هستند را جدا كنيد، اگر نياز به شستوشو دارند، آنها را بشوييد و به نيازمندان بدهيد. لباسهاي تابستاني را كه تا سال بعد به آنها نياز نداريد، جدا كنيد و در چمدان يا بقچه كوچك پارچهاي بپيچيد و در جايي از كمد كه دور از دسترس است، قرار دهيد.

ميتوانيد براي اينكه لباسهاي شما تا سال بعد خوشبو و تازه بمانند چند گل ياس يا شببو كه در اين فصل فراوان است، لابهلاي آنها بگذاريد. لباسهاي زمستاني را هم به ترتيب اولويت در كمد و كشوها بچينيد. لباسهايي را كه بيشتر از آنها استفاده ميكنيد، نزديكتر بگذاريد و سعي كنيد جايي كه براي لباسهاي خانه و بيرون در نظر ميگيريد، جدا از هم باشند. اگر بهاندازه كافي كشو نداريد، ميتوانيد چند سبد در كمدها قرار داده و چيزهايي مثل جوراب يا لباسزير را در آنها بگذاريد.

تابلوها شكل خانه را متحول خواهند كرد

نگاهي به ديوارهاي منزلتان بيندازيد و وضعيت تابلوهايي كه روي آنها نصب كردهايد، را بررسي كنيد. با تغيير تابلوها ميتوانيد جلوه خانه را کاملاً عوض كنيد. اگر نميخواهيد زياد وقت بگذاريد، ميتوانيد فقط جاي تابلوها را با هم عوض كنيد. تابلوي راهرو را به اتاق پذيرايي بياوريد يا تابلوهاي آشپزخانه را با اتاق ناهارخوري عوض كنيد. اين هم براي خودش تنوع بهحساب ميآيد. حتي ميتوانيد خودتان تابلو درست كنيد.مثلاً يك قاب كهنه برداريد و اگر لازم است آن را رنگ كنيد يا با وسايل تزئيني مثل پولك يا روبان تزئينش كنيد.

درون اين قاب حتماً لازم نيست يك عكس يا نقاشي بگذاريد. براي مثال ميتوانيد يادگاريهايي كه از رشد كودكتان داريد، مثل اثر پاي او در نوزادي، گواهي تولد، دستبند بيمارستان يا حتي انشايي كه نوشته يا دستخط كلاس اول او را كنار هم در قاب بچسبانيد. حتي ميتوانيد اگر كفشهاي كودكتان را از نوزادي تا سن كنوني او نگهداشتهايد، كنار هم روي تابلو بچسبانيد.

يك بار دور خانه بچرخيد

خوب نگاه كنيد. يخچال و كمد را كنار بگذاريد و به بقيه خانه خوب نگاه كنيد. مثلاً اگر به حمام سركشي كنيد ميبينيد كه در قفسه آن چيزهايي مثل قوطي شامپوهايي كه تمام شدهاند، صابونهاي مصرفشده و خميردندانهاي نصفه جمع شدهاند. آنهايي را كه هنوز قابليت استفاده دارند، دم دست بگذاريد تا در اولين فرصت استفاده شوند. به تاريخمصرف اين مواد هم توجه كنيد و در صورت تمام شدن آنها را دور بيندازيد. اتاق بازي بچهها يا اتاق كار خودتان را هم همينطور مرتب كنيد. براي مرتب كردن كتابخانه يا ميز كار بايد تمام چيزهايي را كه روي آن است، بررسي كنيد.

كتاب، مجله، يا سيديهاي ديدهشده را ميتوانيد جايي در كتابخانه يا كمد كنار بگذاريد و آنهايي كه هنوز نديدهايد، دم دست بگذاريد. كمد بچهها را هم ميتوانيد به همين روش مرتب كنيد. كفش‌‌ها، لباسها يا اسباببازيهايي را كه براي كودك شما کوچکشده يا خراب و كهنه است، به مؤسسات خيريه بدهيد تا خانه مرتبتري داشته باشيد.

از كمد خوراكيها سركشي کنيد

يخچال شما بعد از مدتي پر از موادي ميشود كه ديگر مصرف نميكنيد و فضاي يخچال را گرفتهاند. يخچال را بايد هفتهاي يکبار مرتب كنيد و از شر كپك يا غذاهاي فاسد خلاص شويد. براي اين كار يك سفره يا ملحفه تميز كف آشپزخانه پهن كنيد و هر چه در يخچال هست را روي آن بگذاريد. اول از همه ميوههايي كه دارند خراب ميشوند را بيرون بياوريد و مصرف كنيد. اگر وقت داريد ميتوانيد با آنها مربا يا سالاد ميوه درست كنيد. اگر چند قوطي سس يا رب يا ماده ديگري در يخچال داريد كه مثل هم هستند همه را يكي كنيد و قوطيهاي اضافه را دور بيندازيد.

خوراكيهايي كه از شب قبل مانده مثل مرغ يا برنج را كنار بگذاريد. معمولاً ميتوانيد با سر هم كردن آنها يك وعده غذاي خوشمزه داشته باشيد. مثلاً مرغ را ميتوانيد ريشريش و با آن كوكو درست كنيد يا با آن ساندويچهاي كوچكي با سس و پنير درست کرده و براي شام ميل كنيد. باقيمانده چلو را همراه با يك خوراك كوچك ميل كنيد. بعدازآن قفسههاي يخچال را دستمال بكشيد و تمام چيزهايي كه به دردتان ميخورد  را  دوباره در آن بچينيد.